Hoppa till sidans innehåll

Inkludering

Hur kan er förening bli mer inkluderande? Hur kan er förening ta emot nya målgrupper? Kanske har ni en verksamhet igång som ni behöver stöttning med? Vi kan stödja er med utbildning och ekonomiska medel.
  • Uppdaterad: 03 APR 2018 12:32

Idrotten är öppen för alla. Engagemang i föreningslivet är och har alltid varit ett utmärkt sätt att inkluderas i det svenska samhället, men vi kan bli bättre!

Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Influenser från andra kulturer bidrar till en positiv utveckling inom den blekingska idrotten.

Vi vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och till svensk idrotts utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap.

Idrotten vill att alla underrepresenterade grupper i så stor utsträckning som möjligt blir en del i allt det fina som föreningslivet gör och står för. Genom att bryta normer öppnas nya möjligheter upp, både för föreningar och individer. Det kan vara flickor i traditionella pojkidrotter (eller tvärtom), unga i styrelserummet, äldre i idrotter som är stängda för icke-elit, människor med annan etnisk bakgrund, HBTQ-personer etc.

Idrottsrörelsen har tilldelats extra medel för att ytterligare stärka det fina arbetet som görs i föreningar och förbund. Genom Blekinge Idrottsförbund har föreningar och förbund möjligheten att söka medel för att utveckla det som redan görs, eller för att starta upp nya satsningar. Resurserna kan med fördel användas för aktiviteter som möjliggör rekrytering av nya aktiva och/eller ledare.

Vi ser gärna även utvecklingsarbete där hela föreningen är delaktiga kring ett antal viktiga frågeställningar kopplat till hur föreningen kan bli öppen för alla. Vi ser gärna utbildning av nya ledare och/eller aktiva i föreningslära, ledarskap eller värdegrund. Däremot är vi restriktiva vad gäller stöd till tävlingsverksamhet, även om alla ansökningar behandlas individuellt i samråd med föreningens idrottskonsulent.

Det viktigaste är att den sökande har ett tydligt mål för hur det kan bidra till inkludering och att det är väl förankrat i föreningen som helhet.

Ansökan om medel för att arbeta med fokus inkludering/etnicitet görs i IdrottOnline -> Idrottsmedel -> Blekinge IF -> Särskild satsning. Vi uppmuntrar föreningar att göra detta i dialog med föreningens idrottskonsulent eller genom att kontakta Olof Ljungberg enligt nedan uppgifter. Vi vill även tipsa om sajten Inkluderande idrott som hittas här: http://inkluderandeidrott.se/

Om du har funderingar är du välkommen att kontakta Olof Ljungberg på mobil: 0733-600999 eller via e-post: This is a mailto link

Skribent: Olof Ljungberg

Kontaktperson

Olof Ljungberg

Integrationskoordinator
Blekinge Idrottsförbund
0733-600999
This is a mailto link

Postadress:Blekinge Idrottsförbund
Arenavägen 15
371 55 Karlskrona

Besöksadress: Arenavägen 15 (Karlskrona) eller Nyemöllevägen 12 (Karlshamn)
371 55 Karlskrona

Kontakt:Tel: 0455367650
Fax: 0455367669
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss