Hoppa till sidans innehåll

SRS-Segling


Kölbåtar SRS 2019

Välkomna att anmäla ert intresse till Claes Broman på 0705-77 57 21! 

ÖKK rundningsmärken.pdf

Fasta banor.pdf

Seglingsföreskrifter.pdf

De fyra bästa resultaten räknas!

Poängberäkning sker enligt nedanstående metod:

-Båt som i en segling DNF/DSQ erhåller platssiffra: antalet startande i aktuell segling +1

-Vid lika poängtal avgör: flest antal högsta placeringar.

Startprocedur:                                              

Starten sköts från startberget. Start med mistlur från seglingsledarens båt kan förekomma. Startmetod: Varning 5 min före start, förberedelse 4 min, en-minut 1 min och startsignal. 

Tidtagning:

Varje båt skall med hjälp av lämplig tidtagare (startklocka) anteckna egen seglad tid vid målgång och meddela seglingsledare omgående därefter.

Seglad tid SMSas till 0705-77 57 21 i formen av tt-mm-ss. Kom ihåg att även notera namn på både skuta och skeppare. Resultat från dagens segling redovisas på ÖKK´s hemsida inom ett par dagar.

Tjuvstart:

Båt som ”tjuvstartar” skall ”starta om” enligt gällande ”praxis.” Seglares självdisciplin påräknas!

Startlinjen:

Startlinjen utgörs av enslinje på startberget i form av två trianglar samt begränsningsboj i vattnet norr om Startberget. 

Bana:

Meddelas före start. Banförkortning kan bli aktuell och beslutas av seglingsledare.

Förbestämda banor ses under fliken ÖKK fasta banor.

Tidsbegränsning:

2h 30min vid kvällssegling, räknas från första båt i mål.

Startavgift:

300 kronor för hela serien.

Erlägges till bg 5490-6607 eller swishas till nummer 123 222 2867 före första start. Kom ihåg att meddella ÖKK namn och fullständigt personnummer tillsammans med inbetalningen. 

Familjemedlemskap i ÖKK är en förutsättning för att man ska kunna ta del av den fantastiska möjligheten att lära sig segla, simma eller delta i andra aktiviteter som ÖKK anordnar. Medlemskapet är ej inkluderat i ovan prisinformation utan tillkommer med 500 SEK per familj. 

Båtar som endast deltagit vid enstaka tillfällen eller ej erlagt startavgift för serien kommer att räknas bort när den totala serien räknas ihop.

Priser:

Första andra och tredjepris samt för vinnande ÖKK-deltagare inteckning i ÖKK:s vandringspris.

Seglingsföreskrifter:

Kappseglingsreglerna (KSR) 2009-2014, samt denna inbjudan

Övrigt:

Aktuellt SRS-tal ska rapporteras till seglingsledare före start! Detta gäller särskilt för båt som avser att starta utan undanvindssegel, då detta medför lägre SRS-tal.

Båt som bryter seglingen, (DNF), skall meddela detta till funktionär/seglingsledare.

Minimiantal startande båtar per segling är tre stycken för att det skall räknas med i totalresultatet.

Det är ett krav att båtarna är försäkrade!

Medtag sjökort!

Deltagande sker på egen risk!

Beakta gällande Seglingsföreskrifter!

Varmt välkomna till SRS-seglingarna i ÖKK 2019! 

Uppdaterad: 02 JUL 2018 13:12 Skribent: Svend Bergholtz

Bli Medlem! 

Medlemsavgiften betalas in till Tjörns Sparbank bg 5490–6607 eller swishas till 123 222 2867. Kom ihåg att notera en betalningsreferens och att meddela ÖKK namn och fullständiga personnummer för alla de som inbetalningen avser. Du kan meddela detta till This is a mailto link

 

 

Personuppgifter i idrotten

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Det finns särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. RF har antagit en Integritetspolicy för behandling av personuppgifter. Policyn beskriver hur vi samlar in, lagrar och delar personuppgifter. Du hittar Integritetspolicyn i sin helhet här. 

Postadress:
Ödsmåls Kappseglingsklubb - Segling
Olof Malmcrona, Askekärret 6B
44495 Ödsmål

Kontakt:
Tel: 0765936191
E-post: This is a mailto link

Se all info