Hoppa till sidans innehåll
Foto: JOSEFINE LOFTENIUS

Arbetet med att skapa en tryggare idrott stärks ytterligare

23 MAJ 2019 13:43
Längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning.
  • Uppdaterad: 23 MAJ 2019 13:43

Det är några av de åtgärder som Riksidrottsstyrelsen föreslår för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla. Beslut fattas på Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping den 24-26 maj.

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart.

– Att vara idrottsledare är ingen demokratisk rättighet, istället har vi som finns nära idrottande barn, ungdomar och vuxna en skyldighet att göra allt vi kan för att alla ska vara trygga, utvecklas, må bra och ha roligt tillsammans, säger Patric Nilsson, distriktsidrottschef Blekinge Idrottsförbund. De ändringar som föreslås ska bidra till den nollvision mot kränkningar som vi i idrottsrörelsen har. 

Idrotten har under de senaste åren stärkt arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer. Bland annat har varje idrottsdistrikt en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott. I Blekinge jobbar Martin Eliasson som sakkunnig i barn- och ungdomsidrott och honom kan ledare, tränare och styrelser vända sig till för råd och stöd om något skulle inträffa.

Vi jobbar kontinuerligt både proaktivt och reaktivt i arbetet för en trygg idrott, säger Martin. Vi uppmärksammar frågan i många olika forum. Förutom att utbilda och ge stöd kring trygg idrott när vi möter idrottsledare och föreningar lyfter vi frågan med politiker, kommuntjänstepersoner, specialidrottsdistriktsförbunden och med andra organisationer. I Ronneby arrangerar vi i anslutning till Idrottens dag en stor mötesplats den 12 oktober med tema Trygg idrott. I allt vi gör behöver barnrättsperspektivet finnas med.

Utöver det ovan nämnda så har Riksidrottsförbundet också tillsammans med Bris tagit fram Barnens spelregler, Bris har inrättat en stödlinje för idrottsledare, en uppförandekod för idrotten fastställdes av Riksidrottsstyrelsen (RS) i augusti och en idrottsombudsman och visselblåsarfunktion inrättades i november.

För att ytterligare förstärka och förtydliga vikten av att idrottsrörelsen lever enligt idrottens värdegrund föreslår RS ett flertal ändringar i stadgar och förtydliganden av mandat för idrottsombudsman. Beslut om ändringarna tas på Riksidrottsmötet den 24-26 maj.

–  Ett barn som far illa är ett barn för mycket. Förslagen ska stärka arbetet med trygg idrott och har barnens bästa för ögonen, säger Martin Eliasson, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott på Blekinge Idrottsförbund.

Förslagen i punktform:

  • Allvarliga kränkningar får mer kännbara påföljder – påföljden för den som allvarligt kränkt någon ändras från dagens avstängning i högst två år till avstängning i lägst två år och högst 10 år. 
  • Preskriptionstiden för anmälan av allvarliga kränkningar föreslås ändras till 10 år från den dag kränkningen begicks. (från tidigare två månader)
  • Idrottsombudsmanens uppgift att vägleda och i vissa fall företräda förening eller medlem i förening förtydligas i stadgarna.
  • Idrottsombudsmannen ges rätt att kunna göra en anmälan till bestraffning.
  • Att föreningar ska – inte som tidigare uttryckt uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller erhåller uppdrag i föreningen och som i uppdraget har direkt och regelbunden kontakt med barn.
  • Enligt gällande stadgar är det möjligt för en förening att utesluta en medlem som bryter mot idrottens värdegrund. Detta föreslås skrivas ännu mer tydligt.

Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens årsmöte, äger rum i Jönköping den 24–26 maj och samlar representanter från samtliga 71 medlemsförbund för att gemensamt fatta beslut i dessa och fler framtidsfrågor.

Mer om Riksidrottsmötet 2019, här hittar du förslag, handlingar, program mm.

För mer information kontakta gärna:
Martin Eliasson, sakkunnig barn- och ungdomsidrott, tfn: 0708-544458, This is a mailto link

Patric Nilsson, distriktsidrottschef, tfn: 0708-777662, This is a mailto link

Skribent: Sofia Swartz
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Blekinge Idrottsförbund
Arenavägen 15
371 55 Karlskrona

Besöksadress: Arenavägen 15 (Karlskrona) eller Nyemöllevägen 12 (Karlshamn)
371 55 Karlskrona

Kontakt:Tel: 0455367650
Fax: 0455367669
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss