Hoppa till sidans innehåll

Om IdrottOnline


IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all administration mellan medlem, förening och förbund. 

Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar och tävlingar och mycket mer. 

RF-anslutna föreningar får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt. 

Administrationsverktyget innehåller information och kopplingar för person och organisation inom hela idrotten. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott till exempel genom digitaliserad Idrottslyftansökning, ett webbaserat medlemsregister kopplar mot SPAR och automatiserat underlag för LOK-stödsansökning.

IdrottOnline finns också för distrikt (DF) och specialidrottsförbund (SF). Att ha koppling till det gemensamma administrativa verktyget gör att förbund och föreningar enkelt kan samverka. 

Genom att binda samman: medlemsregister, organisation, utbildning, tävling, ansökningsförfaranden tillhandahåller IdrottOnline ett uppdaterat register över svensk idrott som resulterar i mer korrekt data och i sin tur ett kraftfullt statistik och rapportunderlag.

Uppdaterad: 14 MAR 2018 17:09