Hoppa till sidans innehåll

Klubbinfo


Östansbo IS - Fotbol

 

Bildad 1931
Föreningsnummer 8273-15
Adress Björklidsvägen 5
Postadress 77142 Ludvika
Besöksadress Björklidsvägen 5
Öppettider

Mån-Tor 08.00-14.30

FREDAGAR STÄNGT

Telefon 070-862 81 61
E-post This is a mailto link
Hemsida http://www.ostansbois.se
BankGiro 720-1130
Organisationsnummer 883800-3211

  

 

 

Föreningspolicy 

 

Östansbo IS policys och riktlinjer

  1. Medlem i Östansbo Idrottssällskap (sid 2) 

  2. Föreningsprofil (sid 3) 

 
3. Föreningens ansvar (sid 4) 

  4. Lagets ansvar (sid 5)  
 
  5. 
Lagets ansvar vid hemmamatcher (sid 6)  

  6. Transportpolicy (sid 7)   

  7. Regler för träningsläger (sid 8)  

  8. Delegationsordning (sid 9-10) 

  9. Regler för avtackningar och uppvaktning (sid 11)

 

  

Medlem i Östansbo Idrottssällskap

 

Som medlem i Östansbo IS förbinder jag mig att

 Prata positivt om klubben

 Ställa upp på de arrangemang som mitt lag ansvarar för

 Betala min medlemsavgift

 Sälja de lotter och andra produkter som laget tilldelats

 Hjälpa till att hålla rent på Björkliden och i klubbstugan

 Inte gnälla på domare

 Uppträda schyst på och utanför fotbollsplanen

 

 

Vi vill att föreningen skall präglas av

 Ärlighet, öppenhet och förtroende
 
Att vi samarbetar och har kul tillsammans
 
Vi visar andra respekt och hänsyn
 
Vi pratar inte illa om varandra och respekterar andras åsikter
 
Vi stöttar varandra och vågar bry oss

 

 

Föreningsprofil

Östansbo IS skall bedriva en av Ludvika kommuns ledande fotbollsföreningar 

med avseende på sportsligt resultat och socialt ansvar

 
 

Rekrytering

 • Att hitta en roll genom tidig uppmuntran.
 • Att utbilda ledare minst en gång per år.
 • Medlemsavgift så att så många som möjligt kan vara med.
 • Bedriva fotbollsskola så att barn som vill kan prova på fotboll.

Sportsligt

 • Att satsa på bredd och topp.
 • Att uppmuntra de som vill elitsatsa.
 • Att vi följer Svenska Fotbollsförbundets ledar och spelarutbildningsplan.

Socialt

 • ÖIS skall ta ett aktivt ansvar för de ungas utbildning och fostran.              
 • ÖIS engagerar sig i samhällsfrågor, och accepterar ej att i någon form sammankopplas med alkohol eller andra droger.
 • Drogförbud gäller på Björkliden

Aktiviteter

 • Vi har kul när vi träffas på träning, matcher eller andra aktiviteter.
 • Våra ungdomar är alltid segrare oavsett resultatet.

Kommersiellt

 • Det skall vara attraktivt för medlemmar, näringsliv och organisationer att exponeras ihop med Östansbo IS.

Marknadsföring

 • Publiken skall se det som självklart att komma till våra anläggningar.
 • Varje medlem skall känna sig som en ambassadör för föreningen.

 

Föreningens ansvar

 

     -  Anmälningsavgifter till seriespel och en (1) cup

     -  Domare

     -  Matchbollar

     -  Matchtröja

     -  Träningsbollar

     -  Träningsmaterial
     -  Fotbollsplaner

     -  Hyra av träningshallar 
     -  
Björkliden (skötsel, underhåll, omklädningsrum, städning, m.m.
   
  -  Försäkringar
     - 
Buss (radie över 10 mil från Björkliden A lag, U lag)

     -  Kanslitjänst

 

 

Lagets ansvar

 - Tillhandahålla egna shorts och strumpor till matchställ
 -  Sälja de produkter som klubben önskar

 

 Varje lag ska ha

 - En lotteri ansvarig
 -
En ekonomi ansvarig
 - En rese-ansvarig
 -
En arrangemangsansvarig
 - En kioskansvarig
 -
En cupansvarig
 - En försäljningsansvarig

Uppgifterna bör delas bland föräldrarna så att alla bara får ett uppdrag!

 

För att spelare skall få representera Östansbo IS så skall lagledare/tränare

se till att samtliga spelare har betalt gällande avgifter. Detta även för att
försäkringar skall gälla!

 

Att följa klubbens policy för hur man beter sig på och runt fotbollsplanen.

 

Lagets ansvar vid hemmamatcher

 

Minst en timme innan:

 Välkomna motståndarlag, anvisa omklädningsrum, nyckel,

 Parkering av ev. buss för att inte ta upp för mycket plats.

 Välkomna domare, anvisa domarrum, nyckel, fixa fika (till domare),
 kolla att planen är ok för spel och fixa   det som domaren anmärker på (t.ex. ritsning, nät e.d.)

 Låsa grindar för att vi ska kunna ta inträde (när det är aktuellt).

