Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Välkommen till Olofströms Tennisklubbs årsmöte!

På grund av pandemin är årsmötet framflyttat tills det går att hålla smittsäkert

 

Dagordning

 Mötets öppnande

 1. Fastställande av röstlängd för mötet

 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av mötesordförande

 5. Val av mötessekreterare

 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

 7. Behandling av styrelsens berättelse av klubbens verksamhet 2020

 8. Behandling av revisorernas berättelse över granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning 2020

 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Val av ordförande på ett år

 11. Val av styrelseledamöter

 12. Val av revisor

 13. Fastställande av medlemsavgifter

 14. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsåret

 15. Övriga frågor

 16. Mötets avslutande

 

Uppdaterad: 06 MAR 2019 09:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besöksräknare
räknare

Postadress:
Olofströms TK - Tennis
Christel Gervén, Nedre Brogatan 12B
29331 Olofström

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: olofstromtk@hotmail....