Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetside


Kingfishers Basketbollklubb

VERKSAMHETSIDÈ

 

Red Rocks BBK är i förändring till att ta till sig gamla föreningsnamn Kingfishers Basketbollklubb. Det är en process som är nästan klar. I fortsättningen vill vi prata om Kingfishers tänkade och föreningsanda. 

Kingfishers Basketbollklubb är glädje, gemenskap i den yngre gruppen och en egenutvecklad elitinriktad träningsform för de äldre ungdomar! Vi vill ha med så många som möjligt, - så länge som möjligt.

Vi vill ha med föräldrar, - mycket och ofta. Äldre hjälper yngre och är goda föredömen.

Kingfishers Basketbollklubb bygger på demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. Föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Basketbollförbundets stadgar.

Medlemmarna är Kingfishers Basketbollklubb. Genom att agera för basketens bästa i första hand, sedan vår förening, därefter vårt lag och sist vi själva kan vi tillsammans nå alla våra mål. Vi bär klubbens märke och färger med stolthet.

I Kingfishers Basketbollklubb ska alla ha en plats, vi strävar efter att alla ska må så bra som möjligt och ha så kul som möjligt. Vi låter alla vara med, ju fler vi är desto bättre!

I föreningen engagerar vi oss för varandra. Vi hjälper varandra och ber om hjälp när vi behöver.  Alla medlemmar i Kingfishers Basketbollklubb är lika viktiga.

Vi kritiserar eller hånar inte domare eller motståndare.

Vi uppmuntrar inte till ojuste spel.

Vi är alltid öppna för nya människor och nya idéer.

Vi möter alltid varandra med en positiv attityd och respekt.

Vi vill vara öppna för alla basketintresserade i Malmö med omnejd.

Vi vill göra vårt bästa för laget och gruppen.

Vi vill utbilda och utveckla ungdomar både som basketspelare och som enskilda individer, en utveckling som ska ske i en trygg men också utmanande miljö.

Vi vill försöka fostra våra aktiva barn och ungdomar socialt efter allmänt vedertagna demokratiska principer.

Vi vill stimulera till ett personligt ansvarstagande i samhället.

Vi vill verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle – baserat på övertygelsen om alla människors lika värde.

Vi vill främja en hälsosam livsstil vad gäller kost, skadefri träning och sömn, ett liv fritt från missbruk.

Vår grundsyn här utgår från ett helperspektiv på människan.

Vi är fair play! Vi behandlar andra som vi vill att de behandlar oss. Våra spelare, ledare, domare och föräldrar agerar alla som positiva föredömen.

Vi vill bedriva seniorverksamhet på ett sådant sätt att den ej negativt påverkar föreningens ungdomsverksamhet.

VISION

Föreställ dig en hall i Malmö, där alla jämt vill vistas för att det inte finns något roligare ställe… alla som vill, oavsett ålder, etnicitet, religionstillhörighet eller hudfärg, kan här spela basket i en verksamhet som lever sina värderingar – det är Kingfishers Basketbollklubb!

VÄLKOMMEN TILL Kingfishers Basketbollklubb - ditt barns idrottsförening!

LEDARPOLICY

Välkommen som ledare i Kingfishers Basketbollklubb.

Du har fått möjligheten att vara med om en resa som kommer att finnas med dig och de ungdomar du kommer att ha arbetat tillsammans med – för resten av livet.

Att få vara en del av ungdomars liv är roligt och utvecklande, men ibland också krävande och utmanande. Ditt engagemang och dina val kommer att vara avgörande för hur resan kommer att upplevas. Den kommer också att leva kvar vilket ger dig många möjligheter att genom ditt sätt att vara en förebild. Ditt engagemang och din kunskap skapar inte bara goda spelare utan också framför allt goda medmänniskor.

På din resa som ledare kommer föreningen att ge dig stöd efter bästa förmåga, för att skapa en positiv, utvecklande och förstående miljö i ditt lag.

Ditt engagemang är värdefullt för Kingfishers Basketbollklubb och sker i samverkan med andra ledare, föräldrar och spelare, så du står aldrig ensam. Vårt gemensamma mål är att skapa en förening som vilar på glädje och gemenskap.

