Hoppa till sidans innehåll

Dokument & Policy


S-E-G-R-A

- Samarbete

- Engagemang

- Glädje

- Respekt

- Ansvar


Samarbete

Hjälpas att plocka fram material inför träningarna

Hjälpas åt att ta in allt material efter träningen

Hjälpa varandra när någon inte förstår en övning

Passa varandra inom laget inte bara försöka göra allt på egen hand

Peppa varandra - Vi vinner tillsammans och förlorar tillsammans

Samarbete är att kunna göra saker tillsammans med alla i gruppen

 

Engagemang

Att alltid göra sitt bästa - både motgång och medgång

Visa intresse på träning, genomgång och match

Lyssna på tränaren och vara ödmjuk inför uppgiften

Att alltid vilja komma på alla träningar

Att vara engagerad är att ge lika mycket på träning som på match

Att vara seriös när det gäller kost, vila och till livet i allmänhet


Glädje

Komma till träningarna och matcherna med en positiv attityd

Ha ett bra humör och peppa varandra

Att lära sig nya saker och utvecklas som fotbollsspelare

Att se resultat efter fina presentationer och hård träning är glädje

 

Respekt

Lyssna på den som pratar Acceptera att alla är olika

Behandla andra som man själv vill bli behandlad

Vara ödmjuk när man har vunnit

Alla är lika mycket värda i spelet och har olika egenskaper

 

Ansvar

Komma i tid till träningen

Ha alltid med rätt material, såsom joggingskor, fotbollsskor och träningsskor

Ta ansvar för sin egen utveckling

Var förebredd med vila och kost

Ombyte innan och efter träning i vårat omklädningsrum

Ta ansvar för allt jag gör

Planera skolan, träning, matcher, vänner, semester och familj

 

Förutsättningar


Bakgrund

Råda IK bedriver en utvecklingsverksamhet, för flickor födda 1995 och äldre. Vi har en träningsgrupp som har spelat i division 4 några säsonger och tränat tillsammans ca 2 pass i veckan. Senast den 12 april har vi förhoppningar att spika den slutliga säsongsplaneringen och truppen

 

Syftet med dokumentet

Ledargruppen har haft ambitionen att skapa ett dokument som skall ge en klar bild av hur verksamheten kommer att bedrivas inom laget. Det skall kunna användas av ledare och även föräldrar. Vi har också sett det som att, då vi använder det rätt, kan det bli ett verktyg för uppföljning av verksamheten.

 

Sportsligt utveckling av laget 2012 och framåt

Laget har under har kapacitet att bli ett bra div.4. Under 2011 tog man relativt många poäng. Vi förlorade mot topplaget Torsby IF i båda matcherna men tog poäng mot alla andra lag i serien. Vi vann mot topplag på våren, spelade oavgjort mot samma lag på hösten. Höstens trupp var liten pga många som hade valt studier någon annanstans än Hagfors.

Försäsongen 2012 hade vi en liten grupp som ställde upp på inomhuscuper presterade över förväntan, vi spelade final i Hallvärmländskan, vann Gräscupen i Arvika och kom 4:a i Lysviks cup i Sunnehallen. Bra Jobbat! Inför serien i början av april så gör laget en Nystart av damlaget i division 4.
Med en grupp träningsvilliga nya spelare så ser jag som vårt mål att bli i mitten av serien. Med en blandning av gamla och nya spelare så kan vi också ligga bland de bästa efter sommaröppehållet. Man vet aldrid...

 

Social utveckling

Det är viktigt att gruppen trivs tillsammans när man träffas så ofta som man gör. Det är även en förutsättning för att lyckas sportsligt. Team Building kommer att bedrivas med jämna mellanrum på olika sätt. Större delen av fjolårets trupp finns kvar, men en självklar målvakt saknas till truppen. Vi kommer efter resans gång att lite träffar tillsammans och roliga tillställningar.

 

Föräldrarnas åtagande

För att deltagande i Råda IK skall bli lyckosamt är det viktigt att alla föräldrar till spelare under 18 år grundligt sätter sig in lagets verksamhet. Ledarstaben har med dokument försökt göra en säsongsplanering och beskriva omfattningen så att inblandande familjer kan ta ställning till om man vill i verksamheten eller inte.

 

Framtid

Som framgår av dokumentet finns en långsiktig ambition med verksamheten. Den långsiktiga planen är att inom några år ta sig tillbaka till division 3.

 

Målsättningar med verksamheten


a) Vision

De individer som omfattas av Råda IK verksamhet skall erbjudas möjligheter till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de bästa spelarna i Värmland. Den Individuella utvecklingen skall prioriteras i verksamheten, men givetvis kommer vi att jobba mycket med lagets roller och taktik.

 

b) Kvalitets mål


Kommande säsong

- Utveckla samtliga uttagna spelare taktiskt, fysiskt, mentalt och socialt.

- Behålla eller förbättra placeringen i division 4 tabellen.

- Matcha laget för att få ytterligare erfarenhet av spel mot motstånd av högsta kvalité.

- Vi ökar deltagande i inomhussäsongen vad det gäller Futsal-fotboll / Inomhusfotboll (Konstgräs). Bra teknikträning och ett roligt avbrott i den tunga vinterträningen.

- Aktivt positionering och aktivt marknadsföra laget i närområdet så att det blir det självklara valet för talangfulla spelare som vill satsa på fotboll.

- Aktivt utveckla organisationen omkring laget genom fortbildningar, kurser och utbyte av erfarenhet.

- Prioritera att lära ut de grundläggande sociala värderingar som gäller för lagets individer. Det är lika viktigt att bli en bra lagspelare på planen, som utanför.

- Upprätta individuella utvecklingsplaner som kommer att stämmas av vid utvecklingssamtalen som sker minst två gånger per år. Första individuella samtalet sker i Januari.

 

Mätbara mål

- Vinna division 4 - 2012, denna säsong försöker vi utveckla fysikt och spelmässigt för att ta steget nästa säsong.

- Alla spelare skall få en sådan utbildning att de har möjlighet att kvalificera sig för ungdomslandslag, landslag eller bli aktuell för större förening.

- Att spelarna deltar på en match per vecka under tävlingssäsong.

 

Uppföljning av mål

Alla mål skall följas upp minst 2ggr/säsong i ledargruppen. Genomförs under månaderna maj och september. Dessa möten protokollförs och de individuella samtalen med spelarna i truppen. Efter varje säsong skall verksamhetsmanualer revideras.

 

Truppen

 

a) Spelare

Följande spelare är uttagna:

Truppen tas ut i mitten av slutet av april. Vi bestämmer ingen max eller minimum vad det gäller antalet i A- truppen. Antal spelarna avgör och deras träningsnärvaro under för-säsongen.

 

b) Allmänt

Vår upptagnings område när det gäller spelare skall ligga runt Hagfors kommun. Kravprofilen på spelare är ambitiösa spelare som gillar träna och vill utveckla sig som fotbollsspelare.

c) Spelidé - Spelsystem

Vår spelidé ska kännetecknas av att vi ha ett inensivt arbete mot motståndarna.

Genom ett bra arbete där samtliga spelare deltar ska laget klara av att lösa problem över hela planen mot alla typer av anfallsspel. Vi strävar efter att passningarna i första ska slås utmed marken. Detta kräver och utvecklar modiga spelare.

Om individuella utvecklingen står i fokus är det ett krav att detta präglar det sätt vi väljer att spela. Vi värdesätter en fotboll som är attraktiv att se, rolig att spela och som är effektiv nog att vara vinnande såväl på kort som på lång sikt utan den individuella utvecklingen går förlorad. Vi strävar efter att alltid ha initiativet. För att uppfylla detta ställs stora krav på det tekniska kunnandet.


Vårt bollhinnehav kan endast bli långvarigt om vi lyckas kombinera spelarnas individuella kvalitéer med förmågan att uppträda gemensamt enligt en given organisation. Det tekniska kunnandet avser främst bollbehandling, förmågan i en en-mot-en-situation, passning och mottagning. En avgörande faktor är tempot i den funktionella tekniken.

Spelare som besitter en snabbhet eller fotbollsnabbhet passar bra in i vårat sätt att spela fotboll. Rent organisatoriskt är det en sifferkombination som anger "spelsystemet" och det är anpassat för att utveckla spelarna i "sina" positioner både offensivt och defensivt men där tyngdpunkten ligger i anfallsspelet.

