Hoppa till sidans innehåll

 

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Moses stentavlor - budord 7: Snacket måste bli verkstad

2016-03-08 08:00

Mycket snack och lite verkstad – det finns säkert en och annan som fått det talesättet i huvudet efter att ha läst om Svensk idrotts strategiarbete, till exempel i mina krönikor, den senaste tiden. Och det ligger nära till hands. Vi har historiskt varit väldigt duktiga på att skriva vackra program, policys och planer, men inte alltid lika bra på att se till att de blir omsatta i verklighet.
  • Skapad: 08 MAR 2016 08:00
Idrottspolitik

Jämställdhetsarbetet är ett bra, eller snarare dåligt, exempel. Redan 1989 antog RF-stämman en bra och framåtsyftande jämställdhetsplan med tydligt formulerade mål. Idag, snart 30 år och flera stämmobeslut senare är vi fortfarande långt ifrån att ha uppnått de målen. Kvinnor är fortfarande sorgligt underrepresenterade i beslutande församlingar och ledande positioner på alla nivåer inom Svensk idrott.

Varför skulle det bli annorlunda nu? Vad är det som säger att de beslut som togs på stämman förra året inte kommer att gå samma öde till mötes? Jag menar att det finns en hel del som talar för det.

Till att börja med fanns det både inför och på stämman vad man skulle kunna kalla en krismedvetenhet. En medvetenhet om att föreningsidrotten tappar mark och att vi därför måste göra något för att kunna behålla vår position som ledande folkrörelse. Och det fanns en medvetenhet om att det krävs insatser och ibland kortsiktigt obekväma beslut på alla nivåer för att det verkligen ska bli någon förändring.

Svensk idrotts verkliga verkstad finns i de 20 000 föreningarna. Det är där besluten, programmen och riktlinjerna ska göra skillnad för den enskilda ledaren och i nästa steg för den enskilda aktiva utövaren. Här spelar vårt studieförbund SISU Idrottsutbildarna en helt central roll för att sprida kunskap om vad Svensk idrott tycker och vill.

Men samtidigt är det i hög grad förbunden som sätter ramarna för föreningarnas verksamhet. Det spelar mindre roll vad som står i principprogrammen om både tävlingssystem och bidragsströmmar premierar en helt annan inriktning. Det senare gäller också Riksidrottsförbundet, där vi har anledning att fundera över vad såväl kriterierna för SF- och föreningsstöd som våra olika regelverk skickar för signaler.

Målet för Svensk idrotts strategiarbete är att genom ett förändrat tankesätt – från triangel till rektangel – skapa förutsättningar för föreningsidrott för alla hela livet. För en del förbund och föreningar är detta inga konstigheter, för andra kan det ibland innebära smärtsamma förändringar.

Bengt Wallin, en av Svensk idrotts stora tänkare, myntade en gång uttrycket ”någon måste våga börja sluta”. Det som gör mig förhoppningsfull är att stora och inflytelserika förbund, som innebandyn, ishockeyn och fotbollen, har vågat börja sluta. Sluta med tävlingsystem som uppmuntrar till tidig specialisering och toppning, och därmed direkt eller indirekt utslagning. Och de har gjort det trots ett högljutt motstånd från en del både föräldrar och ledare (men inte så många barn).

Inom ramen för Idrottslyftet har samtliga förbund fått i uppdrag att analysera sin verksamhet för att identifiera de eventuella strukturella och andra hinder som finns för aktiva barn- och ungdomar att fortsatta idrotta i föreningarna hela livet. De analyserna ska sedan omvandlas till handlingsprogram, som förbunden och föreningarna kan få stöd för att genomföra.

Analysarbetet pågår just nu.

Det ska bli spännande att se resultaten. För det kommer naturligtvis att handla om många olika resultat och ännu fler åtgärder eftersom alla idrotter är olika. Det kommer självklart att bli mycket snack, men jag både hoppas och tror att vi den här gången också kommer att få se ordentlig verkstad.

Svensk idrott är mogen att ta steget.

 

Tidigare publicerade krönikor:

Moses stentavlor - budord 1:
Försvara värderingar men lyssna på befogad kritik.

 

Moses stentavlor - budord 2:
Idrotten vet bäst när och hur vi gör bäst nytta


Moses stentavlor - budord 3:
Vi är stolta men inte nöjda.


Moses stentavlor - budord 4:
Bredden en viktig del av Svensk idrotts storhet.

 

Moses stentavlor - budord 5:
Skapa enklare och roligare gemenskap.

 

Moses stentavlor - budord 6:
Svensk idrott ska vara ett smörgåsbord

 

 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Skribent: Björn Eriksson

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss