Hoppa till sidans innehåll

Flygregler


 

1. Generellt

För detta fält gäller SMFF:s säkerhetsregler och angivna lokala regler.

Vid flygning på höjd över 120 meter måste modellen omedelbart bringas ner till en höjd under 120 meter eller lägre om så krävs för att undvika kollision om ett bemannat luftfarartyg närmar sig. Gäller oavsett status för Ikaros modellflygsektor, se punkt 2.

Modeller tyngre än 25 kg eller modeller med turbinmotor får inte flygas på Pilängens modellflygfält

Modeller större än SMFF:s definition på modellflygplan får inte flygas utan särskilt tillstånd.

Flygning skall enbart ske inom angivet och godkänt flygområde. Flygning över, nära eller emot depå, åskådare och parkering får inte förekomma.

Åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats.

Modell skall vara märkt med pilotens namn och telefonnummer, väl synligt utan att demontera modellen.

Av säkerhets- och ansvarsskäl samt avtal med ACR vid Örebro Flygplats fårendast medlem i RFK Ikaros samt gäst som inbjudits av RFK Ikaros flyga på Pilängens modellflygfält (se även punkt 6)

 

2. Kommunikation med Örebro flygplats

(För flygning lägre än 50 m med modell lättare än 7 kg behövs inget tillstånd från flygtrafikledningen)

Ring flygtrafikledningen, ATC, på telefon 019-307008 innan flygpasset påbörjas.

Om ATC inte svarar är flygplatsen stängd och då är det tillåtet att flyga enligt Transportstyrelsens regler (max höjd 120 m)

Om ATC är öppet ber man att få modellflygsektorn öppnad och kommer överens om max flyghöjd, normalt 120m alternativt 300m. Överenskommen max flyghöjd ska läsas tillbaka för att säkerställa att den uppfattats korrekt.

Passning på klubbens mobiltelefon 0705-143764 ska alltid ske när modellflygverksamhet pågår.

Telefonen ska bäras och passas av en ansvarig. Ansvarig är den som påbörjar det aktuella flygpasset eller den som senare övertagit ansvaret. Vid överlämnandet ska mottagaren informeras om sektorns status.

När ATC öppnar eller behöver meddela något ringer de på klubbens mobiltelefon. Samtal ska besvaras snarast.

Informerasnarast ATC när flygpasset har avslutats.

 

3. Tillåtet flygområde

Karta över flygområde finns uppsatti klubbstugan bredvid telefonen.

 

4. Förbjudet flygbeteende

Flygning från bilparkering eller stugtomt, flygning över depå, tillfällig segelflygdepå, parkering, stugtomt samt över eller mot människor.

Taxning i depåområdet förbjudet.

 

5. Radiosändare och frekvenser

Endast radiosändare som uppfyller EU-krav får användas.

För sändare som arbetar på 27, 35 eller 40 Mhz gäller: Tag rätt frekvensklämma och kvittera genom att sätta ditt medlemskort där frekvensklämman satt.

 

6. Ansvar, försäkringsfrågor m.m.

Fordon ska parkeras på bilparkeringen. Fordonsföraren är ersättningsskyldig för alla skador som uppkommit på grund av att fordonet varit uppställt utanför bilparkeringen.

Gäst eller särskilt inbjuden ska vara ansluten till SMFF, RCFF eller hemlandets modellflygförbund. Vid skolflygning och prova-på-flygning får endast medlem i RFK Ikaros vara flyglärare och därmed ansvarig modellflygare.

 

7.Transportstyrelsen om modellflyg

Drönarkarta, regler, kunskapstest m.m.

http://www.mindronare.se/

 

8. Flygplatsens normala öppettider m.m.

Publiceras löpande i NOTAM:

https://notaminfo.com/swedenmap

 

9. Avvikelser

Rapportera snarast upplevda avvikelser från dessa flygregler till klubbens säkerhetsansvarige eller till någon styrelseledamot.

 

 

Uppdaterat 2019-02-21 av Leif Pernstig, säkerhetsansvarig

 

Uppdaterad: 29 JAN 2018 20:08 Skribent: Leif Pernstig

FB-FindUsonFacebook-online-144_sv_SE

Postadress:
RFK Ikaros - Flygsport
Stephan Balke, Mosippevägen 2
69460 Åsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info