Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2017

13 DEC 2017 17:46
  • Uppdaterad: 03 JAN 2018 20:39

 

Årsmöte 2017

Närvarande styrelsemedlemmar: Erik Schoster, Göran Andreasson, Sven Carlsson, Simone Geerts, Håkan Andersson, Mikael Soppi och StenÅke Wallentin

 Ytterligareca 25  medlemmar deltog.

 1   Mötet öppnades av Erik Schoster som hälsade alla välkomna.

 2   Mötets behöriga utlysande:Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.               

 3   Dagordning:Dagordningen godkändes.                    

 4   Prisutdelning: Inleddes med priser till årets terräng löpare dam Ida Wall och herr Thomas Augustsson. Därefter delades uppmuntringspriser ut till barn/ungdomar som under året varit med på barn och ungdomsträningen. Arvid Aronsson uppmärksammades med en bukett blommor för sin seger i ungdoms SM i skidorientering sprint föregående vintersäsong. Erik Shoster och Sten-Åke Wallentin tackades med var sin blombuket för sitt stora engagemang i renovering/tillbyggnad av OK-stugan.

 5    Servering: Smörgåstårta och korv med bröd serverades därefter kaffe med kaka.

 6    Val av årsmötesfunktionärer:Till ordförande för mötet valdes Erik Schoster. Till sekreterare valdes Simone Geerts. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt till rösträknare valdes Frida Andersson och Håkan Andersson.

 7    Verksamhetsberättelserna: OK Kroppefjälls verksamhetsberättelse och en därtill separat verksamhetsberättelse för orienteringen hade kopierats upp och lagts ut på borden. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.                                                                                                                                      

 8    Ekonomisk redogörelse:Göran hade lagt ut kopior av årsbokslutetet på borden och redogjorde i grova drag för de olika posterna samt besvarade frågor angående bokslutet.

 9    Revisionsberättelse:Siv Olsson läste upp revisionsberättelsen över den revision hon tillsammans med Monika Larsson genomfört och där de rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen godkändes.

 10  Ansvarsfrihet:Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret september 2016 –augusti 2017.

 11  Val av ordförande:Till ordförande för det kommande året valdes Erik Schoster.

 12  Val av styrelse och kommittéer:

Styrelseledamöter:Mikael Soppi, Markus Porath, Håkan Andersson och Sten-Åke Wallentin omvaldes för ytterligare två år. Till suppleanter omvaldes Lars Åke Olsson och Mikael Östlind.

Dessutom ingår i styrelsen: Erik Shoster, Göran Andreasson, Simone Geerts, Sven Carlsson, Hans Östlund.

Till revisorer omvaldes Siv Olsson och Monika Larsson med Dick Söderqvist som suppleant.

Orienteringskommitté: Jan-Åke Jansson, Mikael Soppi, Christina Halvarsson, Siv Olsson, Eva Berntsson och Hans Östlund omvaldes. Nyval Rickard Bernhoff. Sammankallande  är Christina Halvarsson, men Erik kallar till det första mötet i januari.

Karolinerkommittén:Sven Carlsson, Karl-Erik Jansson, Ragnar Andreasson, Åke Gustavsson, Hans Östlund, Jan-Åke Jansson, Marcus Porath, Mikael Soppi, Jos Geerts, Håkan Andersson, Torbjörn Aronsson, Helle Manvik, Patrik Lundgren och Freddy Alm omvaldes. Nyval Ida Wall och Sten-Åke Wallentin.

Det beslutades att Mikael Soppi är sammankallande för Karolinerloppet. Ida Wall och Sten-Åke Wallentin är sammankallande för Joggen och Trampet.  

Stugkommitté: Sten Forsblom och Marianne Jansson (arbetsuppgifter inom anställningen)

Märkesombud: Therese Landman omvaldes.

Materialförvaltare: Sven Carlsson och Mikael Soppi omvaldes.           

Markansvarig: Jan-Åke Jansson omvaldes

Valberedning: Jan-Åke Jansson och Freddy Alm omvaldes.

Föreläsningsansvarig: Detta är en ny post som tillkommer för att förenkla förfarandet när vi skall anordna föreläsning eller dylikt, till exempel vid klubbkvällar. Föreläsningsansvarig får förtroendet att lämna förslag på föreläsare som kan vara intressant för klubbmedlemmarna. Kassören kan därefter ta beslut på upp till 10 000 kr, däröver krävs styrelsebeslut. Helle Manvik väljs som föreläsningsansvarig.   

Sedan tidigare finns ett beslut att kommitéerna själva får välja in fler medlemmar vid behov.

 13  Information och diskussion om tävlingsverksamheten.

Nytt för detta år var Kroppefjäll trailrun som arrangerades för första gången tillsammans med SK Granan. Tävlingen blev mycket lyckad med drygt 200 deltagare och vi har fått positiv feedback från deltagarna. Kroppefjäll trailrun kommer att anordnas även nästa år och eventuellt utökas med en marathonsträcka.

Det fördes diskussion om att förstärka organisationen kring våra Karoliner tävlingar vilket vi hoppas göra bland annat genom att Mikael Soppi blir sammankallande för Karolinerloppet och Ida och Stenis blir sammankallande för Joggen och Trampet. De skall sammankalla i god tid och dela upp förberedelserna i tydliga ansvarsområden och på så sätt fördela arbetet på olika personer.

Torbjörn Aronsson kan ej vara med vid Joggen och Trampet nästa år och vi behöver därför fler personer som kan hantera vårt tidtagningssystem Emit. Patrik Lundgren känner till Emit sedan tidigare men det behövs fler. Torbjörn Aronsson får i uppdrag att undersöka om Hestra kan förlägga en utbildning hos oss. Helle Manvik erbjuder sig att vara med i en utbildning och Simone skall fråga om Johan Liedholm och Andrietta Persson vill vara med.

Förslag kom upp att eventuellt tillfråga SK Granan att samarrangera Trampet. Karolinerkommitten får i uppdrag att undersöka frågan vidare. 

 14  Information om projektet ”En anläggning för alla”

Erik Shoster informerar om projektet som nu till stora delar är avslutat. Slutredovisning av  projektet skall göras i mars månad och innan dess skall vi bland annat ha anlagt en kortare motionsslinga som är tillgänglighetsanpassad.

 15  Övriga frågor:

Frågan om ersättningar för tävlingsavgifter till vuxna togs upp. Styrelsen får i uppdrag att se över befintligt system och det skall vara samma policy för alla grenar inom klubben. Tills något annat beslut är fattat gäller befintligt system. 

Erik tackade alla och avslutade mötet.

               


Epost: Adressen Gömd


 

 facebook


 

Anslut till Facebook-gruppen Dalslands Löpare om du är intresserad av löpning.
I denna FB grupp planeras olika löppass flera gånger i veckan, oftast med OK-stugan som utgångspunkt.

 

 

 ts

Tipspromenader Våren 2019.

Vill ni bidra med tipsfrågor till vår tipsbank, mejla: This is a mailto link

 

ts

Postadress:
OK Kroppefjäll
OK-Stugan
46450 Dals Rostock

Besöksadress:
OK-Stugan
46450 Dals Rostock

Kontakt:
Tel: 0790242878
E-post: This is a mailto link

Se all info


VÅRA SPONSORER:


 

ts

MELLERUD

Köpmantorget 3

464 31 Mellerud

 

logga