Det är viktigt att spelarna känner till hela vår idé och inte bara sin egen uppgift. Den egna rollen skall vara definierad så långt det är möjligt men aldrig hämmande ur ett individuellt perspektiv.

Faktorer som styr tränarens val position för spelare är styrkor och svagheter inom områdena teknik, taktik, fysik och i viss mån den mentala kapaciteten. Lagets balans och i sällsynta fall motståndet kan också avgöra.

Bolltempo, individ, initiativ och kreativitet är nyckelord. Försvarsmässigt låter vi bollen styra vår position och inte primärt motståndaren. Positionsanpassat försvarsspel.

Inomhus väljer vi kortfattat att vara offensiva ur alla avseende. Målsättningen är att i alla situationer vara övertaliga motståndarna och därmed skapa möjligheter till att komma till avslut.

 

d) Laguttagningar

På alla nivåer inom fotboll är spelaren som nöjdas då hon har förtroende och speltid. Men så perfekt är inte världen, alla får inte lika mycket speltid. Varje vecka är det 11 startspelare tar en plats i laget, samtidigt som det finns ca 11 spelare som är mindre nöjda över att vara vid sidan av planen. Men alla måste stötta laget och visa lagmoral.

Det gäller att alla spelarna är seriösa och proffsig oavsett om man får mycket eller lite speltid. Truppen kommer att drabbas av skador, avstängningar och sjukdomar, så någon gång kommer man få chansen. Då gäller det att vara förberedd. Riktmärket är att alla garanteras en match i veckan. I seniorlaget eller i utvecklingslaget.
Ansvariga för laguttagningen är huvudtränaren

 

e) Grundkrav på spelare och föräldrar

Råda IK målsättning är att de bästa spelarna i närområdet skall spelas i Råda IK

representationslag. Vi uppträder alltid schysst och välkommande mot spelare som kommer till oss.

Vi är också medvetna om att spelare, av olika anledningar, under de kommande säsongerna kan komma att lämna verksamheten. Ambitionen är att dessa individer skall ha fått en positiv erfarenhet och minnas sin tid i laget med glädje.

Vi måste verka för att spelarna känner sig trygga och stolta i miljön. Spelarens utveckling följs upp i utvecklingssamtal med spelare. Vi kommer att ha en individuell spelarprofil för att kunna följa upp spelarens eventuella svagheter och styrkor genom individuell träning så att hon kan utveckla sig som fotbollsspelare.

 

Träningsnärvaro och andra idrotter

Det är största vikt att spelare sköter sin skola eller sitt jobb på bästa sätt. Vid anhopningar kan spelaren givetvis stå över träning med riktlinjen är att vi lär henne ta ansvar och planera. Självklart är närvaro nyckelfaktor i vår verksamhet, därför vänder vi oss till spelare som har ett intresse utöver det vanliga. För god utveckling och framgång i vår utbildning är hög närvaro en hörnsten.

Möjligheten och förmågan att kombinera fotboll med skola/jobb och flera idrotter är givetvis individuell. Det är viktigt det är de här fallen sker med en öppen och ärlig dialog med tränaren. Allt för att inte riskera skador eller missförstånd.

Föräldrarnas roll till de yngre spelarna Viktigt är att stötta i med- och motgång, uppmuntra till träning och sportsligt uppträdande. Prata gärna om prestationer hemma vid middagsbordet, men undvik resultatorienterade diskussioner. Stötta gärna eran dotter, men till en viss gräns.

Resultatorientering diskussioner kan medföra.

- Öka prestationsångest

- Självförtroendet påverkas negativt

- Öka stress och osäkerhet

- Högre risk för utmattningssyndrom eftersom prestationsångest riskerar att öka.

- Presentationsorienterade diskussioner kan medföra:

- Motivationen påverkas negativt.

- Minskad prestationsångest eftersom prestationer hos enskilda spelare och laget.

är enklare att påverka än resultatet.

- Självförtroendet påverkas positivt

- Mindre stress och bättre socialt stöd i miljön ökar sannolikheten för livskvalité och bättre hälsa.
- Lättare att arbeta med lagsammanhållning och lagets målsättning eftersom prestationen är i fokus.

