Hoppa till sidans innehåll
vi_har_vaccinerat_oss_mot_doping

Policy & riktlinjer för OXSS


Här beskrivs de policy och riktlinjer som OXSS ska verka för:

 

Allas rätt att vara med och bemötande av varandra

Alla som vill ska kunna vara med i OXSS organiserade verksamhet på samma villkor och utifrån sina förutsättningar oavsett kön, etniskt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning samt psykiska och fysiska förutsättningar. Detta gäller både för de aktiva och för ledare och förtroendevalda. Ledare/tränare och förtroendevalda ska särskilt förstå innebörden av genus och därmed i praktiken säkerställa att alla känner sig välkomna. I OXSS ska alla känna sig trygga och ingen form av mobbning eller trakasserier får förekomma. Den som känner sig kränkt bestämmer när gränsen är nådd. Detta förhållningssätt ska gälla alla vi möter i och i anslutning till vår föreningsverksamhet.

 

Trafiksäkerhet

Alla transporter i samband med klubbens verksamhet ska ske med erfarna förare, trafiksäkra transportsmedel, enligt gällande trafikbestämmelser, anpassad hastighet, eco-drivning (köra ekonomiskt och miljöanpassat) och total trafiknykterhet. All idrottslig verksamhet som bedrivs i närhet av trafik, både till lands och till sjöss, ska genomföras med särskild aktsamhet och följa gällande regler. Alla som cyklar till och från klubbverksamhet bör ha cykelhjälm och alla under 15 år ska (enligt ny lagstiftning fr o m 1 januari 2005) ha cykelhjälm. I samband med andra evenemang som t.ex. träningsläger, tävling och utbildning på annan ort ska klubben verka för samåkning. Aktiva ska informeras om vikten av att vara utvilad innan de ger sig ut i trafiken efter en ansträngande idrottsaktivitet.

 

Tobak

Tobak är ett centralstimulerande medel som enligt lag inte får säljas till ungdomar under 18 år. I OXSS följer vi den åldersgränsen och vuxna ska iaktta återhållsamhet, framför allt i kontakten med barn och ungdomar i föreningens verksamhet. I OXSS klubbhus råder det rökförbud och klubben ska verka för en tobaksfri miljö och idrott i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt RF.

 

Alkohol

Enligt svensk lag gäller 18 år som åldersgräns vid förtäring av alkohol. Där verksamhet riktar sig mot barn och ungdomar under 18 år gäller total avhållsamhet från alkohol. Vid andra aktiviteter i klubbens namn gäller återhållsamhet. OXSS ställer sig bakom samhållets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut. OXSS ska verka för en alkoholfri idrott i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt RF.

 

Narkotika

Narkotika i alla former är förbjudet enligt lag och det gäller även inom OXSS verksamhet. OXSS ska verka för en drogfri idrott i enlighet med idrottens mål och inriktning enligt RF.

 

Doping

Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras. Doping får inte förekomma i någon form i klubbens verksamhet.

OXSS har vaccinerat klubben mot doping och antagit en antidopingplan samt en beredskapsplan vid misstanke om doping. 

 

Krishantering

För att kunna häva och hantera krissituationer på bästa sätt krävs en viss beredskap.

OXSS har antagit en kris- och beredskapsplan för att kunna hantera en allvarlig olycka eller ett dödsfall. En krisgrupp har utsetts för att kunna leda och fördela arbetet vid en svårare olycka eller när ett dödsfall inträffar. Kontakta styrelsen för information om vilka som ingår i krisgruppen.

 

Resor för klubben

OXSS ligger vid Östersviken på Femöre i Oxelösunds kommun. Användande av funktionärer och resande ingår som en förutsättning för att klubbverksamheten ska kunna fungera. Detta resande kan innebära omfattande kostnader och därför har en policy för resor och funktionärsersättningar inom OXSS fastställts. Målet är att resandet ska ske så kostnads­effektivt som möjligt samt att funktionärskostnaderna ska kunna täckas av arrangemangets inkomster.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:26 Skribent: Monica Sundklev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Oxelösunds SS - Segling
Box 8
61321 Oxelösund

Besöksadress:
Ljungholmsvägen 8
61300 Oxelösund

Kontakt:
Tel: +46155430330
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

 

 

        Team OXSS

 

      SSAB-logga

 

oxelösunds kommun

 

 

 

 

logo broms

 

 bolist eliasson STÖRRE

 

       

 

       

 

       ica-kvantum-logotyp

 

 kustbostader

   

 

måleritjänst

 

 

nils oscar

 

oxelö energi

 

oxelösunds båtvarv

 

 

 

 skobes

 svenskasjo_250x450_sofie_ssf