Hoppa till sidans innehåll

Seglingsföreskrifter


SJÖKORT FÖR TRÄNINGSSEGLING 

UNDER UPPDATERING inför 2021

OBS, ENDAST TRÄNING I ÅR, GÄLLER TILLSVIDARE.

DENNA SIDA UTGÅR tills rekommendationerna ändras.

 

RHSS SEGLINGSFÖRESKRIFTER för VECKOSEGLINGAR, SRS-regel, 2020  VERSION 1

REGLER

Seglingarna genomförs enligt SRS 2018 och kappseglingsreglerna (KSR 2017-2020) appendix S.
Båt med alternativt SRS-tal får anmälas utan flygande försegel enligt A.4.3 b) ii). 

Båt med högst två personers besättning får välja att kappsegla med SRS-tal för shorthandedsegling enligt A.4.3 b) iv).

 Deltagande båt får använda autopilot (ändrar KSR 52).

VILLKOR FÖR ATT DELTA

Båt skall vara ansvarsförsäkrad. Båt skall vara standardbåt eller klassbåt i SRS-tabell, eller mätbrevsbåt med giltigt SRSm- eller SRSv-mätbrev.

ANMÄLAN & REGISTRERING

Deltagare med telefonnummer skall anmälas före varje enskild kappsegling. Anmälningslistan dras in 18:20 (söndag 10:20).

TIDSPROGRAM

Varningssignal gr.1
flagga O upp

18:45
(Sö 10:45)

1 ljud

Förberedelsesignal gr.1
flagga P upp

18:46
(Sö 10:46)

1 ljud

1-minutssignal
flagga P ner.    

18:49
(Sö 10:49)

1 långt ljud

Start Grupp 1
flagga O ner. 

18:50
(Sö 10:50)

1 ljud

Varningssignal gr.2
flagga R upp

19:00
(Sö 11:00)

1 ljud

Förberedelsesignal  gr.2
flagga P upp

19:01
(Sö 11:01)

1 ljud

1-minutssignal,
flagga P ner

19:04
(Sö 11:04)

1 långt ljud

Start Grupp 2
flagga R ner.

19:05
(Sö 11:05)

1 ljud


GRUPPINDELNING

Ingen segling genomförs om totalt antal båtar är mindre än tre.

Båda grupper startar i första start 18:50 med klassflagga O och R.

Seglingsledaren kan välja två starter enligt

Start 1: båtar med SRS-TAL till 0,894. Klassflagga O.   

Start 2: båtar med SRS-TAL från 0,895. Klassflagga R.

SRS-grupptillhörighet bestäms av båtens grund-SRS tal.

MÄRKEN

Märke A*)

Gul stolpe

 

N 55°59.30'

E 12°44.50'

Märke B*)

Gul stolpe

banflagga B

N 55°58.54'

E 12°44.83'

Märke C*)

Gul Boj 

banflagga C

N 55°58.85'

E 12°43.90'

Märke D*)

Ostmärke

banflagga D

N 55°59.42'

E 12°42.85'

Märke E

E7-boj

banflagga E

N 55°59.06'

E 12°42.38'

Märke F

Västmärke Knähaken

banflagga F

N 56°00.07'

E 12°42.00'

Märke G

Västmärke Vrakpricken

banflagga G

N 55°59.98'

E 12°43.07'

Märke H

Gult ”X” specialmärke

banflagga H

N 55°59.46'

E 12°43.93'

Märke K*)

Gul stolpe

banflagga K

N 55°59.90'

E 12°43.60'

*) Märken som ingår i fast bana.

BANA

Banan är kryss-länsbana och anges på anmälningslistan.  Märken enligt tabell och skiss. Bana A-B och A-C, samtliga märken om babord. Bana A-D, A-E, A-F, A-G och A-H, samtliga märken om styrbord. Banan kan avkortas. Innan varningssignal kan banan ändras och signaleras då med ljud och flagga.

Seglingsledaren kan välja fast bana A-K-A-D-A-C-A-B-A
med styrbords rundning och start och målgång söderifrån.

Seglingsledaren kan välja alternativ kortbana med andra märken. Vid kortbana kan mer än en segling per kväll genomföras. Annonseras vid anmälan.

STARTEN

Startlinjen är enligt anmälningslistan antingen mellan märke A och utlagd flaggprick, eller mellan märke A och Starttorn. Vid alternativ kortbana anges startlinje vid anmälan.

MÅLLINJE

Mållinjen är mellan märke A och Starttorn. Bana A-B, A-C och fast bana målgång från syd, övriga målgång från norr. Vid alternativ kortbana anges mållinje vid anmälan.

ÖVRIGA SIGNALER

Målgång signaleras med ljudsignal.

Avkortning av bana - flagga S och ljudsignal.

STRAFF

OCS vid jaktstart kan ge 20% poängstraff enligt KSR 44.3.

TIDSBEGRÄNSNING

Seglingarna avbryts 21:30 på våren. Seglingarna avbryts 21:00 (söndag 14:00) på hösten. Har någon båt gått i mål innan dess förlängs tiden med 30 min.

PROTEST

Protest skall vara inlämnad senast 30 min efter målgång.

POÄNGBERÄKNING

Seriens 17 seglingar poängberäknas enligt KSR A9, lågpoängsystemet, baserat på totallistan per vecka enligt SRS. 5 seglingar får räknas bort.
Om mer än en alternativ kortbana seglas en kväll poängberäknas båtens resultat för kvällen till en poäng enligt lågpoängsystemet.

Prisutdelning sker i samband med Ärtseglingen.

SÄKERHET

Deltagare ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller fortsätta att kappsegla.
Veckosegling genomförs endast om det finns en utsedd seglingsledare tillgänglig i klubbhus eller i startbåt. Ingen segling påbörjas då medelvinden är >12 m/s. Personlig flytutrustning skall bäras av alla ombord.Godkända lanternor skall vara tända vid mörkrets inbrott.Minst ett handbloss skall finnas tillgängligt i båten.
Båt som utgår skall kontakta seglingsledaren snarast. Seglingsledaren nås på 072-5152750.

Råå 2018-05-01

Uppdaterad: 01 MAJ 2018 18:36 Skribent: Lars-Eric Persson

Kommande evenemang

Postadress:
Råå-Helsingborg Segelsällskap - Segling
Västindiegatan 30
25271 Råå

Kontakt:
Tel: 042261768
E-post: This is a mailto link

Se all info