Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser Pitespelen


 

 

 


SPELAR-/ LEDARPM Pitespelen 


Några viktiga punkter för att bidra till att tävlingen blir minnesvärd, sevärd och av god kvalitet.

 

Walkover, Återbud, Ändringar

Om spelare måste lämna återbud (walkover) SKA detta anmälas snarast möjligt till arrangören och innan aktuell match ska spelas. Använd i första hand e-post och i andra hand telefon. Telefon: 070-347 66 36 Urban Andersson E-post-adress för detta är This is a mailto link


Matchutrop – Uppvärmning och Inbollning

Matcher kommer att ropas ut kontinuerligt obeaktat det i programmet utsatta tidsschemat. Det ligger på allas ansvar att vara spelklar i god tid innan matchstart (minst 30 minuter). Spelare ska vara i god tid i hallen före match! Inbollning tillåts i högst 2 minuter. Därefter SKA matchen startas. För att en match på en hall skall skjutas upp krävs omständigheter som spelaren inte kan råda över. Det avgörande beslutet har tävlingsledare/referee.


Tävlingsform

Om det blir Pool-eller Cupspel beror på hur många som anmäler sig


Tävlingsdräkt

Tävlingsdräkten består av kortärmad tröja och kort byxa/ kjol. Om det på tröjan finns angivet föreningstillhörighet tillåts reklam på tröjan utan restriktioner. Om detta saknas måste gällande reklamregler fastställda av BWF vara uppfyllda. Vid osäkerhet ska referee tillfrågas och det är referee som avgör vad som är tillåtet. Varje klubb BÖR sträva efter att deras spelare spelar i klubbdräkt!


Prisutdelning

Prisutdelning kommer på Idrottshallen att ske DIREKT efter varje färdigspelat finalpass under lördagen, men kan komma att påbörjas innan samtliga finaler i finalpasset har färdigspelats för att klara tidsschemat. Vi ber våra deltagare att vara uppmärksamma på detta och VARA TILLGÄNGLIG när prisutdelningen annonseras.


Bollar

Godkänd fjäderboll. Nybörjare Yonex Vit plastboll 350 Spelarna håller själva med bollar. Tillräckligt med bollar SKA provas ut INNAN match. Onödigt bollprovande kommer att påpekas. Bollar finns till försäljning i shopen i hallen. Begagnade bollar SKA läggas i korgar som finns i anslutning till banan! Detta för allas trevnad och för att undvika att någon skadar sig genom att trampa/ halka på en boll. Vi kommer att påminna om detta!


Referee

Referee är den högst ansvarige för tävlingen/matchen. Referee, eller tävlingsledare om detta är delegerat, är den som fattar avgörande beslut kring allt som rör tävlingen. Referee har också befogenhet att utdela varning (gult kort), rött eller svart kort (diskvalifikation). Tävlingsledare är Urban Andersson Piteå BK.


Siffervändare

Det är deltagande spelare som också agerar som siffervändare. I poolspelet är det vinnaren som vänder nästkommande match. Under slutspel är det förlorande spelare som är siffervändare. Matchprotokoll ska skyndsamt hämtas i sekretariatet så att utropad match kan starta omgående.


Uppträdande under match

Alla matcher skall genomföras med ett korrekt uppträdande. Domare/Referee kan vidta följande åtgärder för att stävja olämpligt uppträdande. Vid första förseelsen utdelas en skarp tillsägelse eller om förseelsen anses grov en varning ”gult kort”. Om det olämpliga uppträdandet fortsätter så kan ”fel” dömas och ett rött kort utdelas. Detta medför en poäng till motparten! Spelare och ledare SKA ha tagit del av ”Uppförandekod för spelare” och ”Uppförandekod för coacher”.
* Svordomar Svordomar av alla de slag är inte tillåtna och ska alltid beivras. Vid lindriga svordomar räcker en tillsägelse men fortsätter spelare att svära kommer varning ges.
* Könsord Är inte tillåtet. Medför varning (gult kort). Upprepade svordomar och könsord medför att domaren/referee kommer att döma fel och utdela ett rött kort. Referee har befogenhet att diskvalificera en spelare.
* Slag i nätet Om det är en lättare ”nafsning” eller inte ”så kraftig” så räcker en tillsägelse. Om det upprepas följer ytterligare en tillsägelse med i betydligt strängare ordalag. Sista steget är även här gult kort. OM det däremot är ett mycket kraftigt slag så utdelas genast ett gult kort.
* Kastande av racket Att kasta racketen är inte tillåtet men varje situation måste bedömas unikt. Medför ”varning” eller ”fel”. Om annan person utsätts för fara så ska det dömas ”fel”. Referee kan diskvalificera spelaren.
* Lämna banan Om en spelare i en setpaus lämnar banan och inte är tillbaka inom 2 minuter kommer domaren, då detta finns, att döma ”fel” (rött kort) och tillkalla referee för att ta ställning till diskvalifikation.
* Ringande mobiltelefon Spelare ska se till att om mobiltelefon tagits med till banan så ska denna vara avstängd under spel. Ringande mobiltelefon under match medför först en tillsägelse och därefter ett gult kort. Om en spelare blir varnad – vad händer? Alla spelare och ledare bör vara väl insatt i vad som händer om en spelare blir varnad (gult kort) eller om domare alternativt referee dömer ”fel” (rött kort). Se tävlingsbestämmelserna Sektion B § 5!


Skador-Blodvite

Vid skada skall referee tillkallas. Som referee kommer jag att tillåta att coach och/eller ledare (och naturligtvis sjukvårdskunnig personal) får komma in på banan. Om blodvite uppstår så ska matchen omedelbart stoppas och blodflödet skall på bästa sätt stoppas. När och om det inträffar är det tillåtet för ledare/tränare eller annan sjukvårdskunnig person att hjälpa till att få stopp på blödningen. Referee skall tillkallas. Byte av skadad, sjuk eller förhindrad spelare Utbyte av spelare kan ske i samtliga kategorier före första match i aktuell tävlingsklass. Den eller de spelare som ersätter spelare behöver inte vara anmäld till tävlingen och det är heller inte något krav att tillhöra en viss förening. Den spelare som ersätter måste ha giltig tävlingslicens. Tävlingsbestämmelserna Sektion G § 6 gäller. Avgörande beslutet har referee.


Coachning

Observera att det gäller nya coachingregler från och med 170101. Läs igenom dessa på nedanstående länk: http://www.badminton.nu/Nyheter/BadmintonSweden/NyaCoachingregler/


Transporter

Så långt som möjligt ber vi de deltagande klubbar att själva lösa detta. Arrangören har emellertid ett ”journummer” som man kan kontakta om man har påkallat behov att lösa transport. Kontakta tävlingssekretariat för hjälp.


Caféteria / Servering

Servering samt försäljning av lunch finns tillgängligt i hallen.


Lycka till i tävlingen!


Urban Andersson Tävlingsledare

Peter Öhrström Tävlingsanordnare

Magnus Lundberg Tävlingsanordnare

Postadress:
Piteå TK - Badminton
Batterigatan 3
94147 Piteå

Kontakt:
Tel: 091116600
E-post: This is a mailto link

Se all info