Hoppa till sidans innehåll

Snapphaneregattan 2019


Snapphaneregattan 2019

Inbjudan

Kappsegling:                       Snapphaneregattan

Datum:                                 21 juli 2019

Arrangör:                             Optimistjolleklubben Timan Sölvesborg (OTS)

 1. Regler

1.1       Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid OTS´s klubbhus samt delas ut i samband med registreringen.

1.2       Protesterande båt måste vid målgången omedelbart meddela seglingsledningen att den tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR 61.1a.

1.3       Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1        Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.

2.2        Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller
personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4         När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

2.5        Rorsman är medlem i Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) och har erlagt medlemsavgift.

2.6        Båten är registrerad hos SSF och innehar giltigt mätcertifikat (se IODA
klassregler för optimist.).

3 Anmälan

3.1       Anmälan ska göras senast 2019-07-10 kl 22:00 via email till This is a mailto link elller
https://www.sailarena.com/sv/se/club/ots/snapphaneregattan-2019/

Anmälan är verkställd först då anmälningsavgiften är erlagd, se punkt 3.3 nedan. Efteranmälan är möjlig fram till 2019-07-21 kl 09:30 och betalas med Swish eller kontant vid registrering.

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om namn på rorsman, segelnummer,
födelsedatum och klubb. Målsmans namn, telefonnummer och e-post adress skall också anges i anmälan. Slutligen skall följebåt anmälas.

Personuppgifterna registreras som en del i förutsättning för att delta i kappseglingen (GDPR 6.1b) och sparas i högst tre månader efter genomförd regatta. Personuppgifter lämnas dock ut till Blekinge Seglarförbund för resultatsammanställning och vidare. Att anmäla innebär ett samtidigt samtycke (GPRD 6 1a) till publicering av namn och bild i tidningar samt på OTS webbsida och sociala medier (inklusive Facebook).                  

3.3       Anmälningsavgiften är 100 kronor. Betalning görs till via Swish till 1233957420 och skall vara OTS tillhanda senast 2019-07-21 kl 0930, eller kontant till tävlingsledning. Betalningen skall innehålla texten Snapphaneregattan samt seglarens namn och segelnummer. Otydlig eller för sen inbetalning kan innebära att anmälan inte kommer att registreras.

Registrering och besiktningskontroll

4.1       Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i OTS’s klubbhus senast 2019-07-21 kl. 09:30.

4.2       Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.3       Rorsmansdeklaration skall lämnas in i samband med registreringen där den
tävlande intygar att båten uppfyller klassreglerna, att den tävlande har giltig
ansvarsförsäkring samt att den tävlande är medlem i SOF.

4.4       En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén
instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5       Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

5. Tidsprogram

5.1                 Program

Söndag 21 juli:

08:00-09:00                          Registrering, besiktning, säkerhetskontroll

09:30                                    Rorsmansmöte

10:55                                    Varningssignal för dagens första segling

Prisutdelning sker snarast efter sista seglingen och eventuella
protestförhandlingar

5.2                 Tre till fyra kappseglingar är planerade.

6 Genomförande

6.1       Alla kappseglingar är planerade att genomföras utan mellanliggande insegling. 

7 Kappseglingsområde

7.1                 Kappseglingarna genomförs på vattnet utanför OTS i Valjeviken.

8 Banan

8.1       Banan fastslås i de kompletterande seglingsföreskrifterna.

9 Protester och straff

9.1       KSR Appendix P gäller. Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2
ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande”.

9.2       KSR Appendix T1 gäller.

10. Poängberäkning

10.1      Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11 Priser

11.1                Ett pris till alla anmälda deltagare.

12 Regler för stödpersoner

12.1     Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från arrangören.

12.2     Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.

12.3     Under kappsegling får en stödperson inte vara i de avgränsande områden som anslås på den officiella anslagstavlan.

12.4     Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter.

12.5     När någon klass är i startsekvensen (från varningssignal till startsignal) får en stödperson inte vara närmare startlinjen och dess förlängning än 50 meter.

12.6     En stödperson som framför båt skall iaktta försiktighet, så att hen inte påverkar någon kappseglande båt (t.ex med svall).

12.7     Stödpersoner får inte uppehålla sig i områden som meddelats som avlyst område för supportbåtar under tävlingen. Områden där stödpersoner inte får uppehålla sig meddelas på den officiella anslagstavlan.

12.8     När en stödperson agerar enligt KSR 1.1 gäller inte 12.3-12.7.

12.9     En stödperson som är funktionär i kappseglingskommittén eller tekniska kommittén får bryta mot 12.1-12.7  i den utsträckning det behövs för att utföra funktionärsuppgifterna.

Datum:           2019-04-15

Namn:            David Wickström

Genom anmälan till Snapphaneregattan godkänner seglaren och/eller dess vårdnadshavare att bilder/anmälan/resultat från regattan kan publiceras på OTS hemsida och/eller Facebooksida.

Kontaktperson: David Wickström 0709-384410

Varmt välkomna!

_____________________________________________________________________

RESULTAT SNAPPHANEREGATTAN 2019:

Optimistjolle: https://www.sailarena.com/contentassets/41b412254dd24ba3857a5d5e784a7490/sailwave-results-for-snapphaneregattan-2019-optimist-at-snapphaneregattan-2019-optimist-2019.pdf

Ejolle: https://www.sailarena.com/contentassets/41b412254dd24ba3857a5d5e784a7490/sailwave-results-for-snapphaneregattan-2019-e-jolle-at-snapphaneregattan-2019-e-jolle-2019.pdf


RESULTAT SNAPPHANEREGATTAN 2018:

Optimistjolle:
1. Tom Sigfrid, SWE-4119, KBS
2. Hugo Bylund, SWE-4391, C4SS
3. Tekla Walther, SWE-4758, KnSS
4. Viktor Swärdh, SWE-4667, KnSS
5. William Nilsson, SWE-4389, OTS
5. Viktor Wickström, SWE-4433, OTS
5. Vidar Wickström, SWE-4550, OTS

E-jolle:
———-

RESULTAT SNAPPHANEREGATTAN 2017:
Optimistjolle:
1. Svante Åberg, SWE-4638, KnSS
2. Lukas Larsson, SWE-4658, KnSS
3. Viktor Svärd, SWE-4667, KnSS
4. William Nilsson, SWE-4389, OTS
5. Jakob Mattisson, DEN-8433, OTS
6. Viktor Wickström, SWE-4433, OTS
7. Tekla Walther, SWE-4193, KnSS
8. Vidar Wicktröm, SWE-3561, OTS
9. Selma Argenius, DEN-8502, KnSS

Ejolle:
———-

RESULTAT SNAPPHANEREGATTAN 2016:
Optimistjolle:
1. Karl Larsson Tinnert, SWE-4148, RJK
2. Filippa Henriksson, SWE-4636, LBS
3. Lukas Larsson, SWE-4558, KSS
4. Viktor Swärd, SWE-4667, KSS
5. Svante Åberg, DEN-8003, KSS
6. Viktor Wickström, SWE-3574, OTS
7. William Nilsson, SWE-3948, OTS
8. Jacob Mattisson, DEN-8433, OTS

E-jolle:
1. Noah Junguist, SWE-3561, KSS
2. Jacob Holmqvist, SWE-20, OTS
3. Gustav Granath, SWE-3671, OTS
4. Elias Ryd, SWE-3528
5. Julia Henriksson, SWE-3549, LBS

Uppdaterad: 31 DEC 2018 10:52 Skribent: David Wickström
E-post: This is a mailto link

      SNABBLÄNKAR

 

Tack till våra sponsorer för ert stöd

  • ICA Supermarket Sölvesborg

  • Blekinge Bygg

  • Svenska Kyrkan

  • Sölvesborg-Mjällby Sparbank

  • Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB

Titel:	uvklubb4.jpg ID:	126558

Postadress:
OJK Timan - Segling
Cecilia Nilsson, Bernalyckevägen 13
29437 Sölvesborg

Besöksadress:
Hermans Heja, Båthamnsvägen
29437 Sölvesborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: jorgen.granath@vente...

Se all info