Hoppa till sidans innehåll

Information om Bowls


Spelformer
Originalformen spelades på kortklippta gräsplaner därav namnet lawn=gräs, idag finns även några varianter där inomhusvarianten indoorbowls växer snabbast. Vid spel inomhus används en nålfiltsmatta som underlag. Spelunderlaget både på gräs och matta skall vara så plant som möjligt. Gräsmattan har samma kvalitet som på en golfgreen eller det gräsunderlag som tennis spelas på i Wimbledon. Ett undantag är en spelform i Norra England som kallas Crown Green Bowls. Där är själva idén att spelunderlaget skall vara ojämt.
Den spelform vi tänker börja spela i Sverige kallas Short Mat Bowls. Denna spelform började på Irland under 1960-talet detta för att kunna fortsätta spela Bowls på även vintern. Spelmattan är mycket mindre och är bara att rulla ut där det finns ett jämt golv. En rink (en bana) vid short mat är 1,83 meter bred och längden mellan 12,20-13,75 meter. Som jämförelse så spelas lawnbowls på en Green = 6 rinks på en spelyta om ca. 45 x 45 meter. Så en rink är ca. 45 meter lång i originalformen.

Utrustning
Förutom spelunderlaget så behövs klot att spela med. Kloten som kallas endera bowls eller woods finns i olika storlekar med olika tyngd och färger. Ett set består av fyra woods och är personliga. Det som skiljer woods från andra klot är att klotet har en vikt på ena sidan vilket gör att att klotet när det rullas går som en båge. Kloten köps med tanke vilken typ av båge du väljer att spela med. För en nybörjare kan detta tyckas vara en petitess men som i alla sporter är redskapen mycket viktiga. När du spelar singel och dubbel använder du alla fyra kloten, vid tremannalag används tre klot och i fyrmanna två klot.
Dessutom behövs en målkula som kallas jack samt mattor som du utgår från när du rullar kloten.

Spelet
Det lag som vunnit lotten lägger ut jacken på jacklinjen laget kan på detta vis välja avstånd.
Därefter rullas kloten ut varannan gång från varje lag. Första spelaren kallas lead därefter spelar 2:an och 3:an innan Skip avslutar med sin två klot. Det förra exemplet gäller fyrmannaspel.
Det gäller att komma så nära jacken som möjligt. Det är mycket taktik i spelet då jacken kan krockas och därmed förflyttas på mattan. Poängen beräknas som i curling. De lag som har det närmaste klotet till jacken vinner setet eller end som det heter. Har det vinnande laget även det klot som är näst närmast får laget två poäng osv. osv.
I fyrmanna är den maximala poängen per end 8 poäng = 4 spelare x 2 klot. Denna bedrift kallas Hot Shot och kan liknas vid hole in one i golf.
En match varierar men det vanligaste i Short Mat Bowls är att en match består av 10 ends.

Övrigt
På de brittiska öarna är sporten mycket traditionsbunden och tillhör de så kallade vita sporterna där spelarna bär vita kläder. Nu har traditionerna börjat luckrats upp så färger börja dyka upp. Bowls spelas av alla åldrar och fungerar även vid hög ålder där även funktionshindrade har sina tävlingar. Short Mat Bowls sprids nu snabbt inom skolidrotten på de brittiska öarna.

 

Spelregler A – Utrustning

 

1. Beskrivning av matta

a) Mattan skall vara av typ nålfiltsmaterial. Max längd är 13,75 meter och minsta längd är 12,20 meter, inkluderat dikets yta. Bredden skall vara 1,83 meter med en tolerans på 5 cm. mattor som idag försäljs har ibland en utökad längd så fendern kan vila ovanpå mattan. I vilket fall skall inte spellängden på mattan överstiga 13,75 meter inkluderat 300 mm x 2 som utgör diket.

 

Markeringar

b) Markeringarna görs med vit tejp som har en bredd av 12-18 mm.

 

Linje för dike och ”döda området”

c) Dikets bredd ska vara 300 mm från fenderns insida (mattkanten) till yttre delen på tejpkanten ( mot spelytan)

 

”Döda linjens” markering skall markeras tvärs över mattan. Från mattans (dikets bakkant) bakkant skall det vara 3045 mm.

