Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan - 2021 ( ej uppdaterad )


Sidan är under uppdatering

RHSS inbjuder till VEN RUNT, 2020-08-08 (Inbjudan i PDF ej uppdaterad)

På Ven Runt kan du segla familjesegling eller distanskappsegling. 
Familjeseglingen kommer att seglas enligt SRS. 
Familjebåtar utan giltigt SRS-tal kan tilldelas ett tillfälligt SRS – tal, om anmäla är gjord innan den 31/7-20 och om båttypen kan hänföras till en befintlig tabellbåt eller mätbrevbåt med giltigt SRS-tal. 
I distanskappseglingen och ÖRESUND CUP kan du segla SRS/SRSv/SRSs kölbåt. För att bilda entypsklass krävs minst 5 anmälda båtar. I Cupen kan du i år välja på att segla i Kölbåt ”Full Crew”, Kölbåt ”Short Handed”.

Distanskappseglingen

Maximalt 40 anmälda båtar . För att en båt skall räknas som anmäld, skall startavgiften vara betald - 100 kr insatt på bankgiro 5646-7392 eller på Swish 123 147 36 77.
Ange "Namn" och "Segel Nummer" vid betalning.

Om kvoten uppfylls innan den 31/7 kommer resterande båtar inte att få starta i Distanskappseglingen.

Familjeseglingen

Maximalt 30 anmälda båtar. För att en båt skall räknas som anmäld, skall startavgiften vara betald - 100 kr insatt på bankgiro 5646-7392 eller på Swish 123 147 36 77.
Ange "Namn" och "Segel Nummer" vid betalning. 

Om kvoten uppfylls innan den 31/7 kommer resterande båtar inte att få starta i Familjeseglingen.


Regler

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS och TEXEL reglerna.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på Råånocken, under altanen.
En båt med ett alternativt SRS/SRSv/SRSs-tal i SRS-tabellen/SRS-mätbrevet för kappsegling, utan undanvindssegel, får anmälas utan sådana segel. 
Distanskappseglare får justera segelsättningen fram till 31/7-2020.
Familjeseglare får justera segelsättningen fram till 31/7-2020.
Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.
Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

Villkor för att delta

Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin na-tionella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i sam-band med eller före, under eller efter regattan.

Anmälan
Anmälan skall göras till Råå Helsingborg Segelsällskap, utnyttja bifogad anmälningsblankett eller internetformulär. Genom anmälan till kappseglingen medges att resultat och deltagarför-teckningar publiceras på Internet.


Distanskappsegling:
Sista anmälningsdag: fredag den 31/7-2020.
Anmälningsavgift: 100 kr insatt på bankgiro 5646-7392 senast den 31/7-2020.
Efteranmälan: Det går inte att efteranmälas sig.

Deltagande SRS/SRSv/SRSs - båtar ska finnas i SRS - tabellen och uppfylla grundstandarden eller ha ett giltigt SRS/SRSv/SRSs - mätbrev utfärdat av SSF och förnyat 2020. Båtar som inte uppfyller dessa krav får inte starta i distansseglingen. 

TEXEL - mätbrevet skall finns sökbart på ssf.se, alternativt skickas till RHSS på 
adressen This is a mailto link, senast 31/7-2020. 

Familjesegling:
Sista anmälningsdag: fredag den 31/7-2020.
Anmälningsavgift: 100 kr insatt på bankgiro 5646-7392

Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen utanför Råånocken, Råå småbåtshamn, senast 08.45 den 8/8-2020.
OBS respektera FHM rekommendationer och håll avstånd.

Öppettider: fredagen den 7/8 2020, 18.00-20.00
lördagen den 8/8 2020, 07.30-08.45

Om mätbrev krävs ska detta kunna visas upp innan en båt kappseglar.
En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

Föreskrifterna kommer också att finnas på www.venrunt.com

Tidsprogram
Lördag 8 augusti 09.00 Rorsmansmötet är INSTÄLLT
Lördag 8 augusti 10.05 Varningssignal inför första start (distanskappseglingen)
Lördag 8 augusti 10.55 Varningssignal inför familjeseglingen

Kappseglingsområde
Seglingsbanan ligger i norra Öresund. 

Banan
Start och målgång är utanför Råå hamn. Banan anslås på den officiella anslagstavlan kl 09.00. 

Banan kommer också att finnas på www.venrunt.com

Protester och straff
Eventuell protester kan komma att hanteras digitalt, tex via telefon efter arrangemanget. Eget ansvar och fair segling.

Mer information och exakta tider publiceras på den officiella anslagstavlan. 

Priser
Distanskappseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt i respektive klass.
Familjekappseglingen: Minst 1 pris till var 5:e båt i respektive klass, priserna lottas ut.
Pga av gällande föreskrifter från SSF och FHM kommer ingent totaltpris att udelas detta år.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.


Datum: Råå 2020-06-21

 

Betalning från utlandet.

IBAN

SE23 8000 0821 4967 4150 4754

Bankens BIC

SWEDSESS

Kontohavare

RÅÅ HELSINGBORG SEGELSÄLLSKAP

Kontokod

2

Uppdaterad: 01 APR 2019 17:10 Skribent: Lars-Eric Persson
Epost: Adressen Gömd

Kommande evenemang

Postadress:
Råå-Helsingborg Segelsällskap - Segling
Västindiegatan 30
25271 Råå

Kontakt:
Tel: 042261768
E-post: This is a mailto link

Se all info