Hoppa till sidans innehåll

Medlemsinformation 2011-2012


Klicka här för PPK klubb- och medlemsinformation 2011-2012 i PDF-format

Denna sammanställda information är till för alla nuvarande och blivande medlemmar, för att informera och belysa om vad som ingår i Partille Pingisklubb verksamhet och våra bordtennisenaktiviteter.
Denna information omprövas och kan ändras inför en ny säsong, av styrelsen.


Styrelsen och Kommittéer

Klubben har en styrelse bestående av 8 ledamöter jämte orförande Peter Eriksson. Styrelsen arbetar efter idrottföreningars normalstadgar antagna av Riksidrottsförbundets styrelsen 1999-12-01. Föreningen kallar årligen till ett årsmöte, runt månadsskiftet september – oktober varje år. Klubbens kommittéer engagerar ett 10-tal föräldrar inom olika ansvarsområden. Med möten och planerings-konferens behandlas klubbens vardag och framtid, helt ideellt av styrelse- och kommittémedlemmarna.
LÄNK TILL STYRELSE
LÄNK TILL KOMMITTÈER

Ordningsregler och PUL

Spelare skall följa ledarnas instruktioner vid aktiviteter, träningar och tävlingar. Vid tävlingar representerar du klubben Partille PK och bär vår tävlingsklädsel. Vara ombytt vid träning. Att alltid uppträda sportsligt vid tävlingar och aktiviteter. I övrigt följa uppsatta ordningsregler på plats. Övergripande gäller klubbens stadgar och bilaga ”Bra i Idrott och bra idrott”.
PPK hanterar personuppgifter via data enligt personuppgiftslagens bestämmelser (PUL). Uppgifter ur registret lämnas inte vidare till utomstående, utöver uppgifter som behövs för tävlingsanmälningar, resultat, licensansökan, bidragsansökningar.  För mer om våra regler kring PUL  se vår hemsida.
På föreningens hemsida publiceras även resultat från tävlingar samt relaterad information. Bilder publiceras bland annat i repotage från olika arrangemang. Kontakta kansliet och Hans Lidslot som är ansvarig för medlemsregistret om du inte vill bli publicerad med bild, eller om någon uppgift är felaktig. Som medlem godkänner du PPK hantering av dina personuppgifter.
LÄNK TILL ORDNINGSREGLER
LÄNK TILL PUL

Medlemsavgifter

Årsmötet har beslutat om medlemasavgift på 400 kr/år. Där tillkommer träningsavgift, serieavgift och licensavgift. För pingisskola gäller särskild avgift där medlemsavgiften ingår. Alla avgifter finns listade och beskrivna på vår hemsida. I övrigt är klubben beroende av våra årliga arrangerade tävlingar (2 st. ) och kioskaktiviteter (2 st.) som bidrar till den övriga verksamheten under säsongen. Alla medlemmar och därtill målsmen till minderåriga åläggs att medverka vid dessa tillfällen (läs datum på hemsidan). Mot en extraavgift  kan man avskriva sig (i god tid) från denna obligatoriska medverkan. Godkännande av extraavgiften för debitering vid eventuell frånvaro, godkänns eventuellt i samband med att medlemsavgift betalast in.
LÄNK TILL MEDLEMSAVGIFTER

Vad ingår i medlemsavgiften?

Klubben erbjuder nybörjarträning 1-2 gånger i veckan från säsongstart i september till och med maj.
Utbildade tränare för de mer aktiva och tävlande ungdomarna. Eget kansli med träning- och tävlings-administration. Träningsgrupper och träningspass sex dagar i veckan mellan kl. 17-22. Klubbmästerskapstävlingar och många andra interna turneringar. Spel i lag på distriktsnivå. Deltaga i spel och aktiviter vid Familjedag och Våravslutning. Förmånliga priser på bordtennistillbehör. Möjlighet att spela i två stora tävlingar arrangerade av klubben.  Möjlighet att deltaga i två årligen återkommande klubbresor och träningsläger av typen ”all-inclusive” till rabatterat pris.
När du provar-på i vår Pingisskola, betalar du 600 kr för skolan (10 tillfällen/termin) i vår träningshall.