 Kolla att dörren mellan omklädningsrummen är låst.

 Före match:

 Kolla att speaker, kioskpersonal och inträdesansvarig är på plats. Fixa ersättare.

 Köra igång musikanläggningen och kolla att mikrofonen fungerar.

 Se till att någon startar matchuret.

 
 Efter match:

 Plocka undan.

 Samla in nycklar.

 Låsa upp grindar.

 Kolla anläggningen (grovstädning)

 

Transportpolicy 

Alla transporter som sker inom ÖIS verksamhet ska utföras med största säkerhet. Det vill säga inom gällande hastighetsbegränsningar och med anpassning till rådande väglag. Föraren skall inneha giltigt körkort.

 

Alla transportfordon som används ska uppfylla fastställda krav enligt lag och det är förarens skyldighet att kontrollera detta innan avfärd.

 

Detta innebär bland annat att:

 - Fordonen är försäkrade.
 - Fordonen är besiktade och godkända bilprovningen.
 -
Säkerhetsbälten finns och används av samtliga personer i fordonen.

 

 

Regler för träningsläger

 Gällande herr och dam A-lag

 A-lagen ska erbjudas möjligheten att åka på ett träningsläger per säsong.

 Kostnaderna för lägret delas mellan föreningen och laget enligt följande:

     - Föreningens styrelse bedömer; utifrån det aktuella ekonomiska läget
       och lagets placering i seriesystemet, vilken maxkostnad ett läger får ha.

     - Föreningen betalar en tredjedel av kostnaderna för lägret.

     - Resterande två tredjedelar betalas av lagdeltagarna genom egenavgifter
        och ideellt arbete som föreningen tilldelar.

     - Ett avtal ska upprättas med spelarna i laget om villkoren för betalning och ideellt arbete.

     - Ledarnas kostnader regleras genom separata avtal.

 

 

Delegationsordning

 Delegationsordningen justeras årligen vid första ordinarie styrelsemöte efter årsmötet

 

Årsmöte

 

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och regleras i stadgarna.

På årsmötet beslutas om:

 • Ansvarsfrihet för styrelsen,
 • Medlemsavgifter,
 • Budget och Verksamhetsplan
 • Mål och Policy
 • Revisionsberättelse
 • Bokslut.

 

Styrelsen 

 • Är ansvarig för klubbens verksamhet och ekonomi.
 • Sammansättning, mandattid etc. finns angivna i stadgarna.
 • Har mandat att delegera arbetsuppgifter även till medlemmar utanför styrelsen.
 • Har rätt att vid behov adjungera till styrelsen.
 • Ansvarar för att årsmötets beslut verkställs.
 • Beslutsprotokoll blir justerade snarast.
 • Ska ha minst ett möte i månaden under säsong.

 

Arbetsutskott (AU)

Fungerar som förberedande organ till styrelsen. AU utses av styrelsen.

 • Äger rätt att besluta i ärenden till ett belopp om 10000 kronor. Ska rapporteras på nästkommande styrelsemöte. Beslutsprotokoll ska föras.
 • Har möte då behov finns.

Ordförande

 • Leder styrelsen
 • Ansvarar för att förekommande ärenden blir föredragna
 • Ansvarar för att beslut tagna i styrelsen verkställs
 • Äger rätt att besluta i ärenden till ett belopp om 5000 kronor. Ska rapporteras på kommande styrelsemöte

Kassör

 • Ansvarar för bokföring och fakturering
 • Rapporterar ekonomin på styrelsemöten
 • Äger rätt att besluta i ärenden till ett belopp om 5000 kronor. Ska rapporteras på kommande styrelsemöte.

Ledare

 • Äger rätt att köpa material efter erhållen rekvisition från kassör.

Firmatecknare

Anges i styrelsens konstituerande protokoll. Två i förening.

 

Attesträtt

Anges i styrelsens konstituerande protokoll.

 

Kommittéansvarig

Adjungerad till styrelse och AU endast vid behov. Rapportskyldig till styrelsen.

 

Spelarråd

Ska utses av herr och dam A-lag och bestå av tre representanter från respektive lag.

Adjungerad till styrelse och AU endast vid behov.

 

Regler för avtackningar och uppvaktning

 Uppdateras årligen

 

Avtackning:

  Styrelsemedlem och suppleant som avgår efter:

   - mindre än 2 år           Blombukett
   - m
er än 2 år                Blombukett och gåva till ett värde av 300 kr

 

Uppvaktning:

 Styrelsemedlem och suppleant               
Jämna födelsedagar (40, 50 år osv.)             Blombukett

 Föreningar i kommunen som jubilerar          Blombukett

 

 

  

Uppdaterad: 27 AUG 2018 11:05 Skribent: Arja
Epost: This is a mailto link

 

Huvudsponsor

Elbolaget montage

0240 - 152 00

Lemont

 

 

 

 

 

 Postadress:
Östansbo IS - Fotboll
Björklidsvägen 5
77142 Ludvika

Besöksadress:
Björklidsvägen 5
77142 Ludvika

Kontakt:
Tel: +46708628161
E-post: This is a mailto link

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan