Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem i Oxelösunds kanotklubb


För att bli medlem i OKK skall du ansöka om medlemskap, med uppgifter om namn, adress, telefon, personnummer och e-post. Du måste vara simkunnig och inte i skuld till annan idrottsförening.


Ansökan gör du via hemsidan
När ansökan är skickad och medlemsavgiften inbetald på bankgiro 195-8594 alternativt via swish (se nedan), kan du börja delta i klubbens verksamhet.

Det går bra att swisha avgiften till 123 275 24 34, oavsett betalningssätt uppge inbetalarens namn och typ av medlemskap. För utförligare information se nedan.

Som medlem får du klubbinformation via hemsida, inloggning får Du vid godkänt medlemskap och får delta i klubbens träningar, även vinterträning i badhuset, mm.


OKK är en ideell förening och därmed helt beroende av att medlemmarna hjälps åt i klubbens arbete, såsom städdagar och funktionärsarbete. Utan medlemmarnas insatser så finns ingen kanotklubb! Ta chansen och hjälp till där du kan, det är både lärorikt och roligt!!

Medlemsavgifter 2022 (ny avgiftsstruktur)

  • Grund (deltagande på aktiviteter/träningar arrangerade av OKK)- 200kr
  • Lån (Grund + eget nyttjande av kajaker tillhörande OKK)*- 700kr
  • Kajak (Grund-Lån + förvaring 1st kajak)- 1200kr
  • Allt (Grund-Lån-Kajak+Gym)- 2000kr
  • Styrka (Grund-+Gym)- 1500kr
  • Funktionär (Grund-Lån-Kajak-Gym)** 800kr
     

* Medlem som löser medlemskap "Lån" har rätt att enstaka gånger låna kajak till familjemedlemmar som ej löst mdlemskap. OKKs profil är att all prova på verksamhet skall uppmuntras. OKK litar på att medlmmar använder denna förmån med förnuft.

** Funktionär som ej nyttjar någon form av medlemspaket behöver ej betala in någon avgift.

Hedersmedlemmar betalar endast in avgift för hyra av kajakplats, dvs äger man1st kajak som förvaras på kanotklubben betalar man in 600kr, äger man 2st betalar man 1200kr.

Avgift extra kajak, i det fall man äger och hyr mer än 1st kajakplats/medlem

  • Extra kajak 600kr
  • Extra Polokanot 400kr

Uthyrning klubbstuga

● Ord. medlem fr. 2:a medlemsår 500 kr/dygn
● Funktionär 1 gratis uthyrningsdygn/år


Med funktionär avses ordinarie medlem med styrelse- eller sektionsuppdrag enligt årsmötesprotokoll eller av styrelsen spearat godkänt funktionärskap.


Regler vid uthyrning av styrke - och motionslokalen:


Vid uthyrning av klubbstugan, skall gymutrustning som är placerad i lokaldelen med laminatgolv var undanplockad och
placerad vid övrig gymutrustning. Om uthyrning görs av klubbmedlem står denne för undanplockade av gymutrustning
samt återplacering på samma plats som innan. Om uthyrning sker av sponsor Skall någon av eller några ur styrelsen
utsedda personer kontaktas för undanplockade/ återställande av gymutrustning. Detta görs lämpligen dagen innan alt
samma dag.
Medlemsbokning av lokalen görs på uppsatt bokningskalender vid entrén till styrke - och motionslokalen.
Sponsorsbokning av lokalen görs via This is a mailto link och noteras sedan av styrelsen utseed kontaktperson i bokningskalender
vid entrén till styrke - och motionslokalen.
Under tiden som styrke - och motionslokalen är uthyrd, får inte någon träningsverksamhet i lokalen förekomma. Det är upp
till alla medlemmar att själva hålla sig uppdaterad OM styrke - och motionslokalen är uthyrd och därmed anpassa sin
träning därefter.

Välkommen till Oxelösunds Kanotklubb

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Du är under 18 år, ange minst en målsman
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Postadress:
Oxelösunds KK - Kanot
Box 89
61322 Oxelösund

Besöksadress:
Fiskehamnsvägen 4
61335 Oxelösund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info