Inställningen skall vara att vi som föräldrar alltid stöttar och hejar på laget i alla utåtriktade sammanhang. Inga instruktioner ges till spelare på träning eller match och eventuella diskussioner med tränare tas vid lämpligt tillfälle och aldrig i spelarens närvaro. Kom överrens om ett möte där det finns tid för diskussion.

 

f) Attityd

I diskussioner om talang, bortses ofta felaktig attityd, då man istället likställer talang med tekniskt kunnande och fysiska kvaliteter.

I långa loppet är det attityden, personligheten och karaktären som avgör hur det slutar. Grovt kan vi dela in dessa i två grupper som båda måste fungera för att lyckas. Dels är vinnarmentaliteten, träningsviljan, ambitionen, mod och envishet oerhört viktigt för egna delen.

Kombinera detta med ödmjukhet, självbehärskning, ett gott uppförande och positivitet kan spelaren nå mycket långt. Om inte på plan så i livet.

Att anpassa tider, ha rätt utrustning, uppträda artigt, ansvarstagande och visa hänsyn, respekt, omtanke är exempel på krav vi kommer att jobba med. Detta aktualiseras vid varje gemensam resa.

 

g) Materialpolicy

Material är en viktig del av alla idrottares vardag. Man måste ha rätt utrustning för att kunna utöva sin idrott på ett optimalt sätt. I lagidrott är en samsyn på hur man hanterar material och utrustning viktigt.

Den bidrar till att främja lagkänslan.

Att bära en tröja med ett klubbmärke innebär ansvar. Man måste uppträda korrekt och tänka på att man inte representerar sig själv utan en hel förening. Det ingår också att utrustningen skall vara ren och snygg.

I Råda IK Skall vi se till att alla lagmedlemmar har möjlighet att bära liknande utrustning. Alla spelare i laget skall ha tillgång till träningströjor, shorts, strumpor och overaller.

Denna utrustning skall bäras i samband med alla sammankomster. Har vi exempelvis träning skall träningströja och annan utrustning bäras så att det synsatt alla spelare tillhör samma lag. Samma sak gäller vid träningsmatch, seriematch, turneringar och träningar.

Materialvård är viktigt! Skötsel av exempelvis skor minskar risken för skavsår och gör att hållbarheten förlängs. Se till att ni lär er hur man tar hand om sin utrustning.

Varje spelare bör se till att inhandla sköna tofflor att vila och lufta fötterna i då vi spelar turnering eller bor i förläggning vid cuper dyl.

 

Träning

a) Allmänt

Kärnan i verksamheten och avgörande för att utveckling samt alla resultat är träningen. Upplägget för träningen avspeglar givetvis målsättningen.

Kontinuerligt analys av träningar, matcher och spelare formar det enskilda träningsprogrammet i detalj.

Råda IK kommer igenomsnitt ha 3-4 sammankomster per vecka. Här ingår både matcher och träningar.

Denna träningsmängd ställer krav på bl.a. rätt återhämning, bra kost, sömn, planering, flexibilitet, lyhördhet och variation.

Undvik alkoholintag under säsong, eller försök att konsumera den med måtta. Både du som spelare och laget som helhet mår bra om vi håller oss fräscha.

Träningsmängden avslöjar tyvärr inte hur bra vi kommer att bli men väl hur bra vi vill bli.

Kvalité - Kvantitet - Koncentration

Så många pass som möjligt under säsong ska genomföras på Råda ”Skola” & Råda IP. Men beroende på väder och typ av träning måste vi bege oss till Prästbol.

Vi ser inte glädjen som ett ändamål utan snarare en förutsättning. Spelarna har en stor kärlek till sin träning och fotboll. Utmaningen för lagledningen är att skapa en träning som är rolig, varierande, lärorik och effektiv.

Ambitionen är även att med jämna mellanrum hitta enstaka variationspass, bryta helt eller samla laget och avnjuta en fotbollsmatch tillsammans eller anordna en lagfest med tema. Målsättningen är att bryta med alternativa pass med 6-8 veckors mellanrum.

Under säsongens första månader tränar vi regelbundet fysträning två pass i veckan. När träningsmatcher och seriematcher startar, så kommer vi att köra ett fys-moment i veckan.

Varje träning är planerad utifrån antalet spelare för maximal vinning. Därför är det av stor vikt att spelaren meddelar sin frånvaro till tränaren via sms, mobil eller mail.

