Hoppa till sidans innehåll

Föreningen


Kallelse till årsmöte för Oskarshamns simsällskap

Härmed kallas medlemmarna av Oskarshamns simsällskap till

Årsmöte

måndagen den 25 mars 2019

kl 18:00-20:00

Plats: VIP:en på Arena

 

Bifogat finns ett förslag till föredragningslista.

Övriga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga

en vecka före årsmötet i elektroniskt format.

 

Välkomna och väl mött den 25 mars!

 

Tina Helin, ordförande

 

OSKARSHAMNS SIMSÄLLSKAP

Årsmöte

Datum:              2019-03-25

Tid:                     18:00-20:00

Plats:                  VIP:en Arena

                            

Förslag till föredragningslista

 1.   Årsmötets öppnande
 2.   Närvarande och fastställande av röstlängd för mötet.
 3.   Val av ordförande för mötet. 
 4.   Val av sekreterare för mötet.
 5.   Val av justerare av protokoll samt rösträknare.
 6.   Godkännande av kallelse och mötets utlysande.
 7.   Fastställande av föredragningslista.
 8.   Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut  för verksamhets- och räkenskapsåret 2018.
 9.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-och räkenskapsåret 2018.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Fastställande av klubbens stadgar.
 15. Val av:

a)    Föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)    Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)     En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)    En revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)    Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande;

f)      Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud;

 1. Övriga frågor som anmälts under punkt 7. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 2. Mötets avslutande
Uppdaterad: 26 OKT 2016 21:51

 

Gräsroten Oskarshamns Simsällskap

 


 

 

 

 live-timing Följ tävlingar live via IC Control Live Timings Scoreboard

logo_03Hos Octo Open hittar du  personbästa, årsbästa och även sverigeranking

Postadress:
Oskarshamns SS - Simidrott
Döderhultsvägen 5
57231 Oskarshamn

Besöksadress:
Döderhultsvägen 5
57231 Oskarshamn

Kontakt:
Tel: 049188221
E-post: This is a mailto link

Se all info