Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Drogpolicy

 för
OK Borgen

Vår förening är uppbyggd och drivs helt av ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen antagit följande riktlinjer vad gäller områdena tobak, alkohol, dopning samt narkotika.

 

Tobak

Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

·   Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

 

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna.

De ska föregå med gott exempel och inte använda tobak inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

·   Ledar-/tränarsamtal med den aktive.

 

Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas.

 

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

·   Ledar-/styrelsesamtal med den berörde

 

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

 

Alkohol

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget.

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

·   Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

·  Vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala och myndigheter.

 

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

 

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man inte får:

·   Dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar.

·   Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.

·   Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

 

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:

·   Enskilt samtal

·   Erbjuder hjälp och stöttning

·   Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag.

 

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsen.

 

Dopning och narkotika

Allt bruk och hantering av dopning och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningsprearat eller narkotika agerar vi på följande sätt:

·   Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

·   Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

·   Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.

 

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens  men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.


Drogpolicyn har antagits av styrelsen 050103
För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmötet, gemensamma träffar, representations- och informa-tionsmöten samt vid våra arrangemang. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida och anslagen i klubblokalen.

Uppdaterad: 01 AUG 2010 12:21 Skribent: Björn Johansson

Postadress:
OK Borgen
Masugnsvägen 2
74850 Tobo

Kontakt:
Tel: 0705849978
E-post: This is a mailto link

Se all info