Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Föreningsnyheter"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Föreningsnyheter


Kallelse till årsmöte för Orsa Budoklubb år 2019

Samtliga medlemmar (och barnmedlemmars föräldrar) hälsas välkomna till

Södra Bergvägen 9 (hos Stina Taugböl) torsdagen den 4 april kl 18.00

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgifter.

 10. Styrelsens plan för verksamheten det närmaste året.

 11. Behandling av styrelsens övriga förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
  c) två revisorer för en tid av 1 år.

 13. Övriga frågor.

 

Verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse, samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna en vecka före årsmötet hos Bo Olander.

 

Direkt efter mötet bjuder vi på lite fika (kaffe, te eller juice med tilltugg), information och möjlighet till samtal och diskussion.

Den nya styrelsen tar också ett kort konstituerandemöte direkt efter årsmötet.

För styrelsen i Orsa Budoklubb

Bo Olander
ordförande

 

 

 

 

Årsmöte för Orsa Budoklubb år 2018

 

avhandlades torsdagen den 19 april hemma hos Stina Taugböl (Orsa kommun ställer inte upp med möteslokaler för närvarande!).

Förutom ordinarie standardpunkter behandlades och beslutades en viktig sak (ur protokollet, § 11):

Styrelsen föreslog åtgärd för bättre ordning på betalningarna av medlemsavgifterna
(för att underlätta kassörs och instruktörs arbete). Årsmötet beslutade följande:
Tränande får en veckas frist att betala medlemsavgiften (d v s termins- eller årsavgift) efter det att den egentligen ska vara betald (alltså en vecka efter provträningsperiod,
eller för föregående termins medlemmar en vecka efter 1 febr respektive 10 sept).
Därefter blir det träningsförbud tills avgiften är betald.
Ordförande skickar mejl till dem som inte har betalat i tid, och påminner om att de har
en vecka på sig att betala för att undvika träningsförbud.
Om goda själ föreligger kan ytterligare respit ges; den som för tillfället har problem att
betala måste höra av sig till ordförande.
Information om ovanstående ska finnas på de informationslappar som vi delar ut i
början av terminen och till alla som prova-på-tränar i klubben. Dessutom informeras i
välkomstmejlet som skickas ut till de gamla medlemmarna inför terminsstart.

F.ö. lämnades medlemsavgifterna oförändrade.

De som önskar se protokollet kan höra av sig till ordförande Bo Olander.

Efter mötet diskuterades och informerades det om många intressanta och viktiga saker.

Tack ni som kom!

 

För styrelsen i Orsa Budoklubb

Bo Olander
ordförande

 

Inga nyheter är skapade

Postadress:
Orsa Budoklubb - Budo och Kampsport
Bo Olander, Knutarängsvägen 5
79433 Orsa

Kontakt:
Tel: 0701710462, 025040465
E-post: info@orsabudo.se

Se all info