Dessutom vill vi ha med så många som möjligt, så länge som möjligt och vi vill ha med föräldrar, mycket och ofta. Att äldre hjälper yngre och är goda föredömen är också en viktig del i föreningens tankar om ledarskap och här kommer du naturligtvis att vara en stor tillgång.

Du kommer tillsammans med oss som förening och ungdomarna i Kingfishers Basketbollklubb få uppleva glädje och sorg, vinster och förluster, massor av skratt och någon gång också en tår – tillsammans kommer vi att skapa minnen och lärdom för livet.

Återigen varmt välkommen till den fantastiska värld, som du hamnar i när du väljer att bli ledare i Kingfishers Basketbollklubb.

 

Ditt uppdrag som ledare innebär att:

Du arbetar för att barn och ungdomar ska ha roligt när de spelar basket.

Du arbetar för att alla spelare ska vara välkomna och kunna spela basket utifrån sina egna förutsättningar.

Du är en förebild och uppträder korrekt såväl på planen som utanför.

Du kommer i tid till träningar och matcher.

Du samlar och leder spelare och lag under träning och match.

Du följer utbildningsplanen för spelare som föreningen tillhandahåller och arbetar aktivt för att spelare i respektive åldersgrupp ges förutsättningar att nå de angivna basketnivåerna.

Du är lojal mot föreningens målsättningar; policy och beslut.

Du samverkar med andra ledare för att aktivt skapa klubbkänsla samt utbyta erfarenheter och idéer.

Du har stöd från föreningens kansli rörande av klubben betalda bokningar och licenser samt andra funktioner som du som ledare kan behöva hjälp med.

Du har rätt att bereda och lyfta frågor till styrelsen för beslut.

 

Ledarens checklista

Datum följer föreningens upprättade årshjul.

Planera säsongen; träning, matcher, cuper och andra aktiviteter.

Uppmana lagets föräldrar att skapa en grupp som ansvarar för t.ex., hallansvar, kiosk och skjutsar.

Uppmana samtliga spelare att sköta sina funktionärsuppdrag.

Lämna korrekt laglista till kansliet.

Fyll i lagets närvarorapportering vid varje sammankomst.

Uppmana samtliga spelare att betala medlemsavgiften i tid.

Delta i ledarutbildningar som anordnas.

Medverka på anordnade ledarträffar.

Medverka i föreningens övriga arrangemang.

Föregå alltid med gott exempel, du lägger normen för Kingfishers -andan hos dina spelare.

 

Övrigt

Träningsflit och träningsnärvaro ska uppmuntras av dig som ledare.

Det är viktigt att du är aktiv i din coachning, se varje individ på dess kunskapsnivå och arbeta aktivt för att hjälpa spelaren vidare till nästa nivå.

Ingen toppning innan U15. I yngre åldersgrupper än U15 skall alla som aktivt deltar på träningarna ges spelutrymme under match. Vid fördelning av spelutrymme under match skall också andra parametrar beaktas, såsom oro hos spelaren, nybörjare eller inte osv. Utgå från tanken att inte utsätta en spelare för en situation som denne inte reder ut, men ge samtidigt spelaren utmaningar genom att t ex öka speltiden vid ”enklare matcher”.

Viljan att vinna får inte gå före vetskapen om att vi har med barn att göra: ingen ska sitta på bänken en hel match.

På turneringar gäller samma regler som i seriespel.

 

Från åldersgruppen U15 och uppåt är det tillåtet att matcha för att vinna.

En spelare tillhör som utgångspunkt sin egen åldersgrupp.

Upp, - och nedflyttning sker individuellt i samråd med spelare, föräldrar, ledare och i specifika fall styrelse. Inga beslut får tas utan enighet mellan inblandade parter.

 

Laguttagning ska ske i enlighet med de riktlinjer som finns ovan (träningsflit, upp/nedflyttning)

Nya spelare – andra idrotter – Kingfishers Basketbollklubb ska arbeta för att ungdomarna ska kunna utöva flera idrotter och inte tvinga fram val.

Samarbeta med spelarens tränare från de andra idrotterna och försök tillsammans göra det möjligt för spelaren att dubbelidrotta.

