Hoppa till sidans innehåll

Ledarskap och kloka ord


Här kommer vi att samla lite av varje kring ledarskap, föreningsliv, kloka ord m.m. Skicka gärna in något tänkvärt som vi kan lägga in här.

 

Har i mellandagarna läst en mycket intressant bok som jag fyndade på Jämtland/Härjedalens Idrottsforum och 100-årsjubilem tidigare i vinter. Det är inte bara tränarna i en förening som fungerar som ledare och förebilder, utan även t.ex. vi föräldrar. Boken är skriven av Tommy Sandelin och handlar om just ledarskap "Bjud på dig själv - en bok om positivt ledarskap”! Trots att det snart är tjugo år sedan den gavs ut, så är den mycket läsvärd och intressant.  Vill därför återge några valda delar ur Tommys bok och hans tankar kring positivt ledarskap! Dessa axplock gör naturligtvis inte boken rättvisa, men speglar ändå en del av tankarna i den. 

 

"Tommy skördade åtskilliga svenska mästerskapstitlar i Brynäs och MoDo samt som förbundskapten för Trekronor VM-guld i Wien 1987. Men Tommy vill sätta en annan dimension på framgång och på det han lärt av idrotten genom sina år som ledare. Erfarenheter från med- och framförallt motgångar, har format en ledarfilosofi som han anser nödvändig för att en grupp människor ska trivas tillsammans och klara av att samarbete mot ett gemensamt mål.

 

Intern konkurrens är destruktivt för såväl individerna som för gruppen, menar Tommy som ser andra mer positiva vägar till framgång.

 

Tommys ledarfilosofi: Det krävs en helhetssyn på individen, där vi tar hänsyn till våra egna och andras känslor. Ledarens viktigaste uppgift är att skapa en trygg miljö där motiverade människor trivs.

 

Jag brukar sammanfatta min ledarfilosofi i följande punkter:

Jag vill skapa en miljö

…där motiverade människor trivs

…där alla känner djupt engagemang

…där alla känner gemenskap och trygghet

och en miljö

…som tar hänsyn till individen

…som utvecklar självtilliten

…som tål motgångar och misslyckanden

…som stimulerar till utveckling

Att uppnå detta är mitt huvudmål.

 

Den aktive – utövaren – ska stå i centrum. Energi frigörs hos den som får förtroende, medansvar och uppskattning. Den som får förtroende att på sitt sätt försöka göra något bra, vågar också sätta sin förmåga på prov. Den som får medansvar i besluten känner en vilja att svara upp till ansvaret. Den som får uppskattning för sina positiva försök – inte skäll för sina misslyckanden – får ett stärkt självförtroende. Uppskattning bygger upp. Bestraffning river ned.

 

Ledaren måste ha förmåga att upptäcka förmåga att hitta goda sidor och bygga på dem istället för att fixeras av svagheter. De som beaktas förstärks, så beakta det positiva. Peka på det goda hos gruppens individer. Det skapar positiva känslor och glädje hos utövaren, vilket leder till inspiration och motivation. Behandla individerna som om de är vad de har möjlighet att bli!

 

Våga acceptera att vissa saker inte går att påverka. Haka inte fast vid vissa negativa detaljer – det kommer bara att förstärka dem. Stryk över det som varit, ty det har farit. Lev i nuet, men ha för den skull modet att förändra det påverkbara trots att det är en svår konst att se skillnaden.

 

Utveckling är lika med förändring, men förändringar är jobbiga och osäkra för oss människor. Ledaren måste lära sig leva med osäkerheten och samtidigt entusiasmera gruppen att våga förändra. Det låter sig inte göras i en otrygg miljö där konkurrens och resultatfixering är förhärskande som övergripande filosofi.

 

Axplock ut boken, bl.a. några citat:

 

”I det mest spontana ligger det mest unika, men också det mest svårfångade.” (Einstein)

 

”Lär av andras misstag – du kan inte leva tillräckligt länge för att hinna begå alla själv” (Martin Vanbee).

 

”Behandla en människa som hon syns vara och du gör henne sämre. Behandla henne som om hon är vad hon har möjlighet att bli, och du gör henne till det hon skulle kunna bli!”

