Hoppa till sidans innehåll

Klubbens historia


1966-1981

Pixbo Tennisklubb bildades den 27 april 1966 vid ett möte i Pixboskolan med 20 tennisintresserade. En interimsstyrelse valdes, med initiativtagaren Ingvar Östgärd som ordförande. Dessutom ingick B Björneberg (sekreterare), H Glad, K Lundin och Jan Jansson. En kommitté tillsattes med uppgift att undersöka förutsättningarna för att bygga två utebanor för tennis.

Sen gick det snabbt. Kommittén skrev i augusti till Råda kommunalnämnd som den 19 oktober beviljade oss tomt på 40 x 40 meter på Björnmossen (tioårigt, avgiftsfritt arrende). Nu kunde vi välja styrelse, begära inträde i Svenska Tennisförbundet och besluta bygga två tennisbanor, vilket allt skedde den 26 oktober 1966 (ett datum för oss lika viktigt som 1632 för Moder Svea). Interimsstyrelsen uppgick i den riktiga styrelsen, utökad med SG Svensson och Å Romlin.

Noteras bör att i ekonomiska kalkylen ingick eget arbete som en viktig del. Tursamt nog utbröt en lärarlockout när sten skulle spridas på Björnmossen, varför man under hösten på dagtid kunde se skiftarbetande ordföranden och lockoutande sekreteraren skyffla sten i anletes svett alltmedan de välvde stora planer för klubbens framtid.

Arbetena var således i full gång (via muntlig dispens från Distriktets kontrollant) när vi i februari 1967 fick besked om bidrag med 10 000 kronor från Idrottsplatskommittén. Anbud beträffande beläggningen av tennisbanor infordrades (pris 10 kr per kvadratmeter) och vid första ordinarie årsmöte den 7 juni 1967 fastställdes stadgar och spelavgifter (beroende på dag och tid från 2 kr till 6 kr per timma).

Kostnaden för våra två banor blev knappt 35 000 kronor. Entusiasmen var stå stor, att när banorna vid midsommartid 1967 var färdiga kunden en del medlemmar inte vänta på näten. De spelade natten igenom utan nät.

Under årens lopp har vi flera gånger erhållit stöd av Lions Club Råda, det första beviljades i januari 1968 (400 kronor till priser i juniortävlingar).

Fullvärdiga medlemmar i Svenska Tennisförbundet blev vi i december 1968. Vår marsch mot eliten påbörjades 1969 då vi anmälde oss till spel i div. V. Viss verksamhet på gick vintertid (obs. alliterationen) eftersom klubben tilldelades en del timmar i Mölnlyckebubblan. Dyraste utomhusabonnemang kostade 85 kr år 1968. Årskostnaderna för 1969 uppgick till drygt 8 000 kronor. Största inkomstposten, spelavgifter, uppgick till 3.000 kronor.

Under Jan Janssons ledning organiserades 1969 fritidsgrupper med totalt 50 deltagare. Vi var "mycket nöjda med vår betalde tränare Urban Ek". Samma år sändes två juniorer, Roger Holmgren och Annika Jansson till ett tennisläger i Vejle.

Klubben hade definitivt vid i seglen. Vi moderniserade banorna för 10 000 kronor och sökte tillstånd att bygg hall och arrendera mark på 25 år för utbyggnad med två nya banor. På årsmötet 1972 lade Jan Jansson fram en kalkyl för anläggningskostanden för en ny plasthall inkl omklädningsrum beräknades till 120 000 kronor. Medlemmarna sade JA! Hallen (exkl. mark- och gjutningsarbeten, elinstallation samt oljetank) offererades av Barracuda till ett pris av 80.000 kronor.

Kommunen bjöd p anslutningsavgiften för VA till ett värde av 7 000 kronor och tecknade borgen för 120 000 kronor. Naturvårdsverket bidrog med 30.000 kronor.

