Hoppa till sidans innehåll

Information från Styrelsen

21 DEC 2018 18:42
Här kommer information från styrelsen om 2018, 2019 och avtal med Sveaskog.
  • Uppdaterad: 21 DEC 2018 18:42

Information från styrelsen:

Lite tillbakablickar från 2018: det har varit ett turbulent år i föreningen, flera avhopp i verksamheterna har gjort att aktiviteter inom MTB framförallt har blivit kräftgång utan ledare. Med färre funktionärer har det varit tufft att få till tipspromenader och bemanning i bastujouren.

Det har tagit mycket kraft i styrelsearbetet och i sektionsarbeten.  
Vi har ändå kunnat genomföra de aktiviteter vi har förutsatt oss plus några till, tex.  Natt MTB och vi har bidragit med hjälp till museet för Handla Vilt, detta har också givit oss inkomster som vi inte hade räknat med.

Styrelsen känner dock att lugnet lagt sig och vi har kunnat koncentrera oss på verksamheterna som har varit igång.
Vi genomförde föreningsdag 20/10 på Quality Hotel med föreningens funktionärer där vi kom fram till många idéer som styrelsen jobbar med att sammanställa och sedan förverkliga delar av detta.
Informationsmöte för medlemmar om avtal med Sveaskog genomfördes i september, många bra synpunkter kom upp.    

Orientering/Trail har genomfört en fin Häxjakt på Bergagården, mycket beröm för arrangemanget har inkommit och ger med säkerhet bra reklam för påsktävlingarna 2019, ungdomstävling i Sakoserien och närtävlingen Vargsöndan med många deltagare har också genomförts.
Våra äldsta ungdomar har genomgått Ungoteket och genomfört ett projekt för orienteringsverksamheten.
Trailtävlingen har genomförts i år igen.
Bra uppslutning på våra Trailrun/walk träningar har vi haft och det känns bra att vi kunnat hämta igen deltagare där.  

MTB och skid har genomfört Natt MTB under hösten och var ett lyckat arrangemang som är värt att fortsätta med, snö för skidspår har varit sparsamt i år men det har gått att åka skidor några dagar.  

Spårsektionen har lagt ned mycket arbete på spåren och lederna, framförallt på 5 km-spåret. Det har rensats fint och slagits gräs på spåren/lederna.
Vi har haft bra hjälp av Bertil på Sveaskog som hjälper oss att ta ned träd när det fällts på spår och leder, ett ovärderligt samarbete med Sveaskog har fortsatt under året.    

Bergagårdssektionen har genomfört ca 20 tipspromenader även om vi haft tufft med bemanningen, det blir en fortsatt utmaning att bemanna med fler. Bastujouren har rullat på men behov av fler funktionärer där behövs.
De som vill hjälpa till erbjuds en tagg för att komma in i omklädningen.
Nya bastulistor har skickats ut och nytt för 2019 är att städning sker efter lördagens öppettid, alltså städning en gång/vecka. 
Vi har bytt ut toalettstolarna i omklädningsrummen det för att de runnit och orsakar då för många tömningar av septiktanken.    

Vi har under året fått bättre samarbete med Sveaskog i samband med våra diskussioner om avtal och  arrangemang, även Älgen Berg Viltmuseet har vi samarbetat bra tillsammans med och känner att vi kan gå vidare med fler samarbeten.
Stiftelsen Bergagården har vi fått till en bra dialog med för våra lokaler och utrymmen, vi har tyvärr haft inbrott i skoterboden under hösten.

Vi har nu kommit till en ända med avtalet med Sveaskog efter ett års diskussioner mellan OKS och Sveaskog, vi har hela tiden haft en samsyn och bra dialoger och tackar Sveaskog med Albin A och Babs S och Bertil för ett fint samarbete.  

Vi har nu skrivit nyttjanderättsavtal med Sveaskog 21/12 2018 efter diskussioner under året som omfattar området Hunneberg, vi hade från början också med Halleberg men för att få ned kostnaden så har styrelsen beslutat att inte nyttja Halleberg i vår verksamhet.
Vi har tidigare varit på kommunerna och kommit med begäran om stöttning ekonomiskt, Trollhättan och Grästorps kommuner har svarat att de inte kan stötta förening i annan kommun, från Vänersborg har vi ännu inte fått svar även om vi legat på de ansvariga på kultur och fritid som har ärendet. Förhoppningsvis kommer svar i början på 2019.  

För att säkra upp våra verksamheter för framtiden har styrelsen beslutat att gå vidare med avtalet, detta för att ha bestämmanderätt över de verksamheter vi har och inte vara beroende av andra parter som vill ha verksamhet på Bergagården.
OKS kan därmed ta ut hyra för andra som vill utnyttja spår och leder.                    

Den årliga kostnaden är därmed 45 000 kr för nyttjande av följande:   

Utkast ur avtalet:

Fastighetsägaren upplåter till nyttjanderättshavaren rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja nyttjanderättsområdet på följande sätt och för följande ändamål:   

- att bibehålla och underhålla motionsspåren, till en längd av ca: 8000 meter och med en bredd på ca: 4 meter. Del av motionsspåret är belyst.  

- att bibehålla och underhålla terrängspår (milspåret) till en längd av ca 5000 meter och med en bredd på ca: 1 meter.    

- att bibehålla och underhålla cykelleder till en längd av ca: 18 000 meter och en bredd på ca: 1 meter.  

- att under vintersäsongen på en vägsträcka av ca 4,5 km dra 10 km skidspår på Kyrkvägen mot Ekelund, enligt bilaga 3.  

- att bedriva trailrunning på berget.  

- att bedriva orientering på berget.  

- att bedriva MTB-cykling på markerade cykelleder.  

- att bedriva skidåkning på berget.  

- att bedriva tipspromenader på berget.    

Träd får under nyttjanderättstiden inte avverkas av nyttjanderättshavaren i annat fall än när detta är nödvändigt för uppförande av, eller till skydd för byggnad/anläggning eller till skydd för människors hälsa. Före sådan avverkning ska samråd ske med fastighetsägaren. Detta gäller även vid reparation av ev. skador på skog och mark. För de träd nyttjanderättshavaren avverkar står nyttjanderättshavaren för avverkningskostnaden. Fastighetsägaren ombesörjer försäljning av virket. Inkomster från försäljning av virket tillfaller fastighetsägaren. Används motorsåg vid avverkning av träd, röjning av sly eller dylikt ansvarar nyttjanderättshavaren för att tillse att den som utför arbetet har erforderlig utbildning (motorsågskörkort), skyddsutrustning och försäkring.   

Nyttjanderättshavaren äger ensamrätt att anordna tävlingar inom nyttjanderättsområdet. 

Nyttjanderättshavaren äger rätt att grusa leder, röja bort sly, gräva ned dräneringar och genomföra andra skötselåtgärder som krävs för nyttjanderättshavarens verksamhet inom nyttjanderättsområdet efter samråd med fastighetsägaren Sveaskog.   

I det fall fastighetsägaren ska avverka skog eller utföra andra skogsskötselåtgärder inom fastigheten och nyttjanderättshavarens verksamhet hindrar eller försvårar detta ska fastighetsägaren kontakta nyttjanderättshavaren. Parterna ska då gemensamt försöka hitta temporära lösningar som ska gälla under den tid skogsarbetena pågår. Avsikten är att friluftsverksamheten ska kunna bedrivas på större del av nyttjanderättsområdet under den aktuella tiden.   

Tillgång till nyttjanderättsområdet kan i vissa fall innebära att nyttjanderättshavaren kan kvittera ut nyckel till vägbommar.
Denna nyckel får inte lämnas vidare.  

Detta medför en högre kostnad för föreningen men med ett större engagemang och en tro på framtiden kommer detta att lösa sig bra.
Styrelsen känner ett större engagemang nu än tidigare och kan jobba vidare i den andan för  OK Skogsvargarna.

Vi har med hjälp från Vänersborgs kommun kunnat göra/pågår nya orienteringskartor, sprintkarta Norra Vargön och delar av Viksängen där återstår ca ¼ del av arbetet.
Dessa kommer användas till våra arrangemang Häxjakten och Kortfredan.  

Planerna för 2019 och vårt 60 års jubileumsår är bla:
Påsk-tävlingarna 18-19 april Häxjakten och Kortfredan där tävlingscentrum blir vid Granåsskolan.
Ungdomstävling Sako tisdag 7 maj
Trailrun-tävling lördag 29 juni 
MTB-cykeltävling HBXM söndag 22 september på Bergagården
Vi kommer också genomföra arrangemangsutvecklingsdag tillsammans med Sisu lördag 16 februari där alla medlemmar är välkomna, denna kommer hållas på Bohusgården.  

Vi planerar också in 60-års dag i maj med flera aktiviteter och en fest i slutet på året.  

Årsmöte hålles måndag 18 mars på Bergagården.
Motioner till årsmötet lämnas in senast 18 februari via This is a mailto link 
För att ha rösträtt på årsmötet betalas medlemsavgiften in före 18 januari.
Medlem som inte har rösträtt är naturligtvis också välkommen på årsmötet och har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Nya medlemsavgifter beslutat på årsmötet 2018-02-28:
Vuxen 21 år -                          300 kr
Ungdom/Junior upp till 20 år  200 kr
Pensionär                                 200 kr
Familj med ungdom upp till 20 år 600 kr  

Var med och fortsätta stötta föreningen både med medlemskap och som funktionär, stora behov finns för våra arrangemang, tipspromenader och bastujour.

De aktiviteter som är närmast är Nyårstrail på nyårsafton och Nattcup orientering tisdag 15 januari.

Vi tackar för ett fint år med OK Skogsvargarna och önskar alla God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen

Skribent: Peter Strömdahl
Epost: Adressen Gömd

Vädret på Bergagården

Väder Vargön


VÅRA SPONSORER

Postadress:
OK Skogsvargarna - Orientering
Hunneberg 125
46831 Vargön

Besöksadress:
Bergagården, Hunneberg
46831 Vargön

Kontakt:
Tel: 070-2669655, 070-5249617
E-post: This is a mailto link

Se all info