Hoppa till sidans innehåll

Föreningen


Östermalms Konståkningsklubb startade 2002 med syfte att erbjuda skridskoskola för både nybörjare och fortsättningsåkare.  Vi sätter barnen i centrum - huvudsaken är att barnen har roligt och får uppleva glädjen i att åka skridskor, utifrån sina egna förutsättningar och vilja.

Vi har en stor skridskoskola för nybörjare och fortsättningsåkare. Vi har åkare från sex års ålder och uppåt. 

Med Östermalms Konståkningsklubb åker du isdans och solodans.

Verksamheten har vuxit kraftigt sedan starten - från en handfull entusiastiska åkare och tränare till stor bredd klubb som har lyckats skapa möjligheter med isdanspar som somhar tävlat på EM.

  Pilotprojekt ”Vinnande Föreningscertifiering” 

Stockholms idrottsförvaltning har under hösten 2009-2010 i samarbete med SISU  Idrottsutbildarna Stockholmhaft ett pilotprojekt. Syftet var att ge de medverkande föreningarna verktyg för att bli en bättre förening på alla vis. Det var framför allt föreningsstyrelsen som var med på de fyra utbildningsstegen som pågår fram till sommaren 2010. De deltagande föreningarna är IFK Enskede Orientering, Kista SC, Sköndals IK och Östermalms Konståkningsklubb.

 IDÉELL VERKSAMHET

“Det ideella engangemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är idrottens kännemärke“.

 Allt runt omkring som vi gör att vår organisation går runt som t.ex. administration,  samt kontakt med kommuner och förbund görs på ideell basis.

 För att kunna driva verksamheten och hålla kostnaderna nere är det nödvändigt med ideell medverkan från åkarnas föräldrar vid flera tillfällen hjälp under säsongen t.ex. avslutningar. Samt är mycket viktigt att alla betalar i tid att vi behöver inte använda resurser att jaga träningsavgifter.  Annars är det svårt för verksamheten att fungera.

 Stadgar

 

Uppförandekod för idrottsrörelsen:

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900

 Förädrahandbok:

Attityder Flera studier har undersökt föräldrarnas roll i ungdomarnas utövande av idrott. Kanters, Bocarro och Casper (2008) har undersökt om föräldrars attityder och beteende påverkar ungdomarnas känslomässiga reaktioner i samband med idrott.
Inom alla idrotter finns det många bra och engagerade för- äldrar som jobbar för hela verksamhetens bästa och som inte enbart har sitt eget barn i fokus. Dessa föräldrar är ovärderliga och en nödvändighet för de ideella föreningarnas fortlevnad. Vissa engagerar sig i styrelsen, vissa i olika arbetsgrupper och vissa genom punktinsatser vid t ex tävlingar, uppvisningar och läger. 
Det finns även föräldrar som enbart har sitt eget barns bästa för ögonen och agerar utifrån det, vilket ibland kan leda till konflikter. Därför är det oerhört viktigt att de vuxna i en förening dels är väl förtrogna med den värdegrund föreningen har beslutat om, dels förstår vikten av att behandla alla barn lika och se till alla barns och ungdomars bästa. 
Värdegrunden i en förening baseras lämpligen på policydokumenten ”Idrotten Vill” och ”Konståkningen Vill”, men måste naturligtvis anpassas till resp. förening. Även SISU Idrottsutbildarna har mycket bra material kring just värdegrunds- och trygghetsfrågor, bland annat ”Skapa trygga idrottsmiljöer” och ”Så blir du världens bästa idrottsförälder”. Det finns även kortfilmer framtagna om barns lärande med barnens bästa för ögonen.  Läs mer på sisuidrottsutbildarna. se och sisuidrottsbocker.se
 
Enligt resultatet är föräldrarnas upplevelse av sina egna attityder (krav och stöd) till barnens idrottande annorlunda än vad barnen själva upplever. Enligt Kanters, Boccaro och Casper ser inte föräldrarna när deras ökade engagemang övergår till att bli stressande för barnet. 
Flera ungdomar relaterar sin idrott med negativa känslor då idrotten sätts i samband med krav från föräldrar. Om däremot enbart upplevelsen av den idrott barnen håller på med undersöks, är den relaterad till positiva känslor.
Ungdomars upplevelse av föräldrarnas beteende kan alltså vara en viktig prediktor för ungdomarnas känslomässiga inställning till idrotten.
 

 Årsmöte 13.7. 2020. Mera info: This is a mailto link

 

https://www4.idrottonline.se/sec/IOK/CMS/edit/default.aspx?id=173178
Uppdaterad: 30 AUG 2018 20:38

Postadress:
Östermalms KK - Konståkning
C/o Nordahl, Winborgs väg 39
13160 Nacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ostermalmskk@gmail.c...

Se all info