Den nya hallen togs i bruk på hösten 1972 och invigdes med fest den 19 januari 1973, dels i hallen, dels på Bolåsa Värdshus. Ingvar Östgärd hyllades med tal av Jan Jansson, som också överräckte en gåva från klubben. Nöjda kunde vi konstatera att medlemskapet under året ökat med 80 % till ca 260 medlemmar. Priset för inomhusspel var max. 18 kr per timma.

Under 1973 gjordes utfyllnad med sten för ytterligare två utebanor, men dessa har av bl. a trafikproblem aldrig kunnat bli byggda. Oljekostnaden för första säsongen uppgick till knappt 8.000 kronor - den tider kommer aldrig tillbaka.

1974 var det dags att bilda en särskild juniorsektion och expansionen tvingade oss att 1975 besluta om tillbyggnad av klubblokalen. Ett vandringspris till Stormästaren skänktes 1975 av Birgit och Jan Jansson. Klubben hade nu en tränare nästan på halvtid och i september fastställdes Fredrik Sjöbloms arbetstid till 16 timmar per vecka.

1976 gick i jubileumsfirandets tecken. Vi anslog 4.000 kronor för att täcka kostnader för speciellt inbjudna, orkester (Charlie Norman med son) busstransport och diversen kringkostnader.

Festen, som blev mycket lyckad, firades den 11 september p sommarrestaurangen Långedrag. Skaldjurssallad, hjortstek, glasstårta och div drycker till ett pris av 75 kronor. Östgärd, Björneberg och Jansson hyllades med gåvor och Tennisförbundets förtjänstnål för 10 års arbete på styrelseposter.

Damsektionen startade redan i maj 1973. Under Carin Ohlsons ledning har den successivt vuxit till i omfång och kvalitet. På senare år har damerna startat ett omfattande utbyte med andra klubbar och t o m anmält lag i veteranserien (får man låtas om damernas ålder).

Årsmötet 1981 hade djärvheten att välja en ny ordförande i stället för Ingvar, som avtackades och utsågs till vår förste Hedersordförande och Hedersledamot. Per Renström tog vid och skall segla skutan in i 80 talet, ett decennium som tycks fyllt av kriser. Det är dock positivt att vi lyckas gjuta in friskt blod i styrelsen. Verkligt roligt är det med den nya generationen styrelseledamöter: Christian Helltén som axlat en tung börda (abonnemang, träning), Anders Ericsson (träning och redaktör för den likt Särimner återuppståndna Servrutan), Pär Källmark (kurser och träning). En ung veteran i styrelsen är Peter Oldsberg som leder tävlingskommittén, en allt tyngre sektion.

Åren har inte bara bjudit på framgångar. Vi aldrig lyckats aktivera mer än en handfull medlemmar att bevista årsmötena. En ekonomisk smäll kom 1977 då vi krävdes på över 6 000 kronor i "tilläggsdebitering av mervärdesskatt" gällande den fem år gamla plasthallen. Vi sökte hjälp hos Tennisförbundet men tvingades till sist ändå att betala hela beloppet.

Trots detta är vi nu skuldfria och arbetar hårt för att med hjälp av kommunal borgen och diverse bidrag få bygga en fyrbanorshall med en av banorna upplinjerad för badminton. Läger är strategiskt intill nya fotbollsplanen vid Vällsjön. Kanske kan vi göra oss oberoende av oljepriser genom att ta värme från sjövattnet. Medlemmarna har fått separat information om alla turerna i hallplaneringen (se Servrutan) så jag nöjer mig med att uttrycka en varm förhoppning att kommunen och medlemmarna ställer upp till 100 % för att vi skall kunna gå in i en än mer lysande epok. Är vi näst störst i Göteborgsregionen med ungdomsverksamhet med bara två banor, vad skall då hända när vi fördubblar kapaciteten.


Björn Björneberg, 1981

Uppdaterad: 05 APR 2008 15:47 Skribent: Jon Läbom

 hallsnas_logo_cmyk

orange-pixbo

 

 

 

 Tennis Göteborg

SvTF

Postadress:
Pixbo TK - Tennis
Vällsjövägen 4
43543 Pixbo

Kontakt:
Tel: 031880875
E-post: This is a mailto link

Se all info