Hoppa till sidans innehåll

Utökad funktionalitet i "Min Sida"

04 APR 2018 14:28
Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet. För att underlätta administrationen av individens rättigheter kommer flera funktioner för detta lanseras inom "Min sida".
  • Skapad: 04 APR 2018 14:28

Som medlem i en förening som använder IdrottOnline kan du få inloggningsuppgifter till IdrottOnline för att nå din profil - "Min sida". Vänd dig till din förening om du saknar inloggningsuppgifter.

Min sida finner du genom att, efter du loggat in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet, och därefter knappen "Min sida".

På Min sida kan du redan idag hantera dina egna kontaktuppgifter och byta lösenord, men kommer efter den 25 maj, när nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft, även kunna:

  • Exportera dina uppgifter (dataportabilitet)
  • Begära registerutdrag inom IdrottOnline
  • Begära radering inom IdrottOnline*

Genom att du loggar in i IdrottOnline och göra detta själv minskar du administrationen för din föreningen.

I samband med införandet av(GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) även tagit fram en uppförandekod för behandling av personuppgifter. Detta för att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och för att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Du som medlem inom idrottsrörelsen har rätt till och behöver känna till vilken typ av uppgifter om dig som generellt behandlas. Idrottsrörelsen uppförandekod för behandlingav uppgifter hittar du på www.rf.se/personuppgifter

*Rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs mer på www.datainspektionen.se