 

Som ledare gäller det att skapa positiva känslor som motiverar och ger inspiration, trots eventuella motgångar. Boken ”Maximum Performance” beskriver vikten av positiva känslor så här ”När du är glad och säker på dig själv, lever i harmoni med dig själv, då ökar känslan för den uppgift du ska ge dig på, du gör det alertare och intensivare…”

 

Att visa uppskattning i medgång är ingen större konst… svårare är det då man är nere på knä och svårigheterna hopar sig. Ledaren måste kunna handskas med svårigheterna och ha förmåga att se för många, istället för att enbart se misstag.

 

Ta fasta på spelarnas egna initiativ och stimulera till eget tänkande, egna intentioner. Det gäller att få den mest talangfulle teknikerna att våga göra sina egna dragningar, samtidigt som de med förmågan till hårdast arbete får uppskattning för sin insats.

 

Jag försöker pränta in vikten av samarbete, hänsyn och respekt för varandras olika kvaliteter. Ingen klarar sig ensam, alla är beroende av sin omgivning. Vi är en grupp som önskar utvecklas och alla har något att ge till denna utveckling – påverka och påverkas!

 

Med gemensamma ansträngningar skapas det vinnande laget, och det vinnande laget utvecklar individen.

 

Några sentenser från samurajerna:   

 

”Handlingen är allt, resultatet ingenting!”

 

”Värdera dina prestationer, inte dig själv.”

 

”Värdera ansträngningen, inte bara framgången.”

 

Exempel ur kapitlet ”Mästare”

…Och frågan är om de riktigt stora mästarna funnits att hitta bland dom som i unga år kallats för jättetalanger… Nej, jag tror inte det. En ”jättetalang” försakar ofta att utveckla de så viktiga sociala egenskaperna – medvetet eller omedvetet, eller kanske för att han blivit ”omhändertagen” av dåliga ledare. Jag vill nämna fyra spelare som jag följt från unga år till dess de blivit verkligt stora spelare: Börje Salming, Lasse Lindgren, Stefan Persson, Tomas Jonsson. Dessa killar var inte de absolut största talangerna. Visst var de mycket bra hockeyspelare, men att de lyckats så bra både i Sverige och som proffs tror jag bottnar mest i deras mentala förmåga att hantera sitt kunnande och sin framgång gentemot omgivningen.

De är duktiga individuellt, men de har framför allt en fantastisk blick för spelet och sina medspelare. De har fått många medspelare att framstå som betydligt bättre än de varit individuellt sett. De har i unga år lekt fram sin känsla tack vara mycket lekfullt idrottande i olika grenar, gathockey och annan icke organiserad idrott. Det har gett dem känslan för spelet, men också känslan för laget och lagkamraterna, vikten av att samsas och följa överenskomna regler. Det finns ingen regelbok för gathockey, men unga grabbar genomför ”stora turneringar” ändå.

 

Börje, Lasse, Stefan och Tomas har förmågan att sätta sin talang i perspektiv till annat här i livet. Det är absolut nödvändigt för en mästare. Då man inser att talang är något att enbart vara tacksam över, då har man kommit långt. För talang är ju något ”medfött”, så endast det individen själv kan påverka genom målmedvetet arbete tycker jag individen har anledning att vara stolt över.

 

De här fyra killarna besitter också en absolut vilja att vinna till varje pris och de ger alltid sitt yttersta i varje läge – för laget! Men de klarar också av att acceptera en förlust utan att skylla ifrån sig. De hjälper lagkompisarna till en nykter analys och vill använda förlusten till att lära sig något och bli bättre i nästa match.

 

Känslan för laget är genuin. De är lika tända inför alla matcher, de tränar mycket och målmedvetet. De väntar inte på att saker ska hända på planen, se ser till att saker och ting händer. Om det behövs har de förmågan att ta ledaransvar på och utanför planen.

 

”Mästaren kan känna smärta, men ger inte upp!

 

Framgång är aldrig slutgiltig, misslyckande aldrig ödesdiger.”

 

De nämnda spelarna tycker jag är fina bevis för att man måste bygga ett vinnande lag - en fungerande grupp - på mer än bara specifika kunskaper. Inställningen är viktigare än talangen. Och den positiva grundinställningen bibehåller man i en öppen, demokratisk miljö – den skapar fler vinnare än en hård konkurrensmiljö.

 

Börje, Stefan, Tomas och Lasse har viljan att alltid göra sitt bästa, men också förmåga att dela med sig till andra.