 

b) Träningskategorier

Teknisk träning Taktisk

träning Fysisk träning

Mental träning

Positionsanpassad träning

Kort redogörelse för arbetet inom respektive område:

Teknisk träning:

Basen i verksamheten. Avser all individuell bollträning och fokuserar på:

Bollbehandling

1 mot 1 - Finter och dribblingar - vändningar

Passningar - Mottagningar

Tillslagsträning - skott - avslut - inlägg

Huvudspel

Den tekniska träningen kommer bedrivas genomgående. Variation, effektivitet och många bollberöringar och repetitioner står i fokus. Koncentrationen är oerhört viktig.

Taktisk träning:

Kollektivt bedrivs den mesta taktiska träningen i spelsituationer i träningen, främst i situationer med 2-5 spelare per lag samt inför, under eller efter match med en startelva.

Grundförutsättningar i anfallsspelet och defensiv organisation är två exempel på taktiska områden vi kommer att belysa under året.

Fysisk träning:

En avancerad och ålders-/utvecklingsadekvat fysträning kommer att löpa över hela året. Ansvarig för fysträningen är tränaren med ansvarig ledare.

I fysträningen ingår skadeförebyggande och Rehab. Därför är det av största vikt att den ansvariga tränaren får skadedokumentationen från spelarens läkare, naprapat, sjukgymnast eller motsvarande om det skulle dyka upp någon skada.

Mental träning:

Vi kommer att diskutera klassiska mental träning med visualisering av positiva bilder.

Positionsanpassad träning:

Vi kommer att bedriva denna typ av träning under träningsperioden och tävlingsperioden. Detta för att ge spelaren verktyget kring position. Att "känna igen sig" i positionsspelet offensivt och defensivt, samt att man ska få jobba med bollen och passningsalternativ utifrån sin position.

Kost:

Ett viktigt arbete är att hjälpas åt med rätt kost. Med tanke på den träningsmängd vi bedriver kan man inte fuska med kosten. Fuskar man med kosten kommer sjukdomar och skador komma som ett brev på posten. Får man ingen kontinuitet i sin träning så får man mindre speltid i matcherna.

 

Målvaktsträning

Vi kommer att ha målvaktsträning vid minst 1-2 tillfällen under veckan, förhoppningsvis kommer vi ha en målvakttränare i klubben som planerar in detta i alla lags verksamhet.

Ambitionen är att målvakterna skall få en teknisk och fysisk grund för att kunna hantera sin målvaktsroll på ett bar sätt.

 

Ledare för laget

Huvudtränare: __________________

Tränaren är ansvarig för laget. I denna syssla ingår övergripande ansvar för laguttagningar, träningar, säsongsplaneringen, coaching av laget och styrningen av övriga ledare för gruppen.

Lagledare:__________________

Lagledaren sköter det praktiska planeringen och uppföljningen av laget.

I sysslan ingår:

- Assistera vid träning och matcher.

- Hantera praktiska saker i samband med matcher och turneringar såsom transporter, kost och tidsplanering.

Målvakts tränare:_______________________

Målvaktstränaren kommer att ansvara för utbildning av målvakterna så att deras kompetens och

den fysiska förmågan förbättras i sin roll som målvakt. Målvaktstränaren skall stötta målvakten i lagets matcher under säsongen och ge råd till förbättringar i målvaktsspelet. Utbildningen sker i samband med ordinarie träning eller på tid utanför den ordinarie träningstiden med truppen. I målvaktsträningen ingår dam målvakterna och yngre målvakter från klubben i gemensamma

träningar.

Materialförvaltare:______________________

I materialförvaltare uppgift ingår all hantering av material. I materialet ingår spelar och ledarutrustning och övrigt träningsmaterial. I ansvaret ingår också att göra kontinuerliga inventeringar.

Tränaren 

 


Det finns inget album kopplat till denna sida.

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan

 Bildresultat för fritidsbanken hagfors

 Bildresultat för värmlands ff

   

Postadress:
Råda IK
Skogstavägen 11
68393 Råda

Besöksadress:
Skogstavägen 11
68393 Råda

Kontakt:
Tel: 056360170
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

 

 

 

 

Följande företag sponsrar föreningen:

Åhströms i Råda
Berggrens El i Råda AB
Handelsbanken

Fortsättning följer....