 

Jacklinjen

Jacklinjen skall centreras i mattan och skall vara 915 mm lång. Markeringen börjar 915 mm från ”döda linjen”

 

Servelinjer

Servelinjerna skall markeras 1370 mm från dikeslinjen och mellanrummet mellan servlinjerna skall vara 660 mm brett. ( från mitten 330 mm på var sida om mittpunkten)

 

Servemattelinjen

I diket skall det markeras plats för servemattan. Bredden är 350 mm ( 175 mm på var sida om mittpunkten)

 

Linje för centrumblocket

Linjen för centrumlocket ska vara totalt 380 mm långt ( 190 mm om var sida på mittpunkten). Linjen skall vara i mitten på mattan.

 

2. Servematta

Mattans storlek ska vara 610 mm lång och 355 mm bred alternativt 600 mm lång och 360 mm bred.

 

3. Dike och fendrar

Djupet på diket skall vara 300 mm och inkludera bredden på markeringstejpen.

 

Diket skall avgränsas med fendrar.

Tjockleken på fendern skall vara mellan 70mm till 75 mm. Fenderns insida skall vara 1830 mm lång ( eller så lång som mattan är bred) och djupet skall vara 300 mm. Fendern skall vara vitmålad och får inte täckas av något material. Fendrar kan utrustas med nivåtassar om fendern vilar ovanpå mattan så den kan komma i nivå.

 

4. Centrumblocket

Centrumblocket skall vara 380 mm långt, höjden skall vara mellan 70-75 mm, tjockleken mellan 40-75 mm. Det kan vara rakt eller rundat i änderna. Centrumblocket skall vara vitmålat och får inte täckas av annat material.. Blocket skall ligga löst ovanpå mattan.

 

5. Kloten

Godkända klot är de som försäljs på marknaden för spel i short mat, flatgreen, inomhusrink och crowngreen.

Kloten kan vara markerade med stickers för att lättare kunna åtskiljas.

 

6. Jacken

Godkända jacks är de på marknaden förekommande. Jacken skall vara vita eller gula till färgen. Vikten skall vara mellan 397-907 gram.

 

7. Skor

Internationellt skall alltid särskilda bowlsskor användas. Sulan skall vara helt slät och färgen ska vara vit, brun eller grå.

 

8. Kläder

Vid internationella tävlingar skall tävlingsdress godkänd av Svenska Bowls Förbundet användas. Om inte så skall internationella regler tillämpas.

 

 

Spelregler B - Kloten

 

1. Ett klot är giltigt:

- när det stannat helt inom spelytan, men det kan hänga över mattans sidkant.

- Ett klot som spelats och vidrört/touchat jacken innan det stannat kallas för toucher. Detta klot är med i spel även om det brutit dikeslinjen eller stannat helt i diket. En toucher skall alltid markeras med kritspray eller krita.

 

2. Markering av touchers

Markering av en toucher skall senast vara gjort innan nästa klot har stannat. Om det finns svårigheter att markera touchern så ska man muntligt nominera klotet som en toucher. Gamla kritmarkeringar måste spelaren själv avlägsna innan det spelas igen. Eller så snart det upptäcks.

 

3. Spel med touchers

Positionen av en toucher som ligger helt i diket kan endast ändas av jacken eller en annan toucher.

 

4. Ett klot är ogiltigt:

- om det har föregåtts av ett fotfel

- om klotet vidrör centerblocket eller passerar över det

- om klotet inte har passerat döda linjen helt och hållet

- om klotet stannat i diket eller överhänger dikeslinjen utan att vidrört jacken

- om klotet vidrört fendern, vidrört touchern eller jacken som ligger helt i diket

- när klotet stannat och någon del hänger över dikeslinjen

- när klotet stannat och någon del hänger över ”döda linjen”

- om klotet kommer i kontakt med golvytan

- om klotet knuffas på dikeslinjen, ”döda linjen” eller över mattkanten av ett annat klot som är i spel så skall klotet tas ur spel

 

5. Linjeavgöranden

Linjeavgöranden skall göras under spelomgången. Med andra ord ett ogiltigt klot är ett ogiltigt klot oavsett omständigheter.

 

6. Återställande av klot

Klot skall återställas om:

- spelhuvudet störs av ett ogiltigt klot, studsar på fendern eller toucher i diket.

 

6:1 Undantag

a) Om ett spelhuvud blir stört av ett klot som har föregåtts av ett fotfel, nuddat mittblocket eller hoppat över mittblocket så har motståndarens skip 3 alternativ

1. återställa så nära ursprungsläget som möjligt

2. låta huvudet vara i sin nya position

3. spela om hela omgången från samma sida

 

b) om ett klot som är i spel vidrörs av en annan spelare har motståndarens skip 4 alternativ

1. återställa så nära ursprungsläget som möjligt

2. låta huvudet vara i sin nya position

3. bedöma klotet som ogiltigt och ta det ur spel

4. spela om hela omgången från samma sida

 

c) om ett klot som är i spel vidrörs eller flyttas av ex en annan person, jack eller klot från en annan rink eller av någon annan händelse. Då får de 2 skipparna i vardera laget komma överens om ursprungsläget om det inte kommer överens så skall omgången spelas om.

 

d) om klotet vidrörs eller flyttas av markören i ett singelspel vid mätning så skall klotet återställas av markören så nära ursprungsläget som möjligt oh godkännas av båda spelarna. Om spelarna inte kommer överens spelas omgången om. Om några klot redan tagits ur som poängklot kan spelaren välja att behålla dessa poäng eller spela om omgången.

 

e) om domaren vidrör eller flyttar ett klot under mätning är det helt upp till dennes avgörande att återställa positioner och utdela poäng.

 

 

7. Klot som studsar/kastas över fendern

Om ett klot kommer med sådan fart att det självt eller om ett annat klot studsar över fendern har motståndarens skip 4 alternativ

1. Begära 3 poäng och räkna omgången som spelad

2. Räkna omgången som spelad och tillgodoräkna de poäng som är befintliga

3. Fortsätta spela klart vändan

4. Spela om omgången igen

 

Om jacken studsar över fendern tillsammans med ett klot gäller reglerna som vid jack över mattkanten.

 

 

Spelregler C – Jacken

 

1. ”Levande” jack

a) Jacken lever när den befinner sig inom spelytan. Jacken är spelbar ända tills den helt har hamnat i diket.

b) Om någon del av jacken befinner sig på spelytan då den brutit dikeslinjen är den spelbar. Om den då träffas av ett klot blir detta klot en toucher.

 

2. Jack i dike

När jacken hamnar i diket skall den markeras med krita så att den kan återplaceras om den blir ogiltigt förflyttad. En jack i diket kan endast förflyttas genom ett touchat klot.

 

3. Jack ur spel

Jacken är ur spel om den kommer i kontakt med golvytan.

Jacken är ur spel om den ligger på ”döda linjen”.

Om jacken ramlar av mattan utan att ett klot i spel har träffat den. Då är omgången ”död” och skall spelas om från samma sida .

 

När en match gäller 10 omgångar eller mer är varje lag (singel, par, trips, rinks) tillåtna att knacka bort jacken från mattan max 3 gånger utan bestraffning. För varje ytterligare gång som någon knackar jacken av mattan tilldelas motståndarlaget 3 poäng.

När straffpoäng inte utdelas återspelas omgången från samma sida. När straffpoäng utdelas räknas omgången som spelad.

 

En match på mindre än 10 omgångar kan knacka ut jacken högst 2 gånger innan straffpoäng utdelas.

 

I en singelmatch med två klot får man 2 straffpoäng.

 

Vid alla tillfällen har motståndarlaget möjlighet att avböja straffpoängen och istället spela om omgången.

 

4. Studsande jack

Om en jack förflyttas via ett giltigt slag skall den alltid spelas från det nya läget. Även om förflyttats från diket och tillbaka upp på spelytan igen.

 

5. Jack som studsar över fendern

Om jacken under ett slag studsar över fendern har motståndarens Skip möjlighet att välja

- få 3 straffpoäng och räkna omgången som spelad

- spela om omgången från samma sida

 

6. Återplacerande av jacken

Om jacken har flyttats av en icke toucher.

