Hoppa till sidans innehåll

NSS Kommittéer


ARBETSORDNING FÖR SÄLLSKAPETS KOMMITTÉER

Kommittéer, verksamhetsområden och sammansättning

För varje kommitté anges nedan verksamhetsområden genom uppräkning av frågor som kommittén har i uppdrag att handlägga.

Ordförande utses på sätt som anges i stadgarnas § 16.

För varje kommitté anges lägsta antalet ledamöter utöver ordföranden.

Aktuellt antal för valåret föreslås av valnämnden efter samråd med såväl kommitténs som Sällskapets ordförande. Val förrättas i enlighet med stadgarnas § 16 utom där annat anges.

 

Hamnkommittén

Hamnkommittén skall dels förvalta Sällskapets hamnanläggningar, dels ansvara för planering och genomförande av om-, till och nybyggnationer av Sällskapets hamnanläggningar. Dels ansvara för eventuell gästhamnsverksamhet.

Ordförande: Ledamot av styrelsen.

Övriga ledamöter: Lägst 3 st.

 

Informationskommittén

Informationskommittén skall handlägga frågor rörande information till såväl medlemskretsen som utomstående i syfte att sprida kännedom om Sällskapets verksamhet. Kommittén skall sköta utgivningen av NSS:aren och biträda vid utgivningen av övriga trycksaker.

Ordförande: Ledamot av styrelsen.

Övriga ledamöter: Lägst 2.

 

Kanotkommittén

Kanotkommittén skall ansvara för Sällskapets träningsverksamhet, kanottävlingar arrangemang av lång- och semesterpaddling.

Ordförande: Ledamot av styrelsen.

Övriga ledamöter: Lägst 3.

 

Klubbkommittén

Klubbkommitténs uppgift är även att genom arrangemang med anknytning till båtsporten skapa trevnad för medlemmarna och därigenom öka samhörigheten mellan dessa. Samt anordna utbildnings, temaarrangemang och årsfest.  

Ordförande: Ledamot av styrelsen.

Övriga ledamöter: Lägst 3.      

 

Lackakommittén

Lackakommittén skall ansvara för Sällskapets klubbholme.

Ordförande: Ledamot av styrelsen.

Övriga ledamöter: Lägst 3 st.

 

Marknadskommittén

Marknadskommittén leds av vice ordföranden och har till uppgift att underlätta kontakter mellan Sällskapet och externa organisationer, myndigheter och företag. Kommittén kan också, efter hänskjutande från styrelsen, förbereda frågor som faller vid sidan av övriga kommitteers ansvar

Ordförande: Vice ordförande.

Övriga ledamöter: Lägst 2

 

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén skall ansvara för sällskapets externa tävlingsverksamhet.

Ordförande: Ledamot av styrelsen.

Övriga ledamöter: Lägst 3.

 

Utbildningskommittén Jolle och Segling

Utbildningskommittén Jolle och Segling skall ansvara för utbildningar i segling för både Ungdomar och vuxna. Detta innefattar ” prova på ” seglingar, ungdomsläger på olika ambitionsnivåer och med olika inriktning, teori och praktik för kappsegling för jolle och kölbåt. Förarbevis och navigation är andra ämnesområden. Kommittén ansvarare  också för skötsel av Föreningens båtar och annan materiel, som krävs för verksamheten. Verksamheten inriktas mot att vara självfinansierande och på sikt kunna ge ett bidrag. Ett mål är att kunna ha en instruktör anställd, halvårsvis eller på halvtid, utöver de ungdomsledare som hämtas i klubben. Utbildningen riktas till sällskapets medlemmar med syfte att höja kompetensen och säkerheten vid segling och att på sikt utveckla aktiva kappseglare på olika nivåer.

Ordförande: Ledamot av styrelsen.

Övriga ledamöter: Lägst 3.

 

Varvskommittén

Varvskommittén skall förvalta Sällskapets varvsbyggnader och varvsanläggning, ansvara för underhåll och om-, till- och nybyggnation vid varvet samt organisera och leda sjösättning och upptagning av båtar vid Sällskapets varv med hänsyn till medlemmars intressen.

Ordförande: Ledamot av styrelsen.  

Övriga ledamöter: Lägst 3.

 

Arbetsrum Senast ändrat
Klubbkommittén 2018-02-07
Hamnkommittén 2018-02-07
Varvskommittén 2018-02-07
Utbildningskommittén 2021-04-29
Lackakommittén 2018-02-07
Tävlingskommittén 2018-02-07

 

NYNÄSHAMNS SEGELSÄLLSKAP

NYNASHAMN YACHT CLUB

Strandvägen 26
149 34 NYNÄSHAMN
Tel: 08- 520 128 20

E-mail: This is a mailto link

 

KANSLIETS ÖPPETTIDER

Måndag 15-19
Tisdag-Fredag 12-15
(stängt på fredagar 1 okt - 31 mars !)

Bankgiro 603-4714
Org.nr: 812400-0566

E-mail till Kansli: Eva Joelsson

E-mail till Webbansvarig: Bobo Engren


Vaktstuga Trehörningsviken

Tel: 08-520 110 50

G:a Klubbhuset

Tel: 08-520 150 68

____________________________________

klart.se

____________________________________

 

Vill du veta mer om Nynäshamn, vad som finns att se och göra, om boende och restauranger, besök www.visitnynashamn.se eller kontakta Turistbyrån i Fiskehamnen. Tel 08-520 737 00 alternativt This is a mailto link

____________________________________

svenskasjo_190x158

logo_lansforsakringar
logo_BDS
logo-ICA

 

 


 

Postadress:
Nynäshamns SS-Nynäshamns YC
Strandvägen 26
14934 Nynäshamn

Besöksadress:
Strandvägen 26
14934 Nynäshamn

Kontakt:
Tel: 0852012820
E-post: This is a mailto link