Hoppa till sidans innehåll

OK Sarven årsmöte 2020

02 MAR 2020 20:58
OK Sarven håller årsmöte 26/3, klockan 19:00 på Hellnerstadion. Välkomna!
  • Uppdaterad: 02 MAR 2020 20:58

Årsmötet kommer att hållas via webben. Anslut till mötet via länken nedan. Olof kommer att finnas på plats på Hellnerstadion för deltagare som inte har möjlighet att delta hemifrån.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTk5YjhlMzAtNTYyNi00OTA3LWI3YWQtM2YwZGFkYjE3OGI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2274c901f0-6a97-4cfa-8505-9542ce009b27%22%2c%22Oid%22%3a%2203eed146-223d-4a90-88a9-354d0f9dc530%22%7d

Agenda

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
c) 2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
13. Övriga frågor.

Skribent: Anders Dahlin
E-post: Adressen Gömd

Tävlingsinbjudningar 2019

 

Sponsorer

 

LL_s_rgb_cb_m

 

 

Postadress:
OK Sarven - Skidor
Mirja Andersson, Rajdvägen 28
98236 Gällivare

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info