En målsättning med klubbens breddverksamhet är att skapa en kontinuitet där spelare kan och får utvecklas i sin egen takt och där allt fler stannar kvar inom basketen även som seniorer.? Filosofin grundas på insikten om att barn och ungdomar utvecklas i olika takt, varje ledare skall sträva efter att låta den enskilde spelaren utvecklas i sin takt, förse denne med rätt ”verktyg” och utmaningar på rätt nivå.

 

SPELARPOLICY

I Kingfishers Basketbollklubb har alla lika värde och ska behandlas likvärdigt. Spelare, ledare, föräldrar och aktiva skall alla hjälpas åt och vara positiva förebilder och företrädare för föreningen och varandra.

Som spelare förväntas du ställa upp på och utföra föreningsuppdrag som du tilldelas.

 

LAG I STADSDELSSERIEN

När barn börjar i Kingfishers Basketbollklubb ska de ha roligt! Barnets enskilda utveckling går före lagets resultat. Träningarna ska präglas av lekfylld stämning samtidigt som barnen får med sig grunderna i basket. ”Att våga prova är viktigare än att lyckas” är ledord för alla lag i stadsdelsserien. Stadsdelsserien ska vi kalla Kingfishers Basket Ligan, och är uppbyggd så att barn från hela Malmö möts och spelar basket tillsammans. Äldre ungdomar är domare som lär sig reglerna i riktiga matchsituationer, föräldrar är med och stöttar. Ungdomscoacher får matcherfarenhet.

 

Vad kan du som spelare i stadsdelsserien förvänta dig av föreningen?

 

Som spelare ska du känna dig trygg med att när du kommer till träningen så ska det finnas en tränare på plats senast en kvart innan varje träning som välkomnar dig och dina lagkamrater.

Tränaren har också förberett sig för träningen.

Du ska som spelare kunna räkna med att tränaren har tillräckliga kunskaper för att skapa bra övningar utifrån den utvecklingsnivå som barnen befinner sig på.

Som spelare ska du kunna räkna med att Kingfishers Basketbollklubb har en fastställd spelarutvecklingsplan som tränare för samtliga lag känner till och utgår ifrån.

 

Vad förväntar sig Kingfishers Basketbollklubb av dig som spelare i stadsdelsserien?

 

Att du meddelar din tränare – på det sätt som överenskommits om – om du inte kommer på träningen.

Att du bidrar till att skapa en god stämning i laget, det ska vara roligt att deltaga och du är en del av det arbetet – var en schysst kompis!

 

RESANDE LAG

Träningsglädje och god laganda är ledorden. Den individuella utvecklingen är fortsatt viktig men ju äldre barnet blir så kommer också lagets utveckling att få större fokus.

 

Vad kan du som spelare i resande lag förvänta dig av föreningen?

 

Att det finns tränare som kan genomföra bra träningar utifrån individens och lagets utvecklingsnivå.

Som spelare ska du kunna räkna med att Kingfishers Basketbollklubb arbetar efter en spelarutvecklingsplan som tränare för samtliga lag känner till och utgår ifrån.

Tränaren bör ha minst en grundläggande tränarutbildning.

Tränaren är förberedd och på plats i god tid inför match och träning.

Tränaren meddelar alltid frånvaro och ordnar, ibland i samarbete med föreningen, om möjligt en ersättare.

Att föreningens policy kommuniceras ut inför varje säsong och fortlöpande under säsongen.

Att föreningen i så god tid som möjligt tillsätter tränare.

Att föreningen i så god tid som möjligt meddelar om föreningsuppdrag.

Detta förväntar sig Kingfishers Basketbollklubb av dig som spelare i resande lag:

 

Träningsnärvaron är viktig för både lagets och din egen utveckling.

Spelare med god träningsnärvaro ges större utrymme i matchspel.

Som spelare bidrar du med god laganda och en tillåtande attityd, något som bidrar till lagets och dina lagkamraters utveckling. Basket är en lagsport och ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

Du meddelar alltid din tränare om eventuell frånvaro.

Du betalar dina deltagaravgifter i tid för att få deltaga i matchspel.

Du utför de föreningsuppdrag du tilldelas. Missköts detta kan styrelsen besluta om sanktioner (såsom spelförbud)

Du som spelare representerar alltid föreningen och uppträder schysst mot lagkamrater, motståndare och funktionärer.