Klubbpolicy och verksamhetsidé

Alla ska få möjlighet att träna och tävla på sin ambitionsnivå. Seriespel går före individuella tävlingar med undantag för mästerskapstävlingar. Deltagande i tävlingar och seriespel bestäms av Tävlings-kommittén efter dialog med spelarna. Om man tävlar ska man träna. Lagledare för lag i nationella serier ska ha möjlighet att ta ut de bästa spelarna för spel i dessa serier. Klubben satsar på egna spelare och betalar inte för att locka spelare till klubben. Klubben satsar på kvalificerade tränare på alla nivåer. Alla träningsgrupper sätter upp ambitionsmål inför varje säsong. Från 13 år ska alla bära Partille PK´s tävlingsdräkt vid allt seriespel och alla externa tävlingar, med undantag för Vårserien och Propaganda-touren.

Vision och målsättning

Klubbens vision är att ha minst ett lag i varje seriedivison på nationell – och distriktsnivå.

Alla aktiva tävlingsspelare, som är 15 år eller äldre, ska erbjudas att genomgå  Distriktsdomarutbildning.  Alla aktiva tävlingsspelare, som är 16 år eller äldre ska erbjudas Steg 1-utbildning. Alla som genomgått Steg-1 utbildning ska erbjudas Steg 2-utbildning. Målsättning är också att starta minst en nybörjargupp per termin samt erbjuda träning till grupper med enbart tjejer/damer. Ytterligare samarbete med skolor för att låta skolungdomar utöva bordtennis under våra klubbtränares ledning. Klubben skall fortsatt vara en av de bästa tävlingsarrangörerna i landet och försöka bistå förbundet med kunnande kring det.

Värdegrunder och drogpolicy

Alla ska behandlas lika oavsett kön och etnisk bakgrund. Klubben ska verka för att medlemmar får en meningsfull fritid och en bra grund att stå på. I klubben visar vi ömsesidig respekt. Detta gäller mellan tränare och spelare likväl som mellan klubbkamrater. Bilagan ”Bra i idrott och bra idrott” till våra stadgar är också vår värdegrund. Vår drogpolicy innebär att föreningsarbete bedrivs i alkohol-, tobak- och narkotikafria miljöer. Att ledare och aktiva ser sin betydelse som viktiga vuxna och förebilder för de yngre. Att ledare ej brukar alkohol, tobak eller narkotika i sin roll som idrottsledare. Föräldrar eller andra som följer med vid resor etc. är i detta sammanhang att betrakta som ledare. Att föreningen uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol, tobak och narkotika. Att ledare och aktiva blir medvetna om alkoholens, tobakens och narkotikans negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att avstå från att använda alkohol, tobak och narkotika.
LÄNK TILL POLICY

Föräldramedverkan

Klubben och de aktiva kan verka tack vare idiella krafter och hjälp från föräldrar. Som medlem i klubben med ovanligt många rättigheter har man också några skyldigheter. Vi måste hjälpas åt att bidra till verksamheten och dess genomförande och då främst vi våra tävlingasarrangemang och kioskverksamheten i Ex-huset på Heden, Göteborg.  Styrelsens kommittéer behöver bidrag med föräldrar som kan medverka till att göra vår klubb bättre. Förutsättning i dagsläget är att föräldrar hjälper till vid våra tävlingar och i kiosken vid totalt 4 tillfällen per år. Ett uppskattat tillfälle att lära känna sina klubbkamrater och andra vuxna ledare är vid vårt härliga träningsläger i Ronneby varje sommar en vecka i augusti. Kort sagt, alla kan alltid vara med på något sätt och göra trevlig skillnad...
LÄNK TILL FÖRÄLDRAMEDVERKAN

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:52
Skribent: Lars Arvidsson

      Klubbens BINGO-hall

Yasaka facebookPingisshoppens hemsida

Woodhouse hemsida

         
      allums hemsida
     WTG_logo

 

                

Postadress:
LinnePartille PK - Bordtennis
Box 187
43324 Partille

Besöksadress:
Lexby skola idrottshall, 1 trp,, Lexbyvägen
43332 Partille

Kontakt:
Tel: 031-441098
E-post: This is a mailto link

Se all info