Hoppa till sidans innehåll

RFK Viggen - Flygsport

Welcome 11 del 1

 

Optifuel

Nya regler för innehav av modellflygbränsle

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har sänkt gränsen för när modellflygbränsle med nitrometan är tillståndspliktigt. 

Inköp av bränsle som innehåller mer än 12 volymprocent nitrometan kräver från och med 2021-02-01 tillstånd från MSB.

Bränsle som köpts före 2021-02-01 får användas till 2022-02-01 utan tillstånd.

Mer information och länk till MSB:s sida med information och ansökningshandling finns här.

 

Corona

Alla inomhusflygningar denna vinter är nu inställda på grund av Coronapandemin

Den planerade inomhusflygningen i BSM hallen 2021-02-20 har ställts in. Det innebär att vinterns samtliga inomhusflygningar i RFK Viggens regi har stoppats.

 

Nu är Transportstyrelsens sida för operatörsregistrering igång

Gå till https://dronarsidan.transportstyrelsen.se, logga in med Bankid oich registrera dig som operatör. Betalning sker med Swish eller bankkort i samband med registreringen. Den årliga kostnaden är 50 kr.

 

Vad minns du av 2020

Webbredaktionens årliga tävling är nu avslutad

Årets vinnare och de rätta svaren finns nu publicerade på de inloggade sidorna.

 

Hur går det med dina vinterprojekt?

Om du fortfarande söker efter ett byggprojekt så finns det en del nyinkommet i KB:s hyllor. Bland annat en fin Zero med 1,7m spännvidd från Seagull. Infällbara mekaniska ställ ingår och lämplig motor är en fyrtaktare på 15-20 cc.

KB 201219

 

Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt

Det justerade protokollet från RFK Viggens årsmöte finns nu att läsa på de inloggade medlemssidorna under "Årsmötesprotokoll".

 

Petter

Petter Carlberg ny ordförande i RFK Viggen
Vid RFK Viggens årsmöte 2020-12-08 valdes Petter Carlberg till föreningens ordförande. Petter ersätter Mikael Almqvist som avböjt omval.

Beslutade medlemsavgifter för 2021
Ordinarie medlem senior 345 kr (145 kr är avgift till SMFF).
Familjemedlemskap 375 kr (175 kr är avgift till SMFF).
Ordinarie medlem junior (födda >=1996) 200 kr (100 kr är avgift till SMFF).
Gästmedlem senior (SMFF-ansluten via annan klubb) 200 kr.
Gästmedlem junior (födda >= 1996 och SMFF-ansluten via annan klubb) 100 kr.
Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 28 11 53-7. Ange namn och personnummer som kommentar.

Tidningen Modellflyg Nytt ingår inte i medlemsavgiften från och med 2021. Den enskilde gör själv sin anmälan till SMFF om tidningen önskas. Detta görs via mail This is a mailto link. Priset för 2021 är 250 kr.

 

Från och med årsskiftet kommer Transportstyrelsens nya regler för modellflyg att träda i kraft 

De nya reglerna innebär att du som modellflygare måste registrera dig som operatör på Transportstyrelsen. En sammanfattning av reglerna och registreringsförfarandet finns här.

  

Egna nyheter

2021-01-21
 
2021-01-13
 
2021-01-13
 
2020-06-03
Corona pandemin stoppar F3C tävlingen på Rommehed sista helgen i augusti.
 
2020-05-16
Flygsportförbundet drar tillbaka sanktioner för tävlingar som skulle genomförts under tiden fram till 15:e juli.

Uppsnappat

2020-07-11
Fredrik Hansson har förvärvat en nästan färdigbyggd Great Planes Extra 300 från Hasse Stoor.
 
2020-05-20
Från en vanligtvis pålitlig källa har uppsnappat redaktionen fått information om att Mount Mike, den ogräsbevuxna skithögen på parkeringen, har jämnats med marken.
 
2020-01-26
Det har uppdagats att en medlem i RFK Viggen tagit del i ett crowdfunding-finansierat projekt som syftat till att ta fram en radiostyrd insekt.
 
2019-12-07
Hur ser din arbetsmiljö ut?
 
2019-10-19
Reactor-flygaren Anders Jonsson har avslutat första halvseklet.

Welcome 11 del 2

 

 

KB RC Hobby logotyp

Postadress:
RFK Viggen - Flygsport
Anders Jonsson, Varggropvägen 27
78197 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0705662805
E-post: This is a mailto link

Se all info