Hoppa till sidans innehåll

Digitalt Årsmöte

21 FEB 2021 20:39
Möte:                   Årsmöte i Ölmanäs Segelsällskap 2022 Datum:                 2022-03-19 Tid:                        10:00
 • Uppdaterad: 21 FEB 2021 20:39

Möte:                  Årsmöte i Ölmanäs Segelsällskap 2022

Datum:                2022-03-19

Tid:                       10:00

Plats:                    Digitalt via zoom, länk: https://gu-se.zoom.us/j/68449266501

Kallade:               ÖSS medlemmar

                                                                                                                                                                            

 

Underlag inför mötet kommer att finnas under dokument på ÖSS hemsida på Idrottonline senast en vecka innan mötet. Denna kallelse mailas till samtliga medlemmar som har angivit emailadress på Idrottonline.

 

Förslag till Dagordning:

 1. Ordförandens öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
 6. Fastställande av dagordning och godkännande av eventuella övriga frågor
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Förslag från styrelsen
 13. Behandling av motioner enligt 2§
 14. Val av:
 15. Föreningens ordförande för en tid av 1 år
 16. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år, där mötet kan välja med förslag till befattning
 17. 1-2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta eller väljas.
 18. 1-2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande
 19. Övriga frågor som anmälts under punkt 6 och uppfyller kraven i 2§
 20. Fastställande av verksamhetsplan samt budget
 21. Mötets avslutande

 

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Under punkten övriga frågor kan ej tas upp frågor innebärande ekonomiska beslut. Sådan fråga skall hanteras som motion.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!

Skribent: Johan Brorsson
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Ölmanäs SS - Segling
Rickard Bergqvist, Märgelvägen 13
43952 Åsa

Besöksadress:
Hamnvägen 1
43952 Åsa

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: olmanas.ss@hotmail.c...

 

 

Vi tackar våra

sponsorer

 

  

 

 

 

 

FBM