Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2016 med bad och tårta. Nytt datum!

02 MAR 2016 05:26
Nu är det dags för årsmöte, med både bad, tårta och stipendieutdelning!

OBS! Nytt datum!
 • Uppdaterad: 21 MAR 2016 22:42

Välkomna till årsmöte i simklubben.
 
Datum: 29/3 2016
Tid: 18-19:30
Plats: Medleys konferensrum, Ramdalsbadet Oxelösund
 
Våra barn och ungdomar kan leka och busa med Erik och Veronica i bassägen om de vill medan årsmötet hålls. Vi avslutar årsmötet med stipendieutdelningar och tårta vid bassängkanten. 

 

Varmt välkomna!

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

 1. Fastställande av rösträtt för årsmötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande justerar årsmötesprotokollet
 4. Fråga om årsmötet har utlyst på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens ekonomiredovisning för det senaste förvaltningsåret
 8. Revisionsberättelse över styrelsens ekonomi under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budgetförslag för det kommande räkenskapsåret
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Val av:
  1. Föreningens ordförande på ett (1) år
  2. Kassör på två (2) år. Sker vartannat år
  3. Övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två (2) år
  4. Suppleant (er) till styrelsen för en tid av ett (1) år
  5. Revisor (er) jämte suppleant (er) för en tid av ett (1) år
  6. Ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, vilka en utses till sammankallande
 14. Stipendieutdelning, fika och lek
Skribent: Kristin Johansson

Postadress:
Oxelösund SS - Simidrott
Ramdalsbadet
61381 Oxelösund

Kontakt:
Tel: 0
E-post: tobias.lindqvist2@gm...