Hoppa till sidans innehåll

Försäkring


Alla som är engagerade i Svenska Karateförbundet skyddas av en förmånlig försäkring via Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Skyddet gäller alla medlemmar i medlemsklubbar som tränar och tävlar, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben, distriktet, sektionen och/eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Vilka täcks av försäkringen?
Alla betalande medlemmar och som är aktiva inom föreningar i Svenska Karateförbundet. För att försäkringen ska gälla vid träning, tävling eller annan förbundsaktivitet utomlands ska man anmäla sin resa till kansliet innan man åker. Fyll i blanketten på Svenska Budo och Kampsportsförbundets sida. Eller skriv ett brev med samma uppgifter till kansliet:

Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55 (7 tr)
121 77 Johaneshov.

Hur gör jag om jag skadas?
Ring till Folksams skadeanmälningstelefon på 0771-96 09 60 och berätta vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.

Vad täcker försäkringen?
Alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

 • Akutersättning
  Akutersättningen betalar till viss del de vård- och resekostnader du får, när du på grund av en skada besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få tillbaks exakt så mycket pengar som du lagt ut. Du behöver inte redovisa samtliga dina utlägg till oss, utan det räcker med att skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket. Den lägsta ersättningen för varje skada är 445 kronor och den högsta ersättningen är 2,670 kronor. Akutersättningen är inte till för att betala förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

 • Tandskador
  Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom 5 år från den dagen skadan hände. Därefter kan du endast få ersättning om en så kallad slutbehandling måste uppskjutas.Den högsta ersättningen för varje skada är 26,700 kronor.

 • Invaliditetsersättning
  Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms med hjälp av en tabell. När invaliditetsgraden är lägre än 5% utbetalas 1% av försäkringsbeloppet. Bedöms skadan till mellan 5% och 74% utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.
  Exempel: Om invaliditetsgraden är 10%, blir utbetalningen 10% av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader 75% eller högre höjs försäkringsbeloppet till 200%. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent. Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än 5 år från skadedagen.

 • Dödsfallsersättning
  Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

 • Skadade idrottskläder och glasögon
  Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Självrisken är 1,335 kronor och den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 13,350 kronor.

 • Sönderklippta kläder vid vård
  Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med olycksfallskada. Ersättning lämnas med högst 6,675 varav sönderklippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor.

 • Krisförsäkring
  Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för kan vi hjälpa dig med, som högst, tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.


Om vi blir fler eller färre än vi betalat för då?
Alla som är medlemmar i en förening som betalat sin medlemsavgift till förbundet täcks av försäkringen. Förbundet kräver bara redovisning av medlemsantal en gång om året, i samband med betalandet av medlemsavgiften, och hur det sedan skiftar under året har ingen betydelse för försäkringen. Det är klubben som är försäkrad för alla sina medlemmars räkning.

Uppdaterad: 09 SEP 2018 09:07 Skribent: Andreas Hellström
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Örnsköldsvik Shotokan KK - Karate
Hingstvägen 16
89142 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0702108335
E-post: helena.fahlgren@gmai...

Se all info