 

Om jacken blir flyttad av ett klot som:

- föregåtts av fotfel

- vidrört mittenblocket

- studsat på fendern

- varit i kontakt med diket

 

Då skall jacken återplaceras så nära som möjligt ursprungsläget av ansvarig spelare i motståndarlaget.

 

Om både jacken och klotet förflyttas gäller regel B6. (återställande av klot).

 

Om en jack som stannat på spelytan flyttas av en spelare har motståndarlagets Skip möjlighet att:

- återplacera jacken så nära ursprungsläget som möjligt

- låta jacken stanna i det nya läget

- spela om omgången från samma sida

 

Om en jack flyttas av en icke spelare

Om jacken skulle bli flyttad av en icke spelare, jack eller klot från annan rink eller annat föremål så skall båda skipparna komma överens om återplaceringsläget. Kommer skipparna inte överens så skall omgången spelas om från samma sida.

 

Om jacken förflyttas av markören vid mätning i ett singelspel så skall jacken återplaceras av markören. Om inte båda spelarna godkänner detta så spelas omgången om från samma sida.

 

Om jacken flyttas av domaren under mätning. Återställande av jacken och poängfördelning är helt upp till domaren. Domarens beslut kan inte överklagas.

 

 

Spelregler D – spelförutsättningar

 

Spelformer

Ett spel kan spelas enligt följande.

 

1. Singelspel

Spelas mellan 2 personer, som spelar med 2, 3 eller 4 klot vardera kloten spelas upp växelvis.

2. Parspel

Två spelare i varje lag som spelar med 2, 3 eller 4 klot. De två som spelar först (leaden) spelar upp sina klot växelvis. När de spelat upp alla sina klot så byter de sida med de andra två i laget (skipparna)

 

3. Tremannaspel

Tre spelare i varje lag som kallas lead, second och skip. Varje spelare använder 2 eller 3 klot vardera som spelas upp växelvis. När de som är lead har spelat upp alla sina klot så är det spelare nummer två som spelar upp deras klot på samma sätt, växelvis. De som är lead stannar kvar vid mattan och inväntar de som spelar som nummer 2 innan samtliga fyra spelare byter plats med sina skip.

 

4. Fyrmannalag (Rinks)

Fyra spelare i varje lag som kallas lead, second, third och skip. Varje spelare använder endast 2 klot vardera och som spelas upp växelvis. Först spelar de som är lead upp sina klot innan de som är second spelar upp sina. Samtliga spelare skall befinna sig bakom fendern vid spel. Därefter går turen till nummer tre och de spelar upp sina klot växelvis. När treorna spelat upp sina klot går samtliga 6 spelare ner till spelhuvudet och byter plats med sina skip.

 

 

Spelregler E – generella bestämmelser

 

1. Provspel

Om man är överens så kan det spelas 2 provvändor innan matchen börjar.

 

2. Lottning av vem som börjar

a) de som spelar lead lottar – den som vinner väljer om de vill spela först eller inte

 

3. Start av spel

a) Det lag som vann föregående omgång skall börja nästa omgång

b) om omgången blir oavgjord eller ogiltig skall det lag som spelade först föregående omgång spela först igen.

 

4. Placerande av jacken

a) I singelspel placeras jacken av markören på den plats som spelaren som skall spela ut först anger.

b) annars bestämmer skippern var jacken skall placeras

c) jacken placeras mitt på jacklinjen. Jacken måste alltid ha kontakt med jacklinjen.

 

5. Fotens placering på startmattan

a) I det ögonblick som klotet rullas måste hela foten vara på eller över mattan. Den andra foten måste endera placeras på mattan eller helt innanför servelinjerna. Ingen del av kroppen får vara i kontakt med diket eller ytan utanför servelinjerna. Om detta sker är det att betrakta som ett fotfel. Men hänsyn ska tas om någon av fysiska skäl inte kan uppfylla reglerna. Sunt förnuft skall alltid råda.

 

6. Fotfel

a) om en spelare i singelspel gör ett fotfel skall markören genast stoppa klotet och ta det av mattan. I alla andra spelformer skall den spelare som är ansvarig för huvudet stoppa och ta bort klotet.

 

NOTERA!

I parspel, tremannaspel och rinkspel är det samtliga spelares skyldighet att påkalla fotfel.

 

7. Fender ur sitt läge

Om fendern kommer ur sitt läge av en icke toucher i diket

- i singelspel återställer markören läget

- i övriga spel är det den som är ansvarig för huvudet som återställer positionerna

 

Om fendern först hamnar ur sitt läge och sedan jacken eller en toucher då hamnar på golvytan skall detta inte räknas som ogiltigt utan markören (i singelspel) eller den som är ansvarig för spelhuvudet skall återplacera samtliga till originallägen.

 

8. Spelarnas placering under spel

Tillträde till rinkmattan har endast det lag som ska spela ut sitt klot. Spelarna som ska spela ut ska inte bli störda av motståndarlaget. Så snart ett klot har stannat uppe vid huvudet övergår tillträdet till rinkmattan till motståndarlaget. Dock skall alltid tid ges för markering av toucher, borttagande av ogiltiga klot och linjeavgörande.

 

9. Motståndarnas placering under match

Spelare som inte ska spela ut eller är ansvariga för spelhuvudet skall inte vara på rinkmattan de skall befinna sig bakom fendern om det är möjligt.

 

10. Spelarnas ansvarsområde

 

SKIP – den som spelar sist i laget

 

a) Skippern ska ensam ansvara för sitt lag. Och skipperns instruktioner skall följas av lagmedlemmarna.

 

b) tillsammans med motståndarens skip ska de komma överens om alla tveksamma poäng och andra avgöranden. När skipparna är överens är besluten slutgiltiga. Är de inte överens skall domare tillkallas. Om det inte finns någon officiell domare kan en oberoende person användas som domare.

 

Framme vid spelhuvudet

c) skippern är ansvarig för att markera alla touchers och ta bort tidigare kritmarkeringar och även ta bort ogiltiga klot.

 

d) skippen ska tillsammans med den andra skippern besluta om linjeavgöranden eller om en domare skall tillkallas.

 

e) skippern stannar kvar vid spelhuvudet tills det är deras tur att spela. Därefter får de bara besöka spelhuvudet när det är deras tur att spela ut. De får inte bära med sig klotet över sin egen ”döda linje”. Alla klot som bärs över ”döda linjen” skall förklaras ogiltiga och tas av mattan.

 

f) som skip ska man också vara uppmärksam på fotfel när man befinner sig på utspelssidan

 

Spelare nummer 3 i fyrmannalag

a) spelare nummer 3 ska göra alla mätningar och bedöma poäng. Och därefter meddela skippern resultatet. Endast när treorna inte kan komma överens ska skippern tillkallas.

 

b) treorna ska markera touchers, ta bort gamla kritmarkeringar och ta bort ogiltiga klot ur diket.

 

c) treorna tar ansvar för huvudet först när skippern har gått upp för att spela sina klot. Och därefter assistera skippern i dennes spel. Treorna skall ombesörja att tillrättalägga mittblocket när det egna laget har slagit det ur läge.

 

Spelare nummer 2 i fyrmannaspel

a) Spelare nummer 2 sköter poängräkningen

 

b) spelare nummer 2 skall efter varje omgång kontrollera sitt poängkort med motståndarens poängkort

 

c) spelare nummer 2 är ansvarig för poängkortet tills spelet är slut och därefter överlämna det till sin skip

 

Spelare nummer 2 i tremannalag

a) spelare nummer 2 i tremannalag har samma uppgifter som både spelare nummer 3 och 2 i fyrmannalag

 

Spelare nummer 1 (Lead)

a) spelare nummer 1 skall placera servemattan korrekt. Även se så att jacken är centrerad på jacklinjen. En lead får inte besöka spelhuvudet förrän laget byter sida

 

Dirigera spelet

Endast en spelare åt gången får befinna sig i spelhuvudet för att kunna dirigera spelmöjligheter till den som ska spela ut. Man måste ha lämnat spelhuvudet innan nästa spelare spelar ut.

 

Sprängande slag

a) en spelare som tänker spela ett sprängande slag måste både muntligen och med uppsträckt arm påkalla ansvarig spelare vid spelhuvudet att ett hårt slag kommer

 

I singelspel skall markören bli uppmärksammad på detta.