Det är önskvärt att du som spelare fullföljer säsongen av hänsyn till dina lagkamrater.

Du som spelare har inte rätt att ”välja” vilka matcher och träningar du ska deltaga i, detta är ledarens ansvar.

 

A-lagstrupp

Vad kan du som A-lagsspelare förvänta dig av föreningen?

 

Det finns en ledare med adekvat utbildningsnivå för divisionsspel. (steg 2 eller motsvarande)

Det bör även finnas en assisterande coach och en kontaktperson.

Det bör också vara en målsättning att föreningen har personer kring laget som hjälper till med administration, karriärutveckling och lagledarfunktioner.

Individuell spelarutveckling är fortfarande högt prioriterad, men i ett A-lag får inte alla lika mycket speltid.

 

Detta förväntar sig Kingfishers Basketbollklubb av dig som A-lagsspelare:

 

Som spelare i A-lag deltar man bidrar man med så mycket man kan till lagets utveckling.

Spelare skall deltaga i lagets verksamhet och utföra tilldelade föreningsuppdrag hela säsongen om det inte finns särskilda skäl (t ex arbete eller sjukdom)

Spelare hjälper till att utveckla ungdomsverksamheten, genom att t ex besöka stadsdelsträningar.

 

DOMARE/FUNKTIONÄRER

En förutsättning för att kunna driva en verksamhet i en förening är att alla ställer upp som såväl domare som funktionärer.

Alla spelare/ledare ska därför deltaga som domare och funktionärer i stadsdelsserien när så krävs.

Det är viktigt att alla spelare/ledare i Kingfishers Basketbollklubb får adekvat utbildning.

De ungdomar som tycker sig vara mogna för att prova på domarsysslan utöver stadsdelsserien skall ges den möjligheten. Klubben ställer då upp med specifik utbildning och ser till att stötta vederbörande på bästa sätt. Det är också varje ledares ansvar att stötta och ge goda råd till en ungdomsspelare som dömer en match.

Funktionärsschema och domarlistor görs upp i början av säsongen. Som ledare har du ett särskilt ansvar för att förmedla vikten av att alla ställer upp för föreningen.

 

CUPER/TURNERINGAR

Att deltaga i olika cuper är ofta stimulerande för lagen. Förutom möjligheten att möta nya spännande lag, så blir det en upplevelse utanför basketplanen.

Kingfishers Basketbollklubb:s cupfilosofi är att lagen ska uppmuntras att deltaga i cuper, och att ju äldre spelarna är desto längre bort från ”hemmaplan” kan man åka. Målet skall vara att varje lag ansvarar för sitt eget deltagande i en cup/turnering, vilket innebär att såväl före, under som efter turneringen behövs medverkan av föräldrar och ledare.? Ambitionen från styrelsens sida är att vid säsongstart kunna meddela vilka förutsättningar som ska gälla för säsongens turneringar och cuper. För A-lagen klargörs dessa förutsättningar före säsongstart.

 

FÖRÄLDRAPOLICY

Vi är glada att ha med dig som förälder och ditt barn/ungdom i Kingfishers Basketbollklubb!

Vad innebär det för dig som förälder?

 

I vår förening förväntar vi oss att du som förälder hjälper ditt barn att komma i tid till träningen, att ha med sig rätt utrustning och att vara förberedd på andra sätt som att sköta sömn och kost samt meddela frånvaro vid träning och match.

 

I vår förening önskar vi att ungdomarna så tidigt som möjligt ska klara sina åtaganden på egen hand, sitta i sekretariat och så småningom döma matcher. Vi är dock väldigt tacksamma för att även ni bidrager med arbetsinsatser i sekretariatet. Utbildning sker i föreningens regi.

 

Vi vill att du som förälder låter våra ledare leda, undviker att instruera spelarna under match.

Men deltag gärna aktivt med hejarop och applåder i positiv anda. Glöm inte att applådera även moståndarnas goda prestationer. Det är barn – det ska vara glädje.

 

Vi vill att du undviker negativa tillrop, detta gäller även till domarna, de behöver vårt stöd i sin svåra uppgift. En domare har också rätt att göra fel. Våra ungdomar som dömer skall inte behöva känna obehag eller rädsla när de tar sig an uppgiften varken för ledare, spelare eller föräldrar.

