Hoppa till sidans innehåll

Organisation/Kommitéer


Styrelsen och valberedningen väljs på årsmötet (valberedningen tar fram ett förslag på sammansättningen till årsmötet).

Styrelsen beslutar om hur organisationen ska se ut och vilka kommittéer/arbetsgrupper som behövs.

Valberedningen utser till höstmötet sammankallande, ansvarig och deltagare för de kommittéer/arbetsgrupper, som beskrivs i detta dokument (undantaget samordning).

Om valberedningen inte lyckas utse någon till någon post sätts den vakant. Kommittéerna /arbetsgrupperna får sedan under året delegera ut uppgifter till andra medlemmar eller vid behov fylla på gruppen.

Utsedda medlemmar i kommittéerna/arbetsgrupperna börjar sitt arbete efter höstmötet medan eventuellt avgående medlemmar lämnar sitt uppdrag efter årsskiftet, så att en överlämning kan ske. Det är sammankallande i varje grupp som ansvarar för att kalla till möten. Grupperna fördelar själva arbetsuppgifter och ansvar inom gruppen. Sammankallande ansvarar för att senast en månad efter årsskiftet skicka in årsberättelsen till styrelsens sekreterare.

Samordning

Mötesfrekvens: 5 ggr/år
Mötestillfällen: Januari, Maj, Augusti, Oktober, November
Sammankallande: Styrelsen
Deltagare: Elit (alla möten)
  Barn och Ungdom (alla möten)
  60+ (alla möten)
 

Tekniska & Material/Anläggning (alla möten)

  Grenidrotter (Januari/Oktober)
  10MILA (Januari)
  25-manna (Augusti)
  Jukola (Maj)

 

Mötestillfälle Dagordning
Januari Genomgång av periodens stomprogram
  Lägerverksamhet vinter/vår
  Sommarläger/sommaraktiviteter/Grebyrundan
  Lägesrapport 10MILA
  Klubbmästerskap
  Tävlingsresor våren
  Årsmöte
Maj Genomgång av periodens stomprogram
  Lägesrapport Jukola
  Sommarläger/sommaraktiviteter
  O-Ringen
  Klubbmästerskap
  Familjekavle
Augusti Genomgång av periodens stomprogram
  Lägesrapport 25-manna
  Höstmötet
Oktober Genomgång av periodens stomprogram
  Lägerverksamhet vinter
November Uppstart av stomprogram för nästa år

 


 

Barn och Ungdom

Mötesfrekvens: månatliga

 

Roll Namn
Sammankallande Stefan Karlsson
  Björn Karlsson
  Emma Karlsson
  Cecilia Strömbäck
  Anna Kempe
  Johanna Petersson
  Henrik Peterson
  Stig Karlsson
  Åsa Braam
  Jonas Brantvall
  Thomas Lilja
  Johanna Lilja
  Per Kempe

 

Ansvarsområde
Nybörjarkurs
Ungdomsserien
Ekorren Cup
Teknikträningar 1)
Ungdomens 10-mila
USM
GM
Distriktsmatch
För- och eftersäsongsträffar
Anmälan av ungdomslag till kavlar 2)
Daladubbeln

1) Sker i samarbete med viltansvarig för Tekniska
2) Rapporteras till Elit


Grenidrotter

Mötesfrekvens: vid behov

 

Roll Namn
Sammankallande Christer Broström
   

 

Undergrupp Ansvarsområde
Skidor Tävlingsresor skidlopp
  Träningsaktiviteter
Skidorientering Tävlingsresor skid-o
  Träningsaktiviteter
Friidrott/Långlopp Grebyrundan
  Tävlingsresor löplopp
  Träningsaktiviteter

 


Arrangemang

Mötesfrekvens: Varje arrangemang var för sig, 2-3 gånger inför varje arrangemang

 

Roll Namn
Huvudgrupp Jan Beggren
  Susanne Karlsson
  Christer Broström
   
Supprtgrupp Arne Andersson
  Nina Ahlander
  Björn Karlsson
  Fredrik Kempe
  Emil Kalered
  Mattias Hallmén
   
   
   

 

Undergrupp Ansvarsområde
10MILA Boka logi
  Logistik till och under tävling
  Tält och vimpel
  Inköp mat, tillagning mat
  Värme, lyse, mat, dricka i tält på TC
  Upprätta PM för deltagare
Jukola Boka logi
  Logistik till och under tävling (inkl. färjebiljetter och buss)
  Tält och vimpel
  Inköp mat, tillagning mat
  Värme, lyse, mat, dricka i tält på TC
  Upprätta PM för deltagare
25-manna Logistik till tävling
  Tält och vimpel
  Mat, dricka i tält på TC
  Upprätta PM för deltagare

Alla ansvarsområden sker i samarbete med Elit för att veta antal lag och deltagare samt anmälan till arrangör för behov av tältplats m.m.


Elit

Mötesfrekvens: månatliga

 

Roll Namn
Sammankallande Joakim Pettersson
  Jonny Karlsson
  Erik Ivarsson Sandberg
  Jan Berggren
  Pavlo Ushkvarok
   
   

 

Ansvarsområde
Elitsamlingar
Elitläger
Nattcup och Nigth Extreme
Swedish league
SM
Smålandskavlen
Coaching under tävling
Kontakt med utländska löpare
Tillsätter LUT (laguttagare)
Anmälan till kavlar

 


60+

Mötesfrekvens: vid behov

 

Roll Namn
Sammankallande Kristina Karlsson
  Stig Karlsson
  Lennart Sjöberg

 

Ansvarsområde
Torsdagsträffar
Veteranaktiviteter
Anmälan av veteranlag till kavlar 1)

1) Rapporteras till Elit


Tekniska & Material/Anläggning

Mötesfrekvens: månatliga 

 

Roll Namn
Sammankallande Björn Karlsson
  Thomas Persson
  Kjell Karlsson
  Fredrik Engman
  Arne Andersson
  Jan Kalered
  Mats Engström
  Andreas Törnkvist
  Mattias Eriksson
  Kjell Andersson

 

Ansvarsområde
Kartframställning
Arrangemangsplanering
NOK-arrangemang
Markkontakter tävling/träning
Elljusspår
Skidspår
Granhuggning och granförsäljning

 


Information

Mötesfrekvens: vid behov 

 

Roll Namn
  Joakim Pettersson
   Algirdas Bartkevicius
  Emil Kalered
  Mattias Hallmén
  Hans Brolund
  Niclas von Scheele
  Lovisa Adolfsson

 

Ansvarsområde
Hemsida
Kalendern

 


Ekonomi

Mötesfrekvens:  vid behov

 

Roll Namn
Sammankallande Jonny Karlsson
  Anneli Borg

 

Ansvarsområde
Bingolotter och övriga lotteriverksamheter
Sponsring
Övriga intäktsrelaterade aktiviteter
Uppdaterad: 22 JAN 2018 21:32
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
OK Denseln
Orgavägen 2, Mårängen
61731 Skärblacka

Kontakt:
Tel: 01158600
Fax: 01158600
E-post: okdenselnkansli@gmai...

Se all info