 

Så här skrev sportkrönikören Torsten Tegnér om det på tidigt 70-tal så suveräna fotbollslaget Ajax:

”Lika vidunderlig som lagets matematiska precision är LAGETS MORALISKA UPPENBARELSE:

-         ingen tröghet

-         ingen högfärd (från storstjärnorna)

-         ingen blyghet (från de mindre berömda)

-         ingen dum råhet mot motparten

-         ingen hämndgirighet hos den som blivit ruffad omkull

-         ingen protest eller irritation över (ev.) tokiga domslut

-         absolut ingen tid förslösad på oväsentligheter

BARA SPEL AV HELSKÖNT SLAG”

 

Förloraren blir bitter när han ligger efter och obetänksam när han ligger före.

Mästaren behåller sin jämvikt oavsett vilket läge han råkar befinna sig i!

 

Förr tränades det säkert betydligt mer i tid räknat. Ungarna tränade varje dag, men då med kompisar i kvarteret eller i skolan utan allt för mycket inblandning av vuxna. Det slängdes in en boll och så var spelet (träningen) igång. Det tror jag var effektiv träning – både tekniskt och mentalt. …

 

De som lyckas bäst som proffs är de som var mer eller mindre självlärda i unga år. De som hade haft ”de bästa” tränarna ganska tidigt har sällan nått några större framgångar som seniorer. Med bra tränare skapas god fysik och tekniskt kunnande, men i en miljö utan hård styrning tvingas man på egen hand till hänsyn och spontana initiativ vid problem.  Ishockeyproffsen jag nämnde i förra kapitlet kommer samtliga från mindre klubbar, där de lekt fram sitt stora intresse och fått utvecklas i lugn och ro.

 

Ungdomsidrott ska vara rolig i första hand, resultatinriktad bara till viss del. Naturligtvis ska man försöka vinna, men när man inte gör det ska det vara en naturlig del i verksamheten – ett sätt att lära.

 

Och laget ska förlora tillsammans. Ledarna har stort ansvar för detta.

 

Om det enbart är segrar och vinnare som är värdefulla slösar vi oerhört med våra resurser. Först och främst är det människofientligt, men dessutom dumt.

 

Bakom de mycket få starka vinnarna får vi en stor grupp initiativ- och håglösa individer, istället för en grupp harmoniska individer – och potentiella vinnare!

 

Rolig och karaktärsfostrande – så tycker jag att ungdomsidrotten ska vara i första hand. Då utbildar vi människor som är så mycket mer än bara duktiga idrottare.

 

Se upp för erfarenhet!

Varje händelse är unik och varje människa är unik, därför krävs unika lösningar!

 

Världen är delad i grupper med människor som GÖR saker och ting och människor som tar förtjänsten. Försök att vara i den första gruppen, där är mycket mindre konkurrens. (Dwight Morrow)

 

Allting har sitt slut, men varje slut är början till något nytt!

 

Vem som helst kan känna med en vän i motgång, men bara en fin karaktär känner med honom i medgång. (Oscar Wilde)

 

En svensk modell…?

För att vinna VM-guld måsta man bemästra Sovjets ”vinstmaskin”.

I lagledningen visste vi att det var sportsligt möjligt och att det till största delen handlade om en psykologisk spärr. Slog vi dem bara en gång, skulle det kunna ske i princip hur många gångar som helst. Men vid en här tiden (1986) hade Tre Kronor närmare femtio raka matcher utan vinst mot Sovjet. ”Det går inte att slå ryssarna” så var känslan. Inför träningsmatchen på våren –87 bröt vi ned målsättningen för spelarna till minsta möjliga del. De var nästa byte som gällde, inget annat. Resultat i matchen var ointressant, förra bytet var ointressant – total arbetsinsats i nästa byte var parollen! Vi spelade oavgjort i Norrköping och matchen därpå vann vi. Visserligen var detta träningsmatcher, men den negativa trenden var bruten. I VM våren –97 klarade vi oavgjort, så även om guldet mera var frukten av lyckliga omständigheter klarade vi at att bemästra Sovjet.

 

En inspirerad människa som får förtroende ser möjligheterna inte hindren.

 

Om du vill undvika kritik; säg ingenting, gör ingenting… Förbli ingenting!

 

Det framtida arbetet är alltid viktigast.       

 

Efter matchen - det är alltid lika med före nästa match!

 

Inför en match gäller det att skapa en positiv stämning, inte negativt tjafs om det som varit.

 

Vid en motgång måste ledarna acceptera resultatet. Entusiasmen och framtidstron måste finnas kvar. Om misstagen möts med förståelse, kan individerna lära och utvecklas:

 

Så här är det, men så behöver det inte vara!

