Hoppa till sidans innehåll

Så här blir du medlem


                                   Hejsan!

Rånäs Ridklubb är en ideell förening med inriktning på tävling. 

Vill du bli medlem hos oss så kommer här information hur du ska göra. I medlemskapet ingår även en Olycksfallsförsäkring i  Folksam.

Medlemskap i Rånäs RK löser du genom att betala in på klubbens bg 811-2054 hos Handelsbanken

Junior 400kr( man är junior till och med det år man fyller 18)

Senior 500 kr

Skicka samtidigt även ett mail till This is a mailto link Ange namn, adress, telefonnummer och personnummer (10 siffror) samt mailadress. Om du varit medlem föregående år så räcker det att du skriver ditt namn i mailet. Glöm inte att skriva ditt namn vid inbetalningen.Vi registrerar alla medlemmar i Idrottonline. 

 

 Svenska Ridsportförbundet

Du som är medlem i en förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring hos oss. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet. 

Vi försäkrar idag nio av tio idrottare i Sverige och är ett försäkringsbolag med lång erfarenhet och engagemang inom idrotten..

 

Viktig och samlad information om försäkringen

 

Detta erbjudande är utformat i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

 

Har du råkat ut för något?

 0771-950 950

 Ring vardagar 07.30–17.00

 Anmäl din skada direkt

 

Det här ingår i din idrottsförsäkring

Om du vill kan du utöka skyddet, så att du också är försäkrad under fritiden, så rekommenderar vi att komplettera med vår olycksfalls- eller barnförsäkring.

Idrottsförsäkring genom ditt förbund

Det här ingår i din idrottsförsäkring – mer information hittar du under fliken 'Villkor'.

Läkekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan.

Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Resekostnader

Ersättning lämnas vid olycksfallsskada för resekostnader som uppkommer inom fem år från det att olycksfallsskadan inträffade. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitto. Billigast möjliga färdsätt med hänsyn till hälsotillståndet ska användas.

Kostnaderna ska vara prövade och godkända av Folksam innan resan påbörjas.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Sjukhusvistelse

Om den försäkrade blir inskriven på sjukhus lämnas ersättning med 100 kr för varje dag av vistelsen, högsta ersättning som lämnas per skada är 36 500 kr.

Tandskadekostnader

Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från skadedagen.

Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan behandling påbörjas.

Sönderklippta kläder i samband med vård

Ersättning kan lämnas för kläder, skydd och hjälm som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård och som är journalfört på sjukhus/vårdinrättning.

Sönderklippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

Skadade idrottskläder och glasögon

Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

Medicinsk invaliditet

Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet).

Vid invaliditetsgrader 1–74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent.

Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.

Ekonomisk invaliditet

Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsade) enligt lagen om allmän försäkring beviljas.

Ärr

Ersättning lämnas enligt Folksams "Tabell för beräkning av ärr".

Ersättningstabell ärrersättning

Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du/han/hon få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som är polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter närvaro vid annan persons dödsfall.

Försäkringen gäller även om du skadats av någon annan som omfattas av försäkringen, men inte om du utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd enligt svensk lag.

 

Bra tilläggsförsäkring

Även en bra idrottsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår tilläggsförsäkring.

En egen olycksfallsförsäkring

Olyckor kan drabba alla och förutom lidandet kan det dessutom bli svårt att få pengarna att räcka. Vi rekommenderar att du kompletterar medlemsförsäkringen med en individuell olycksfallsfalls- eller barnförsäkring.

När gäller försäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring och vår Barnförsäkring gäller dygnet runt och året om så att du kan känna dig trygg vid skador som inte sker i samband med idrottsutövning eller under skoltid. Barnförsäkringen gäller vid både sjukdom och olycksfall.

Vår olycksfallsförsäkring (för vuxna)

Vår barnförsäkring

På idrottsresa eller läger utomlands

Om din förening ska resa utomlands kan det vara bra att ha ett skydd om någon skulle bli akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall – och kostnaderna det kan medföra.

Försäkring för deltagare i idrottsevenemang utomlands

 

Villkor

 

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret för din olycksfallsförsäkring. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

 

Försäkringsvillkor Svenska Ridsportsförbundets olycksfallsförsäkring

 

Viktigt att tänka på

 

Genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Folksam erbjuder sådana försäkringar till dig som enskild eller som gruppförsäkring (genom facklig tillhörighet). Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad!

 

För dig som är ledare eller funktionär

Olycksfalls- och krisförsäkring

Försäkringen omfattar ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

 

Detta erbjudande är utformat i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

 Har du råkat ut för något?

 0771-950 950

 Ring vardagar 07.30–17.00

 Anmäl din skada direkt 

 

         Varmt välkommen som medlem hos Rånäs RK

Uppdaterad: 10 JAN 2018 12:08

Postadress:
Rånäs RK - Ridsport
lena Johansson, Fjällvägen 15
76491 Väddö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ranasridklubb@live.s...