 

Vi vill att du stöttar laget – inte enbart ditt eget barn, det är viktigt för att bygga gruppkänslan.

 

Kingfishers Basketbollklubb:s målsättning är att alla ungdomar som vill spela basket skall få den möjligheten utan att det skall vara ekonomiskt betungande för föräldrarna. Ingen skall vara diskvalificerad av ekonomiska skäl.

I vår förening vill vi därför att du ställer upp efter bästa förmåga vid t.ex. kiosktjänst, tvätt av matchställ eller att skjutsa till match. Alla kan bidraga på något sätt. Självklart förväntas även du anmäla förhinder i så god tid som möjligt.

 

Vi vill att du som förälder håller dig uppdaterad via klubbens hemsida.

Där finns all information som gäller

Ledar, spelar, - och föräldrapolicy

Matchtider

Sekretariat/funktionärslista

Kiosktjänst och hallvärdsansvar

 

Kiosken är viktig för Kingfishers Basketbollklubb, både ur ett ekonomiskt och ur ett socialt perspektiv. Ansvaret för kiosken fördelas under säsongen på samtliga lag och där vill vi att du som förälder medverkar med arbetsinsatser.

 

Vi vill att du som förälder respekterar tränarens beslut vid både träning och match, en eventuell diskussion ska inte tas över barnens huvuden i affektion, utan i lugn och ro tillsammans med ledaren.

Här har vi alla ett stort vuxenansvar!

 

Föräldrastödet är ett av de viktigaste medlen föreningen har för att vidareutveckla och förbättra sin ungdomsverksamhet. Utan ett aktivt föräldrastöd kommer Kingfishers Basketbollklubb inte att kunna genomföra träningar och utbildningar enligt de planer som lagen har.

 

För att Kingfishers Basketbollklubb skall kunna vara en ledande idrottsförening i Malmö behövs också föräldrar som aktivt kan medverka inom föreningen.

Rollen som lagledare för de minsta lagen är en uppgift som passar föräldrar utmärkt.

Ju mer vi gör tillsammans, desto mer kan föreningen erbjuda våra medlemmar i form av fler turneringar, bättre utbildade ledare och tränare, bra material etc.

Att medverka aktivt i ditt barns fritidsengagemang är inte bara ett sätt att stödja det enskilda barnet utan också en möjlighet för oss att tillsammans skapa en bra verksamhet.

 

Kingfishers Basketbollklubb arbetar ständigt för jämställdhet!

För oss i Kingfishers Basketbollklubb är Gemenskap och Glädje två viktiga ledord i vårt arbete med barn och unga. Vi vill ha med så många som möjligt – så länge som möjligt! Och för att kunna skapa förutsättningar för detta är arbetet med jämställdhet inom föreningen av stor vikt.

 

Vår förening syftar till att välkomna alla människor oavsett könsidentitet, sexuell läggning, funktion, etnicitet och religion. Vi ser att föreningen mår bra av att lära av varandras erfarenheter, vilket är varför vi också uppmuntrar medlemmar att komma med tips och idéer på hur vi kan utvecklas för att bli än mer inkluderande och därigenom mer jämställda.

 

För våra barn och ungas välmående på och utanför planen är det viktigt att motverka machokulturer inom idrotten, dels då detta skapar orättvisor baserade på normer men också då det enligt forskning är starkt kopplat till psykisk ohälsa, sexualiserat våld och till och med suicid. För Kingfishers Basketbollklubb är det en självklarhet att motverka detta!

 

Därför planerar styrelsen att denna säsong utveckla projekt att ha workshop med ledare om jämställdhet på och utanför planen, och hur vi tillsammans kan skapa en så trygg miljö som möjligt för våra barn och unga i föreningen. Tillsammans arbetar vi för en jämställd idrott, och för våra barn och ungas fysiska och psykiska välmående.

 

 

Välkommen till Kingfishers Basketbollklubb – med och för våra barn och ungdomar!

Uppdaterad: 21 DEC 2020 11:47 Skribent: Mladen Radojkovic
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Kingfishers BBK - Basket
Radojkovic, Eriksfältsgatan 59C
21455 Malmö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kingfishers.bbk@gmai...

Se all info