Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 24 februari

02 FEB 2016 06:34
Kallesle till årsmöte i Örnsbergs Kanotsällskap den 24 februari
 • Skapad: 02 FEB 2016 06:34

Alla medlemmar är mycket välkomna till årsmötet den 24 februari i Åttingen, Reimersholmsgatan 45, kl. 18.30.

 

Dagordningen är som följer:

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Frågan om mötet har utlyst på rätt sätt.
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt två rösträknare.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhetsåret.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.
 9. Fastställande av avgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inlämnade motioner.

12.  Val av:

 1. Föreningens ordförande för en tid av ett år.
 2. Halva antalet styrelseledamöter (tre) för en tid av två år.
 3. Ev. fyllnadsval av resterande styrelseledamöter.
 4. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
 5. Ev. fyllnadsval av suppleant.
 6. En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
 7. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
 8. Beslut om val av ombud till SDF:s årsmöte.

13.  Avtackning av avgående styrelseledamöter och premiering av hedervärda medlemsinsatser.

14.  Avslutning

 

Verksamhetsberättelse samt årsbokslut jämte revisorernas berättelse, styrelsens förslag till budget för 2016, förslag till avgifter för 2016 och verksamhetsplan samt inkomna motioner finns tillgängliga i klubblokalerna senast en vecka före årsmötet och skickas också med email till medlemmar med korrekt emailadress och med postutskick till övriga.

Skribent: Peter Linderoth

 

Örnsbergs Kanotsällskap

Besöksadresser:

Reimersholmsg 9, Reimersholme

 

klart.se

 

 Vi som gillar ÖKS
 facebook

Vår hemsida använder cookies
Läs mer om cookies

Postadress:
Örnsbergs KS - Kanot
Box 9240
10273 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4687763454
E-post: This is a mailto link

Se all info