Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottslyftet

"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten."

Sök stöd till att utveckla din förening

Idrottslyftets syfte! Att göra en så attraktiv verksamhet som möjligt för barn och ungdomar i åldern 7–25 år så att det väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i förening.
  • Uppdaterad: 26 FEB 2018 08:35
Idrottens finansiering

Idrottslyftet 2019 

Förklaring av strategi 2025
Den strategiska planen togs på riksidrottsmötet 2015 och är en gemensam strategi för hela idrotten. Det handlar om att bryta mönster och gå från triangel till rektangel.

Fem utvecklingsresor – tillsammans mot 2025
•     En ny syn på träning och tävling i förening
•     Inkluderande idrott för alla
•     En jämställd idrott
•     Ett modernt medlemskap som engagerar
•     Ett stärkt ledarskap för att förändra kultur och värderingar

Idrottslyftets medel ska underlätta den resan.

Hur söker jag Idrottslyft?
För att få Idrottslyft till din förening kontaktar du din Idrottskonsulent. Föreningen måste även söka LOK-stöd, detta är en förutsättning för att ni ska kunna söka, du blir också ombedd att göra en återrapport när projektet är avslutat. Kontaktuppgifter finner du här   

Betalas av Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund:

1. Träningsläger för styrelsen
Utbildningen genomförs 24 mars och en 19 oktober. Under utbildningen jobbar vi bl.a. med frågor som föreningens grunddokument, ledarrekrytering, effektivisering, rollfördelning i styrelsen m.m. Vi vill att ni kommer med minst 4 personer från varje huvudstyrelse. 7 föreningar får chansen vid varje tillfälle.

Kostnaden på 7 000 kr finansieras av Idrottslyftet.                                  

2. Grundutbildning för tränare
Detta är en ny utbildning som ersätter Plattformen. Under 2019 kommer utbildningen att vara gratis för våra föreningar. Kostnaden för utbildning är normalt 1800 kr/deltagare.

3. Change the game
”Change the game” går ut på att sprida ett nytt tankesätt kring barns idrottande. Kunskapen kommer från forskningen och slutmålet är att barn ska tycka att det är roligare att idrotta, leva längre som gamla och som bonus öka sina chanser att bli riktigt bra i idrott på sikt.

Vi behöver göra en del förändringar för att nå målen för Strategi 2025. Vi stöttar gärna er förening om ni har bra verksamhet för barnen och vill bli ännu bättre. Gärna inom något av följande områden.                   

- Rörelseförståelse
- Socioekonomiska insatser
- Föräldraföreläsningar
- Föreläsningar med i teman som inkludering, jämställdhet, nya sätt att organisera en förening
   
Ta kontakt med din idrottskonsulent.
https://change-the-game.se/verktyg-insikter/

Utbetalas vi Idrottsmedel (RF):

4. Nytt, annorlunda och billigare! - Ny syn på träning och tävling
För att behålla våra idrottande barn och ungdomar i framtiden behöver vi göra aktiviteter som de vill ha.  Därför vill vi att din förening ska tänka nytt, annorlunda och billigare! Hur kan just din förening bryta mönster för att öppna upp er verksamhet? Hur ska träningarna se ut för att passa barnen? Finns det roliga tävlingsformer som kan locka barnen? Är din idrott dyr, men går att göra billigare? Skicka in ditt förslag till din idrottskonsulent. Alla bra förslag belönas med upp till 20 000 kr.
Se några tidigare belönade förslag: http://www.jhidrott.rf.se/Idrottslyftet/GodaexempelNyttochAnnorlunda/NyttochAnnorlundaGodaexempel

5. Processer för föreningen
För de föreningar som redoviserar LOK-stöd och vill jobba med strategi 2025, styrdokument eller policyarbete erbjuder vi processledning eller stöd i processarbete. Ni kan söka pengar för material, kost och logi under själva processjobbet, maxbeloppet per förening är 10 000 kr.                                                 

6. Utbildningspaket
Vi har tre färdiga utbildnings- och utvecklingspaket.

  1. Jämställdhet och idrott
  2. Inkludering och idrott
  3. Rörelseförståelse                                    

Styrelsemedlemmar gör utbildningen enskilt och digitalt. Sedan diskuterar hela styrelsen hur utvecklingen i föreningen ska se ut i den aktuella frågan. Efter att ni lämnat in skriftligt svar får föreningen 5 000 kr att använda i förändringsarbetet. Svaret skickas till din idrottskonsulent.

7. Värdegrund
Ledare, tränare och förtroendevalda är ryggraden i svensk idrott och avgörande för att få alla med på tåget i utvecklingsarbetet mot 2025. Tillsammans med de aktiva måste ständiga samtal om utveckling, normer och värderingar hållas levande i idrottsföreningar. Kulturen inom en förening grundas i värdegrunden och den måste vara tydlig för alla. Så alla föreningar som aktivt vill jobba med värdegrundsfrågor kan tilldelas pengar, max 7 500 kr.  

8. Specialidrottsförbundens Idrottslyft
Specialidrottsförbund (SF), har egna Idrottslyfts dessa söks hos respektive SF Kontaktpersoner SF, förutom fotbollen som söks från Distriktsfotbollen (SDF) Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund. 

9. Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer
Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag. Ansökningar handläggs löpande av Jämtland-Härjedalens Idrottsförbunds Idrottslyftssamordnare. Bidraget ingår som en del i Idrottslyftet. Läs mer under anläggningar

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer och information om ansökningsprocessen finns på Riksidrottsförbundet

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
Stöd till energi- och miljöprojekt 
Stöd till renoveringsprojekt 
Stöd till säkerhetsprojekt
Stöd till utrustning för parasport
Stöd till speciella anläggningssatsningar

Visa att din förening fått stöd från Idrottslyftet!

Idrottslyftslogotype

Använd Idrottslyftets symbol för att visa att en verksamhet finansieras med Idrottslyftsmedel. Placera symbolen ensam eller tillsammmans med föreningsmärket och/eller förbundslogotypen på till exempel hemsidor och i inbjudningar, broschyrer och tidningar.

Se filmen som sammanfattar innehållet i Idrotten Vill

J-H IF och SISU IU Idrottslyft Anläggning Rekrytera Anläggningsstöd Idrotten Vill Behålla Behålla Rekrytera Anläggningsstöd Idrotten Vill Behålla Behålla Rekrytera Anläggningsstöd Idrotten Vill Behålla

 

I allt arbete ska vi ta hänsyn till: Mer om Idrottslyftet på Riksidrottsförbundet

 

Skribent: Iréne Andersson

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss