Hoppa till sidans innehåll

Kvalitetssäkringsprogram


                                            Januari 2009

 

Nyköpings Boxningssällskaps

 

kvalitetssäkringsprogram för

droger,

etik och moral

 


 

1.    Bakgrund

 

Verksamheten i Nyköpings boxningssällskap bygger på en värdegrund (ömsesidig respekt, glädje, stolthet och gemenskap) som följer de lagar, regler och andra riktlinjer som gäller i vårt samhälle.

 

För att göra tydligt hur vi i Nyköpings boxningssällskap ser på, och tolkar detta, för boxningssällskapets verksamhet har detta kvalitetssäkringsprogram tagits fram. Vår verksamhet är också förknippad med orten och kommunen Nyköping, vilket vi också är medvetna om i tillämpningen av vår övergripande policy och tillhörande styrande dokument där detta kvalitetssäkringsprogram ingår. 

 

Kvalitetssäkringsprogrammet är en del i den struktur av styrande dokument som finns för boxningssällskapet, och är underordnat det övergripande policydokument som tidigare fastställts av styrelsen och godkänts vid årsmöte.

 

Kvalitetssäkringsprogrammet ska årligen genomgå en översyn, där hänsyn tas till samhällsutvecklingen i stort, lagar, lokala regelverk, boxningssällskapet verksamhet och övriga styrande dokument.

 

 

2.    Droger (alkohol, tobak, narkotika, dopning)

 

Inom Nyköpings boxningssällskap tolererar vi inte att våra medlemmar under 18 år dricker alkohol, röker eller snusar. Vi uppträder alltid nyktert och positivt när vi representerar Nyköpings boxningssällskap under träningar, resor, turneringar, träningsläger och tävlingar.

 

Alla ledare och aktiva ska ha fått information om alkohol och drogers skadeverkningar och medverka till att skjuta upp alkohol- och drogdebuten. Detsamma gäller även för rökning och snusning.

 

En ledare i boxningssällskapet undviker att röka eller snusa i samvaro med sina aktiva eller i boxningssällskapets klädsel.

 

Dopning är inte tillåten och får inte förekomma i någon form.

 

Användning av narkotika i alla former är förbjudet inom boxningssällskapet.

 

 

3.    Etik och moral (integration/segregation, våld, mobbning, fair play/vett och etikett)

 

Syftet med verksamheten i boxningssällskapet är att ge medlemmarna en meningsfull sysselsättning i en stimulerande och positiv miljö.

 

Vi ska skapa och utveckla en atmosfär av gott kamratskap och god föreningsanda.

 

Vi ska bedriva en idrottslig utbildning för att utveckla ledare och aktiva med hjälp av en bra organisation och klara regler.

 

Vi ska inspirera alla medlemmar att engagera sig i boxningssällskapets verksamhet.

 

Att gemensamt med hemmet och skolan bidra till ungdomarnas personliga utveckling.

 

Vi ska aktivt motverka våldsfixering, mobbning och främlingsfientlighet.

 

Vi ska verka för jämlikhet mellan könen

 

Idrottsutövandet ska stå i centrum. Förutom det rent idrottsliga utövandet ska verksamheten bedrivas utifrån attityder, värderingar och ett förhållningssätt som präglas av en helhetssyn på idrotten, ledarskapet och utövarna.

 

Grunden för verksamheten ska bygga på ett ideellt engagemang.

 

Vi ska aktivt verka för att erbjuda alla intresserade en möjlighet att träna och tävla.

 

Vi ska utveckla och öka intresset för vår verksamhet, dels genom rekrytering, dels genom kontinuerlig utbildning av ledare och aktiva, dels genom att skapa goda tränings- och tävlingsförhållanden.

 

Goda kontakter ska skapas med myndigheter, näringsliv, andra organisationer, distriktsförbund, andra föreningar och skolan.

 

Gemensamma värdegrunder ska präglas av engagemang, trygghet, ödmjukhet, ansvar, respekt, förståelse och glädje inom vår verksamhet.

 

Att vinna matcher och tävlingar utgör en naturlig drivkraft för många utövare. Att uppnå vinster får dock inte ske på bekostnad av någons välbefinnande. Den största vinsten får vi däremot genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet som utövare och individer.

 

 

4.    Uppföljning

 

Samtliga medlemmar informeras om innehållet i detta kvalitetssäkringsprogram. Samtliga tränare i Nyköpings Boxningssällskap har ansvar för att under pågående termin informera nytillkomna medlemmar om innehållet i programmet.

 

Om någon av boxningssällskapets medlemmar bryter mot de regler som fastställts i detta kvalitetssäkringsprogram, kan det innebära allt från kortare avstängningsperioder till avstängning på obegränsad tid. Graden av ”bestraffning” är beroende av regelbrottets karaktär och allvarlighet. I sista hand är det styrelsen som avgör vilken åtgärd som ska vidtas.

 

Programmet ses över regelbundet av styrelsen i samråd med tränarrepresentanter.

 

 

Nyköping i januari 2009

 

 

 

Kurt Andersson

ordförande

 

 

Uppdaterad: 10 JAN 2009 22:13

Postadress:
Nyköpings BS - Boxning
Per Netterstedt, Bergholms väg 4
61136 Nyköping

Kontakt:
Tel: +46155217306
E-post: This is a mailto link

Se all info