Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Välkomna till ridklubbens

årsmöte

Du som är medlem är inbjuden att ansluta till ett Microsoft Teams-möte Titel: Årsmöte Sandgärdan 2022 Tid: den 20 februari 2022 18:00:00 centraleuropeisk normaltid Ansluta till mötet på datorn eller mobilappen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUyYWQwZWYtY2EzNi00YmQ4LWI1OGQtMGYwYzk1NWMxNDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e22e09f-c888-4ef3-bdc8-c35561a2ac40%22%2c%22Oid%22%3a%22c6a9c57e-2806-4a29-9ea8-9b6368ac90d9%22%7d

Sandgärdans Ridklubb

Verksamhetsberättelse 2021

 Medlemmar

Sandgärdans ridklubb hade under 2021  145 betalande medlemmar. Av  dessa hade  33 anläggningskort och  6 tävlade i olika discipliner för klubben.

 Styrelsen

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten förutom    årsmöte och konstituerande möte.

Anställda

Under året har Andreas Isaksson varit heltidsanställd på klubben. Cia  Fjellner-Borg har varit anställd på 50%.

 Tävlingar
Ridklubben Sandgärdan har varit medarrangör till Stöcke ponnyförening vid  deras hopptävling 3 dagar i juli. 

 KM dressyr

Klubbmästerskap i dressyr anordnades och Hilma Andersson korades till  årets klubbmästare. 

 Träningar 

Ida Grundström har haft 11 träningar  

Cia Fjellner-Borg har haft  10 träningar

Emma Stenman har haft 4 träningar

Emelie Sandström har haft 4 träningar

 Läger

Det har anordnats 5 läger med ca 50 deltagare

 Ridelever

Under året har ridskolan haft 70 elever fördelade på 17 grupper och 5 dagar. 

 Skötare

Ridskolan har haft 16  skötare som tagit hand om stallet och hästarna på lov  och helger.

 After work
Ridskolan har anordnat after work vid 6 tillfällen

 Hästar
Memory, Månen och Lizzie har flyttat ifrån oss. 

Nya tillskott till stallet är Bellotrix och Flippan.

 US

Försäljning

Ridklubben sålde toapapper vilket gav en förtjänst på 10.000 kr till klubben. 

 Renoveringar
Domarbåset påbörjades

 Övrigt
Ridklubben har medverkat vid musikcaféet och på ponnyridning på  skyltsöndagen.

Brandförsvaret var under våren och tittade på lokaler och fick öva på  hästhantering. 

På grund av corona har ingen samverkan med andra föreningar skett

 Verksamhetsplan 2022.

 Sandgärdans ridklubb ska vara en klubb som präglas av gemenskap och  omsorg för varandra och för hästarna.

Sandgärdan ska var en klubb som är inkluderande och stöttande och ger  medlemmar möjligheten till att utveckla sig själv och sin häst till den nivå  som var och en själv bestämmer.
Oavsett om det bara är att lära sig galoppera eller tävla på hög nivå.  Utveckling får inte ske på bekostnad av andra, vare sig människa eller djur.
All verksamhet ska ske i enlighet med den värdegrund som  Ridsportförbundet formulerat och som Sandgärdan RK antagit.

 Vi ska sträva till att få mer medlemmar, fler deltagare i träningar och på  ridskolan. Inköp att hästar till ridskolan som fungerar för många och på  många olika platser i verksamheten planeras och eventuellt avyttrande av  hästar som inte fungerar i verksamheten eller som förtjänar en lugn  ålderdom.

Föreningen ska under året söka nya samarbeten med andra föreningar för  att kunna erbjuda möjligheter till träningar och tävlingar som i dagsläget  inte finns.
Engagerade medlemmar är det som gör att en klubb kan överleva och  utvecklas. Förhoppningen är att det också i år ska vara möjligt att  genomföra tävlingar, arbetsdagar, hamncaféer och andra arrangemang med  medlemmarnas hjälp.
Öppna fotot

 

Uppdaterad: 04 MAR 2020 11:19 Skribent: Ylva Martinsson

Postadress:
RK Sandgärdan - Ridsport
RK Sandgärdan, Sikeå 180
91593 Robertsfors

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: rksandgardaninfo@gma...

Se all info