Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Onsala GF:s drogpolicy

Onsala Gymnastikförening (OGF)

 

Drogpolicy- med tillhörande handlingsplan

Definition

Följande definieras som en drog i detta dokument.

– Tobak (snusning och rökning)

– Alkohol

– Narkotika

– Dopningspreparat

 

Vår idrottsförening OGF bedriver en ideell verksamhet som ska främja såväl fysisk som psykisk, social och kulturell utveckling för våra medlemmar. Idrottsföreningen förfogar över en stor målgrupp barn och ungdomar.

Vi vill ta ansvar och erbjuda dem en drogfri uppväxtmiljö.

Vår idrottsförening har därför tagit ställning och utformat en drogpolicy för användandet av droger i vår verksamhet.

Vi är väl medvetna om att våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva är viktiga goda förebilder för våra aktiva barn och ungdomar. Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att lyfta och medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare, föräldrar och aktiva.

Vi vill även förstärka det som redan är bra och mer tydligt och uttalat arbeta för att förhindra användning av droger och nyrekrytering bland barn och ungdomar.

 

Vår Idrottsförenings Drogpolicy.

Tobak:

Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag.

 

Vår idrottsförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak:

Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder tobak, inom vår verksamhet och de lokaler vi är verksamma i. Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på

följande sätt:

- Ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda tobak inom vår verksamhet.

Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder tobak agerar vi på följande sätt:

- Ledarsamtal med den aktive.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, tränarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

Som barn och ungdomsledare och ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar. Inom vår idrottsförenings verksamhet ska man som ledare avstå från att använda tobak. Om vi upptäcker att någon av våra barn- och ungdomsledare samt ledare för aktiva över 18 år använder tobak agerar vi på följande sätt:

- Styrelsemedlem talar med ledaren.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/tränarna själva.

 

Alkohol:

Åldersgräns 18 år för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag enligt svensk lag.

 

Vår idrottsförening ha följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol:

Vi tillåter ej att barn och ungdomar, under 18 år använder alkohol, inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:

- Ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar. Vid upprepade tillfällen och misstanke om problem eller missbruk bör man (i samråd med styrelsen) överväga att ta kontakt med sociala myndigheter.

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda alkohol inom vår verksamhet.

Om vi upptäcker att någon/några av våra aktiva över 18 år använder alkohol agerar vi på följande sätt:

- Ledarsamtal med den aktive.

Det är inte tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

 

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

Som, barn- och ungdomsledare och ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar. Inom vår idrottsförenings verksamhet ska man som ledare avstå från att använda alkohol eller vara "bakfull" vid följande tillfällen:

- Under träning, tävling, resor och läger, tillfällen där man har ansvar för barn- och ungdomar (och aktiva över 18 år).

Om vi upptäcker att någon av våra barn/ungdomsledare och ledare för aktiva över 18 år nyttjar alkohol agerar vi på följande sätt:

- Styrelsemedlem talar med ledaren.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare agerar vi på följande sätt:

- Enskilt samtal

- Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd.

- Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från sitt ledaruppdrag.

Vid resor, träning, tävling, läger ska man som ledare, aktiv och förälder inte köra bil eller annat motorfordon med alkohol i kroppen (även "dagen efter").

 

Vid fester, arrangerade av vår förening gäller följande:

- Alkohol får ej erbjudas någon under 18 år

- Deltagare under 18 år som intar alkohol eller uppträder berusad skall avvisas från festen.

- Alkohol skall förtäras under gemytliga omständigheter.

- Deltagare som uppträder störande skall avvisas.

- Ledare skall uppträda som god förebild.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna/tränarna själva.

 

Narkotika och Dopingspreparat:

Allt bruk och hantering av narkotika och dopingspreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår idrottsförenings verksamhet.

 

Vår idrottsförening har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och doping:

Om vi skulle misstänka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi på följande sätt:

Steg 1. Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är barn eller ungdom, - och

Steg 2. Kontakt med Svenska Friidrottsförbundet för hjälp med dopingkontroll.

Steg 3. Kontakt med sociala myndigheter eller polis.

- Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är i första hand styrelsen men även ledarna har ett stort ansvar.

 

Handlingsplan, aktiviteter

- För att drogförebyggande arbete ska ge resultat krävs aktiv handling, därför avser vår förening att genomföra följande aktiviteter

 

Verkamshetsår 2007/2008

· Författande av drogpolicy med tillhörande handlingsplan innehållande drogförebyggande aktiviteter.

· Förankring av drogpolicy hos sponsorer och sammarbetspartners.

· Styrelsebeslut på drogpolicy och handlingsplan, - styrelsebeslut och drogpolicy med handlingsplan skickas in till Kungsbacka Kommun samt vid erfordan regionala och nationella Gymanstikförbund.

 

Verkamshetsår 2008/2009

· Styrelsen ansvarar, lägger upp en strategi, för förankringen av drogpolicyn och handlingsplanen hos föreningens medlemmar, ledare och aktiva

 

Uppföljning

- Handlingplanen ska utvärderas minst en gång/år, vad har vi gjort? vad gör vi nästa år?

- En sammanfattning av aktiviteter och insatser inom drogförebyggande arbete skickas in till

berörd instans inom Kungsbacka kommun om kommunen så önskar.


Uppdaterad: 05 JAN 2009 18:02 Skribent: Annika Gustafsson

_________________________

 

FaceBookGilla

_________________________

 

  

 

Gympa med förtjänst.

 

Vid uppvisande av ditt medlemskort får du rabatt på TeamSportia i Kungsbacka.

_________________________

Postadress:
Onsala GF - Gymnastik
Jessica Carlryd, Maria Gärdes Väg 18
43933 Onsala

Kontakt:
Tel: 0702884874
E-post: onsalagymnastik@gmai...