OK DENSELN

Inbjuder till Vårklassikern 2007

Söndagen den 18 mars 2006

 

Klasser:                D10, D12, D14, D16, D18L, D18, D20L, D20, D21L, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H10, H12, H14, H16, H18L, H18, H20L, H20, H21L, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, Insk, U1, U2, U3, U4, Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

                              Banlängder enligt SOFT:s tävlingsbestämmelser.

                              Långklasser rankingmeriterande.

 

Anmälan:              Ska vara OK Denseln tillhanda senast måndagen 5 mars via klubben on-line eller via e-post till ok.denseln@bostream.nu.

 

Efteranmälan:      Mot tilläggsavgift 50% senast torsdag den 15 mars via klubben on-line eller via e-post till ok.denseln@bostream.nu.

 

Anmälningsavg.:  Vuxna 80kr och ungdom 35kr.

 

PM, start- och      Kommer att publiceras på OK Denselns hemsida www.denseln.se.

resultatlista:

 

Stämplings-           Emit. Ange bricknummer vid anmälan. Löpare som ej angett bricknummer

system:                 tilldelas automatiskt en hyrbricka mot en avgift på 20kr.

 

Samling:                Vägvisning från väg 215 ca 2 km väster om Skärblacka mot Finspång. Parkering – TC max 1000m. Parkeringsavgift.

 

Första start:         Kl. 10.00. Efteranmälda startar före.

 

Karta och              Mårn västra. Nyritad karta i skala 1:15 000 för klasser H/D 16-21. Skala

terräng:                 1:10 000 övriga klasser. Tävlingsområde är huvudsakligen väst och sydväst om Mårängen där tävling ej hållits tidigare för startande vid start 1. Ekvidistans 5m. Kulturmark med många vägar och stigar samt inslag av öppen mark. Måttlig kupering bestående av ett flertal olika höjdpartier. God framkomlighet.

 

Omklädning,         Inomhus.

dusch:                  

 

Barnaktiviteter:   Barnpassning och miniknat.

 

Servering:             Sedvanligt utbud.

 

Huvudfunk-          Tävlingsledare:                                   Jonny Karlsson          011-12 11 72,

tionärer:                                                                                                          0730-755 094

                                                                                       Anneli Berggren         0122-304 84

                              Banläggare:                                        Edvin Karlsson

                              Bitr. banläggare:                                 Damien Renard

                              Ban- och Tävlingskontrollant:             Hans Engström FSOK

 

Upplysningar:       Jonny Karlsson            011-12 11 72, 0730-755 094

                                                                 ok.denseln@bostream.nu