Hoppa till sidans innehåll

Dataskyddspolicy


 Dataskyddspolicy – Örkelljunga FK

Under våren 2018 trädde den nya förordningen (GDPR) om dataskydd i kraft. Denna innebär ett stärkt skydd för enskildas integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter tillåts behandlas. Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person.

När du blir medlem i Örkelljunga FK kommer du att finnas med i vårt medlemsregister. Vi använder dessa uppgifter för att rapportera till riksförbundet, registrera i IdrottOnline och Eventor samt givetvis så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter, exempelvis vid aktivitetsstöd.

När du blir medlem skall du förutom att betala in årsavgiften även lämna namn, adressuppgifter, fullständigt personnummer, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall måste du även lämna ut ett kontonummer för att få ersättning för utlägg, etc.

Som medlem kan du själv gå in och ändra dina adressuppgifter i IdrottOnline.

Ungdomar under 18 år skall ha föräldrars samtycke till medlemskapet.

I samband med exempelvis läger kan information om allergier eller liknande problem behöva lämnas.

Vi sparar uppgifterna under tiden som du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för exempelvis stöd. Därefter skall alla uppgifter som berör den tidigare medlemmen raderas. Maximalt kan en individ finnas kvar i två år efter avslutat medlemskap.

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Vi publicerar också regelbundet information i text- och bildform i våra kanaler såsom hemsida, Facebook, Instagram och klubbtidning.

Du har alltid möjlighet att föreslå styrelsen förslag på förändringar eller förbättringar och föreningen är alltid skyldig att på förfrågan upplysa om vilka uppgifter som är lagrade och hur de lagrats samt om så önskas få se dessa.

Om du önskar se vilka uppgifter som är lagrade om dig i klubbens samtliga register skall följande blankett utnyttjas: ”Mall för formulär för begäran av registerutdrag” som finns på denna länk: https://www.rf.se/Personuppgifter/utbildningstodochmallar/

Föreningens integritetspolicy hittar du här:
Integritetspolicy

 Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen:   https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Du kan också få mer information via Riksidrottsförbundet: https://www.rf.se/Personuppgifter/

Om du inte accepterar de villkor som klubben följer kan du inte bli medlem i Örkelljunga FK eller dess stödförening.

 

 

Uppdaterad: 23 JAN 2019 21:25 Skribent: Daniel Kämpe
E-post: Adressen Gömd

Örkelljunga FKs Facebookflöde

 

 

 

Sponsorer:

 

 

Stiftelsen Gripen

Vi tackar för bidraget till att förbättra och utöka klubbens kartdatabas som bl.a. kommer ge oss möjlighet till träning och tävling i nya områden.

 

Örkelljunga FK:s Samarbetspartner:

 

 Logga ÖGF

 

Postadress:
Örkelljunga FK - Orientering
Anette Nyberg, Korgmakaregatan 11
28631 Örkelljunga

Besöksadress:
Rönnliden 8, Rönnliden 8
28636 Örkelljunga

Kontakt:
Tel: 0703464509
E-post: ofkinfo@orkelljungaf...

Se all info