Hoppa till sidans innehåll

Protokoll nr 4


 

 Skärmavbild 2012-07-16 kl. 12.04.39

Protokoll 

Nr 4

2013-03-25

Öresjö Roddsektion

 

Närvarande: Bertil Hellén (BH), Jeanette Fredh (JF), Anders Wilgotson (AW), Anette Brinck (AB), Jan Larsson (JL) och Kent Larsson (KL).

 

 

§1.                 Mötets öppnande

                      Bertil hälsade alla välkomna till dagens möte.

 

§2.                 Dagordning

                        Till justerare för mötet valdes JF.

 

§3.                 Föregående protokoll

                      Föregående mötes protokoll genomlästes och lades till handlingarna

                     

 

§4.                 Ordförande

Tagit fram underlag för uthyrning av lokalen. Annons är insatt i PBs tidning Klang. Annonskostnad sponsrad av BH.

                     

 

§5.                 Rodd

 Elitgruppen; Är på träningsläger i Tjeckien 1-2 veckor över påsk.

 

Ungdomsgruppen; Kenneth Augustsson är ansvarig tränare för de yngsta killarna.

 

Mastersgruppen;

 

Motionsgruppen;

 

Regattakommittén; AW tar kontakt med ansvarig, Ulf, i Falkenberg om eventuell flytt av långdistansloppet 27/4 pga rådande isläge. Sista dag för beslut om flytt är 15/4.

 

Båtar; Den beställda dubbeln är försenad. Leverans sker slutet på maj.

 

 §6                  Ekonomi

                      JF informerade om underskottet i 2012s resultat.

                      Baserat på detta kan stödet till elitidrottarna komma att revideras 2013.

 

                      Lokal; Alla behöver hjälpa till med att försöka hyra ut mer.

                      AW inventerar och kompletterar städutrustningen.

 

Event; Informationsbroschyren om företagsrodden den 15/6 är i produktion. Därefter behöver vi alla hjälpa till med att sprida den.

Den 4/5 mellan 10.30 – 13.30 skall ÖSS vara med på Stora Torget och informera om verksamheten. Vi planerar för att ta dit 2 roddmaskiner och 2 roddbåtar. BH håller i kontakten med Borås City.  Elitgruppen får i uppgift att vara där. AW trycker upp broschyren om lokaluthyrning och tar med den. BH kontaktar Lars-Åke Lindqvist som trycker upp en förstoring av företagsrodden och lokaluthyrningen.

 

Bidrag/stöd; Vid nästa styrelsemöte måste vi bestämma vem som är ansvarig eftersom Ulla Segergren har avsagt sig. AB är kontaktperson mot SISU.

 

 

§7                  Fastigheten

                     

 

§8                  Övriga frågor

                      AB kontaktar Sigvard Eriksson om hälsokontroll för elitgruppen.

Utskrivning av kvitton till medlemmar, som tidigare skötts av Ulla Segergren och AW, kommer from nu skötas av JF.

Förfrågningar om medlemskap vad gäller styrketräning kommer att besvaras av AW.

AB gör ett rullande schema för vem som håller i macka till styrelsemötena. BH tar nästa möte. Därefter JF, AW, AB, DG, JL, KL, RJ, CG och POC.

 

§9                  Nästa möte

                      18/4 18.15.  

 

§10                Mötets avslutande

 

Borås 2013 03 25

 

_________________________________        

Ordf. Bertil Hellén

          

________________________________ 

Sekr. Anette Brinck

 

 

_________________________________________________

Justerare Jeanette Fredh

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:02 Skribent: Maria Wilgotson

Postadress:
Öresjö SS - Rodd
Skogsrydsvägen 49
50649 Borås

Kontakt:
Tel: 033247001
E-post: This is a mailto link

Se all info