 

Det är oerhört viktigt för lagmoralen att ledarna arbetar i den andan. I en positiv anda kan man se framåt och arbeta för utveckling. För mig finns inga misslyckanden. Det finns bara erfarenheter som kan lära mig något nytt inför framtiden.

 

Generositet är inget medfött, den växer med kunskap och en positiv självkänsla.

 

Alla säger att de vill utvecklas.

 

Om man verkligen menar det, så måste man först och främst lära sig utstå osäkerhet. Men egentligen vill ju ingen av oss släppa den trygghet vi har. Och det enklaste sättet att finna trygghet är att göra som man är van – bara göra sådant som man på förhand vet att man klarar av.

 

Det behövs alltså en djupare trygghet för att utstå osäkerheten.

Den tryggheten kan man bygga upp i gruppen och på så vis överföra den till den enskilde individen. Det är ledarens absolut viktigaste uppgift.

 

Det är processen som är mest lärorik – inte muntlig inlärning från en tränare, inte inlärning från böcker, inte andra ”passiva” metoder. Dessa metoder behövs naturligtvis också, men mest effektivt är att göra, att utföra – det är den bästa läraren. För att våga göra sådant man inte kan måste individen känna sig trygg. Misstag måste accepteras under processens gång.

 

Varaktig bestående framgång = Utveckling

Utveckling = Förändring

Förändring = Lära nyheter

Lära nyheter  = Misslyckas ibland

 

Tänk på det sagda, inte på den som har sagt det.

 

Lycklig är den som kan skratta åt sig själv, han behöver aldrig leda brist på glädjeämnen.

 

Lycka till i ditt ledarskap! Tro på det goda i det du gör och på det goda i de människor du möter.

 

Orden på följande sida läser jag varje morgon. Ett slags personligt ”pep-talk”

 

”Det finns saker om jag inte kan kontrollera.

I synnerhet kan jag inte kontrollera andra människor.

Om någon orsaker mig ett tillfälligt bakslag

tar jag detta som just ett

TILLFÄLLIGT BAKSLAG!

Jag ger inte upp mina ansträngningar att nå det

LÅNGSIKTIGA MÅLET.

 

Idag kommer jag kanske att möta negativa människor och drabbas av negativa situationer, men det gör mig bara

MERA POSITIV

Jag förkastar mina negativa tankar som falska

och slösar ingen energi på dem.

Jag är mycket beslutsam och agerar med omedelbar

HANDLING!

 

Jag påverkar själv mina egna angelägenheter

och mitt eget öde.

Just nu känner jag mig entusiastisk över

MITT LIV och MITT ARBETE

och jag agerar mycket entusiastiskt.

 

Från och med nu kommer

KREATIVA IDÉER

både när jag så önskar och då jag minst antar det.

för varje dag blir jag bara

BÄTTRE

och detta gäller oss allihopa!”

 

 

Jag brukar sätta upp följande ledord som grund för den fungerande gruppen:

Glädje

Våga misslyckas

Lev i nuet

Karaktär och Disciplin

Sammanhållning och Moral

Psykisk styrka

 

Ledarskap

Det är inte specifik kunskap, det är ingen vetenskap.

Det är en skapande konst, med ett fullständigt känslomässigt engagemang som skapar en genuin känsla för verksamheten och dess individer.

Uppdaterad: 31 DEC 2008 02:23 Skribent: Sylvia Axelsson

Sponsorer 2014

 

Länsförsäkringar Jämtland, 2012-2016

 14Jamtland_LFBF_RGB

 

Coop Konsum, Hammarstrand Coop Nord 2011-2015   

   BANNER_COOP_KONSUM_180x300

 

Stööks Skoaffär, 2012-2014

Stööks skoaffär.färg logga 

Gällö Skog, 2014-2015

 

Statkraft, 2012-2016

 1340185772_main-logo Statkraft

 

       
   
Skicka in 
bilder & nyheter
till vår hemsida!

 

 

 

Vill du  bli redaktör på vår hemsida?

 
   

Maila till This is a mailto link

 
   

PS. Vi lägger in bilder för att hålla en aktuell, trevlig och intressant hemsida. Om det kommer in någon bild som du inte vill ha publicerad, maila This is a mailto link så plockar vi bort den.

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Ragunda BBF - Basket
c/o Sylvia Axelsson, Vikbäcken 247
84070 Hammarstrand

Kontakt:
Tel: 0696-55960, 070-6291304
E-post: This is a mailto link;This is a mailto link

Se all info