Hoppa till sidans innehåll

Bli medlem i Oxelösunds kanotklubb


För att bli medlem i OKK skall du ansöka om medlemskap, med uppgifter om namn, adress, tel personnummer och ev e-post. Du måste vara simkunnig och inte häftar i skuld till annan idrottsförening.


Ansökan gör du via hemsidan
När ansökan är skickad och medlemsavgiften inbetald på bankgiro 195-8594 kan du börja delta i klubbens verksamhet.

Som medlem får du klubbinformation via hemsida, inloggning får Du vid godkänt medlemskap och får delta i klubbens träningar, även vinterträning i badhuset, mm. Klubbmedlemmar får även hyra klubbens havskajaker till ett mycket förmånligt pris, och låna klubbkanoter vid havspaddlarnas gemensamhetsturer.

I mån av plats kan medlemmar få hyra förvaringsplats för egen kanot i klubbens kanothall.

OKK är en ideell förening och därmed helt beroende av att medlemmarna hjälps åt i klubbens arbete, såsom städdagar och funktionärsarbete. Utan medlemmarnas insatser så finns ingen kanotklubb! Ta chansen och hjälp till där du kan, det är både lärorikt och roligt!!

Medlemsavgifter 2021 enligt ny beslutad struktur

 • Grund (deltagande på aktiviteter/träningar arrangerade av OKK) 200 kr
 • Lån (grund + eget nyttjande av kajaker tillhörande OKK)* 600 kr
 • Kajak (Grund-Lån + förvaring av 1 st kajak) 1000 kr
 • Allt (Grund-Lån-Kajak + Gym) 1600 kr
 • Styrka (Grund + Gym) 1100 kr
 • Funktionär (Grund-Lån-Kajak-Gym)** 400 kr

*Medlem som löser medlemskap ”Lån” har rätt att enstaka gånger låna kajak till familjemedlemmar som ej löst medlemskap. OKKs profil är att all prova på verksamhet skall uppmuntras och i slutändan leder detta till ökad aktivitet, fler medlemmar och positiv inställning till klubben. OKK litar på att medlemmar använder denna förmån med förnuft.

**Funktionär som ej nyttjar någon form av medlemspaket behöver inte betala in någon avgift.

Avgift extra kajak, i det fall man äger och hyr mer 1st kajakplats/medlem

 • Extra kajak 600 kr
 • Extra Polokanot 400 kr

Uthyrning klubbstuga

 • medlem fr. 2:a medlemsår 500 kr/dygn
 • Funktionär 1 gratis uthyrningsdygn/år

Med funktionär avses ordinarie medlem med styrelse- eller sektionsuppdrag.

Regler vid uthyrning av styrke - och motionslokalen;
Vid uthyrning av klubbstugan, skall gymutrustning som är placerad i lokaldelen med laminatgolv var undanplockad och placerad vid övrig gymutrustning. Om uthyrning görs av klubbmedlem står denne för undanplockade av gymutrustning samt återplacering på samma plats som innan. Om uthyrning sker av sponsor Skall någon av eller några ur styrelsen utsedda personer kontaktas för undanplockade/ återställande av gymutrustning. Detta görs lämpligen dagen innan alt samma dag.
Medlemsbokning av lokalen görs på uppsatt bokningskalender vid entrén till styrke - och motionslokalen.
Sponsorsbokning av lokalen görs via This is a mailto link och noteras sedan av styrelsen utsedd kontaktperson i bokningskalender vid entrén till styrke - och motionslokalen.
Under tiden som styrke - och motionslokalen är uthyrd, får inte någon träningsverksamhet i lokalen förekomma. Det är upp till alla medlemmar att själva hålla sig uppdaterad Om styrke - och motionslokalen är uthyrd och därmed anpassa sin träning därefter.

Avgiften kan betalas på två sätt:

 1. Via bankgiro 195-8594
 2. Via Swish 123 275 24 34

Oavsett vilket alternativ ni väljer att betala behöver vi följande information på betalningen:

Vem betalningen avser, typ av medlemspaket samt antal kajakplatser, anger platsnummer. Se exempel nedan för förtydligande.

Ex.1) Anders Andersson Lån, innebär inbetalning = 600 kr.

I detta medlemskap ingår också “paket” Grund.

 

Ex. 2) Erik Eriksson Kajak 10 + Extra Kajak 11, innebär inbetalning 1000 +600 = 1600 kr.

Erik Eriksson hyr alltså 2 st kajakplatser och platserna som Erik hyr har nummer 10 och 11. I detta medlemskap ingår också “paketen” Grund och Lån.

 

Ex 3.) Jessica Johansson Styrka, innebär inbetalning = 1100 kr.

I detta medlemskap ingår även “paket” Grund. Om Jessica även skulle vilja låna någon av OKK:s kajaker då och då för eget bruk, rekommenderas att lösa medlemskap Allt (= inbetalning 1600kr), man behöver inte nyttja sin rättighet att hyra kajakplats om så inte önskas.

 

Ex 4.) Linda Lindström Allt 37, innebär inbetalning = 1600 kr.

I detta medlemskap ingår alltså alla “paketen” Grund-Lån-Kajak-Gym. Eftersom Linda anger nummer 37 innebär detta att hon hyr en kajakplats och hennes plats har nummer 37.


Välkommen till Oxelösunds Kanotklubb

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Du är under 18 år, ange minst en målsman
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Postadress:
Oxelösunds KK - Kanot
Box 89
61322 Oxelösund

Besöksadress:
Fiskehamnsvägen 4
61335 Oxelösund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info