 

b) när ansvarig vid spelhuvudet fått denna information skall denne se till att alla spelare , markörer, domare och publik som finns i omedelbarnärhet blir uppmärksammade på att ett hårt sprängande slag kommer.

 

c) men i slutänden är det den spelare som spelar det sprängande slaget som är ansvarig om någon finns placerad med risk för fara

 

d) överträdelser mot detta ger spelaren en varning om detta riskfyllda spel trots allt fortsätter kan spelaren avvisas från mattan

 

 

11. Överträdelser mot spelet

När någon följer med klotet på eller invid banan.

 

Ingen spelare får följa med klotet till spelhuvudet. Om en spelare gör detta ska spelaren få en varning så fort denne har passerat närmaste ”döda linjen”. Om det sker ytterligare en gång kan motståndarlagets skip ogiltigförklara klotet eller så kan han begära att omgången spelas om. Dock från samma sida.

 

Om någon spelar ut innan föregående klot

stannat

a) ett klot som spelats ut innan föregående klot stannat skall stoppas och ogiltigförklaras. Om ett sådant klot skulle förändra spelhuvudet kan motståndarlaget välja att det nya läget gäller eller välja att spela om omgången.

 

Ändra spelordning i laget under spel

Spelarna kan ändra spelordning efter varje omgång

 

Att spela i fel turordning

a) om en spelare spelar i fel turordning kan motståndarskippern stoppa klotet och begära att det spelas om i rätt turordning

b) om ett klot hunnit flytta jacken eller huvudet har motståndarskippern möjlighet att den nya spelpositionen kan bestå eller begära att omgången spelas om och då från samma sida

c) om man begär att huvudet skall bestå skall spelandet fortsätta i den ”nya” turordningen

 

Spel med fel klot

Om en spelare spelar med fel klot så ska det bytas ut mot dennes egna så snart det är möjligt

 

Byta ut sitt klot

En spelare kan endast byta ut sitt klot match om det har blivit skadat

 

Lämna spelmattan

a) ingen spelare ska lämna rinken utan att ha samrått med sina motståndare och då inte vara borta mer än 10 minuter

 

b) under match där en spelare på grund av sjukdom måste lämna spelet kan ersättare tillåtas om bägge kaptenerna är överens

 

c) en spelare som lämnat spelet kan inte återkomma i detta spel

 

d) om motståndarens kapten tillåter byte av spelare skall spelet fortsätta och den avvikande spelarens plats skall räknas som spelare nummer 2

 

Försenade spelare

 

a) om en spelare är försenad är 10 minuters väntan godkänt

b) försöksomgångarna skall ändå starta och den försenade spelaren har då inte rätt till någon försöksomgång även om denne infinner sig innan försöksomgångarna är slutförda

c) när 10 minuter gått går vinsten i singelspel och parspel till motståndarlaget

d) i tremanna och fyrmannalag så skall den uteblivna spelaren räknas som spelare nummer 2 och skall då spelas enligt följande: Lead, lead second, lead, lead, second

e) om den försenade spelaren dyker upp efter att servemattan har lagts på plats så är det för sent att delta.

Spel med utebliven spelare

Gäller samma regel som under punkt d) i föregående rubrik (försenad spelare)

 

Under inga omständigheter får några föremål finnas på rinkmattan, fendern eller mittblocket.

 

12. Resultat efter varje omgång

Poängberäkning

a) poäng eller poängerna skall tilldelas de eller det klot som befinner sig närmare jacken än motståndarens närmaste klot

b) ett lag kan begära att 30 sekunders tid skall gå innan någon beträder mattan efter det att sista klotet stannat

c) varken jacken eller något klot får flyttas innan bägge sidorna är överens om poängfördelningen. Undantaget är när några klot skall mätas. Endast ansvariga spelare vid huvudet ska ta bort klot från mattan. Om en spelare tar bort klot från mattan innan överenskommelsen är gjord kan motståndarens sida begära 1 poäng per klot som flyttats

d) ingen mätning är tillåten innan sista klotet i omgången har stannat

e) när sista klotet i omgången har stannat är endast EN spelare från varje lag tillåten på mattan för att överlägga om poängfördelningen

 

Mätning

För mätning skall endast på markanden godkända matare användas

Mätning skall ske på närmaste punkt mellan jack och klot

 

Stor hänsyn skall tas innan något klot vidrörs

 

Oavgjord omgång

Om man inte kan särskilja två klot är omgången oavgjord men omgången skall räknas som spelad. Och nästkommande omgång skall spelas ut som den föregående

 

Sista klotet i omgången

Om ett lag så önskar behöver de inte spela upp sitt sista klot. Dock skall motståndarsidan göras uppmärksamma på det. Och när ett sådant beslut hat tagits kan det inte ändras.

 

13. Extra omgång

a) vid oavgjort och en vinnare måste utses skall en extra omgång spelas

b) startordningen skall lottas av spelare nummer 1 och vinnaren väljer vem som spelar först

c) en extra omgång skall spelas från den sida som nyss blev avslutad

d) skulle det fortfarande vara oavgjort så är det ny lottdragning och ännu en omgång spelas tills en vinnare utses

 

14. Matchresultat

De vinner som har flest poäng när matchen är avslutad

 

15. Åskådare

Åskådare måste befinna sig på behörigt avstånd från spelmattan. Åskådare får heller inte ge råd eller störa spelet.

 

16. Avbytare

Tävling i singel, parspel tre och fyrmannaspel.

En spelare får användas som avbytare förutsatt att den inte tidigare har deltagit i tävlingen

 

Spelregler F - markör

 

En markör skall:

 

a. Känna till SBF:s spelregler.

 

b. Inneha godkända mätinstrument och krita.

 

c. Sköta poängkort.

 

d. Innan spel vara förtrogen med spelarnas klot.

 

e. Bevittna lottdragningen.

 

f. Kontrollera att servmattan ligger rätt. Placera jacken på det avstånd som spelaren som skall spela ut begärt.

 

g. Vara strikt neutral.

 

h. Svara på frågor från spelarna men inte ge information som spelaren inte begärt.

 

i. Inte kommentera spelet.

 

j. Enbart kommunicera med spelaren som står i tur att spela ut.

 

k. Endast skriva ner och bekräfta poäng som spelarna är överens om.

 

l. Mäta endast när det begärs. Endast flytta på klot efter att spelarna är överens om poängfördelningen.

 

m. Om det är svårt att mäta skall markören tillkalla domaren.

 

n. Hålla spelarna uppdaterade på poängställningen i matchen.

 

o. Markera touchers och ta bort gamla kritmarkeringar.

 

p. Plocka bort ogiltiga klot från banan och diket.

 

q. Bedöma när klot är på eller av linjen.

 

r. Efter genomförd match se till att spelarna signerar poängkortet och sedan överlämna detta till tävlingsledaren.

 

s. Uppmärksamma berörda i omgivningen när en spelare signalerat att denne tänker göra ett sprängande slag.

 

 

Spelregler G - Domare

 

a. Övervaka att SBF:s spelregler följs.

 

b. Se till att spelet fort löper och att det spelas på ett sportsligt och tävlingsmässigt sätt.

 

c. Vara tillgänglig för konsultationer rörande spelreglerna.

 

d. Mäta alla svårbedömda situationer. Domarens beslut

skall alltid gälla och domaren får inte påverkas av andra.

e. Fälla avgörande i alla regeltvister. Domarens beslut är
alltid gällande

 

f. Inte kommentera , ge råd eller ge beröm.

 

g. Domaren skall ALLTID vara strikt neutral.

 

h. Vara fullt inbegripen i spelregler och nya tillägg.

 

i. Domaren skall alltid medföra reglerna så de

alltid kan verifieras vid bedömningar.

 

j. Domaren skall endast mäta med godkända mätinstrument.

 

k. Om en händelse inträffar som inte finns i regelboken skall alltid domarens goda omdöme fälla avgörandet.

 

Uppdaterad: 14 SEP 2011 22:04 Skribent: Tobias Johansson

 ÖIF:s huvudsponsorer:

 

Huvudsponsorer

Postadress:
Ödeborgs IF
Ödeborgs IF, Åke Anjous väg
45840 Ödeborg

Kontakt:
Tel: 0705241253, 0704656699
E-post: This is a mailto link...

Se all info