Hoppa till sidans innehåll

 

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Moses stentavlor - budord 9: Brottsligheten är vårt ansvar - också

2016-03-23 13:35

KRÖNIKA: De flesta av oss förknippar idrott med positiva känslor – som välmående, glädje och gemenskap. Det är vad vi själva upplevt och sett att våra barn fått uppleva. Men idag förknippas idrotten ibland, och på senare tid allt oftare, också med negativa företeelser som supportervåld, matchfixing och doping. Företeelser som alla i många fall har ett samband med organiserad brottslighet.
  • Skapad: 23 MAR 2016 13:35
Idrottspolitik

Det är lätt att vifta undan problemen med konstaterandet att de är samhällsproblem och därmed samhällets ansvar. Svensk idrott är tack vare, eller i det här fallet snarare på grund av, sin omfattning en spegling av samhällets både fram- och baksidor. Vilket är sant. Men i vårt idéprogram Idrotten vill står det att ”Idrottsrörelsen ska genom sin verksamhet medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande.” Det vill säga vi ska, inte bara samhället, vi vill bidra till att göra Sverige bättre och starkare. Dessutom kan vi självklart aldrig svära oss fria från att hålla rent i vår egen verksamhet.

Grunden är vår värdegrund, som jag skrivit om på flera tidigare stentavlor: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Supportervåld, hot och trakasserier, matchfixing och doping strider på alla sätt mot den värdegrunden, som också i mångt och mycket är grunden för ett demokratiskt och fritt samhälle. Om vi i vår vardagliga föreningsverksamhet lever vår värdegrund kommer vi också att vaccinera deltagarna mot avarterna.

Men hur gör vi när utomstående kriminella krafter utnyttjar vår demokrati och öppenhet för att bedriva sin antidemokratiska och antiidrottsliga verksamhet. Det är en verklighet jag beskrev i min så kallade huliganutredning och som vi inte kan blunda för. Låt oss komma ihåg att de tyska nazisterna kom till makten via formellt demokratiska val. Men efter att i flera år ha hotat och trakasserat alla som var emot dem.

Det finns de som dragit slutsatsen att vi måste överge den demokratiska ideella föreningen som organisationsform för att kunna hålla de mörka krafterna borta. På ett årsmöte där varje medlem har en röst finns alltid risk för kupper. Som Winston Churchill sa en gång i ett tal i det engelska parlamentet: ”Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga former som prövats genom tiderna”.

För mig kan kampen mot demokratins fiender aldrig vinnas genom att ta bort demokratin. Tvärtom handlar det om att göra den levande i vardagen. Vi brukar prata om formell och informell demokrati, där den formella demokratin handlar om rösträtt, årsmöten etc, medan den informella handlar om hur vi förhåller oss till och lyssnar på varandra i vardagen. Den formella demokratin blir ett tomt skal om den informella inte finns. Och då kommer medlemmarna inte till årsmötet eftersom de inte tycker att det känns meningsfullt.

Det bästa sättet att förhindra kupper, att stoppa kriminella, antidemokratiska krafter från att förpesta verksamheten och förstöra idrotten är därför inte att med olika organisatoriska medel stänga dem ute. Tvärtom är det att öppna alla dörrar och fönster, att låta den fria debattens friska vindar blåsa och de nya idéernas ljus lysa. Mörkermän skyr ljus och frisk luft.

Sammanfattningsvis: Vår värdegrund är vårt vapen mot de avarter som hotar Svensk idrott. Om vi lär som vi skriver och lever som vi lär kommer vi att vinna den kampen.

 

Moses stentavlor - budord 1:
Försvara värderingar men lyssna på befogad kritik.

 

Moses stentavlor - budord 2:
Idrotten vet bäst när och hur vi gör bäst nytta


Moses stentavlor - budord 3:
Vi är stolta men inte nöjda.


Moses stentavlor - budord 4:
Bredden en viktig del av Svensk idrotts storhet.

 

Moses stentavlor - budord 5:
Skapa enklare och roligare gemenskap.

 

Moses stentavlor - budord 6: Svensk idrott ska vara ett smörgåsbord

 

Moses stentavlor - budord 7: Snacket måste bli verkstad

 

Moses stentavlor - budord 8: Hitta de vita fläckarna och fyll dem

 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 06 46

Skribent: Björn Eriksson

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss