Hoppa till sidans innehåll

Protokoll nr 6


Skärmavbild 2012-07-16 kl. 12.04.39

Protokoll

Nr 6

2013-05-20

Öresjö Roddsektion

 

Närvarande: Bertil Hellén (BH), Jeanette Fredh (JF), PeO Claesson (POC), Anders Wilgotson (AW), Anette Brinck (AB), Daniel Glanzén (DG) och Kent Larsson (KL). Adjungerad Mårten Dahlin.

 

 

§1. Mötets öppnande

Bertil hälsade alla välkomna till dagens möte.

 

§2. Dagordning

Till justerare för mötet valdes AW

 

§3. Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll genomlästes och lades till handlingarna

 

§4. Ordförande

 

 

§5. Rodd

Elitgruppen; Bra resultat på Rådasjöregattan. ÖSS blev bästa klubb. Emma blev, efter den tävlingen, uttagen till EM i Sevilla 31/5 – 2/6. Lovisa åker till JEM i Minsk 23 – 26/5.

 

Ungdomsgruppen; Har varit på träningsläger i Falkenberg. DG kommer vara med som hjälptränare till Acko på onsdagar. AW kollar med Carina om Fanny och Alexandra skall vara med på serierodden 1/6 och anmäler dem i så fall.

 

Mastersgruppen;

 

Motionsgruppen; Förtydligande från förra protokollet; Angående eventuellt inköp av stakmaskin skall den vara självfinansierad av motionsgruppen.

 

 

Regattakommittén; En grupp skall bildas som skall ansvara för sprinter-SM 2014. BH kontaktar Bs Stad om vad vi får för ekonomisk och praktisk hjälp från dem.

 

Båtar; Leverans av den nya dubbeln är återigen framflyttad, nu till mitten av juli. POC kollar om vi kan få den tidigare eller häva köpet. Om köpet häves köper vi en annan båt. Åtta enkelåror är beställda och levererade till klubben. Årorna skall betalas om sex månader av medel som mastersgruppen samlat in eller av mastersgruppen själva.

Jönköping har lånat ÖSS jiggbåtar. Som betalning för detta kommer de anordna ett träningsläger för våra ungdomar. De står då för kost och logi. Acko och Aga håller i den kontakten. De vill även hyra en av båtarna hela säsongen vilket vi nekar till. Det är dock möjligt att hyra den vid enstaka tillfällen.

 

§6 Ekonomi

Lokal;

 

Event;

 

Bidrag/stöd; BH kollar om vi kan få sponsring till bensin för följebåtar.

 

 

§7 Fastigheten

 

 

§8 Övriga frågor

BH går möte i lotteristyrelsen 30/5.

BH kontaktar Ulla för att få medlemsregister. Därefter lägger BH och AB in det i idrott on lines register. Frågar även Maria om hon kan hjälpa till.

Medlems- och träningsavgift betalas per kalenderår. Blir man medlem under andra delen av kalenderåret betalas halv avgift. Obs gäller endast nya medlemmar.

Vi planerar hålla roddskola 10 – 20/6, mån- till torsdag 10 - 14.00. Kostnad för den är 300kr per deltagare. Inbjudan går först till juniorgruppen. Ansvarig är Lovisa Claesson som tar hjälp av övriga som kan i elitgruppen.

 

 

§9 Nästa möte

17 juni kl 17.30. Då blir det rodd och mat. KL är tävlingsledare och enväldig domare. JF och AB fixar maten. Anmälan till AB före 13/6.

 

§10 Mötets avslutande

 

Borås 2013 05 21

 

_________________________________

Ordf. Bertil Hellén


________________________________

 Sekr. Anette Brinck

 

_________________________________________________

Justerare Anders Wilgotsson

Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:02 Skribent: Maria Wilgotson

Postadress:
Öresjö SS - Rodd
Skogsrydsvägen 49
50649 Borås

Kontakt:
Tel: 033247001
E-post: This is a mailto link

Se all info