Hoppa till sidans innehåll

Gävleborgs Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Gävleborg. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Sevana vill se idrotten som en motkraft

2017-10-20 10:51

Att idrotten har stora möjligheter att främja integration känner vi till, men hur når vi ut och bjuder in en målgrupp som lever med starka begränsningar i sin vardag? Och hur kan du som idrottsledare agera när du möter en ung människa som är utsatt för hedersrelaterat förtryck av något slag? Sedan i våras har Sevana Bergström rest runt och föreläst kring de här frågorna och skapat dialog om hur vi med idrotten som verktyg kan arbeta förebyggande och vara en motkraft.
  • Uppdaterad: 17 APR 2018 13:14

Sevana Bergström arbetar som integrationssamordnare för Svenska Fotbollförbundet, hon är även grundare av organisationen TRIS, Tjejers rätt i samhället, och integrationsprojektet Ronjabollen. På föreläsningarna möter Sevana representanter för idrottsrörelsen men också många från skolans värld, och hon upplever att behovet av kunskap i de här frågorna är stort. I en enkät slår 80 % av de idrottsföreningar som svarat fast att de har behov av mer kunskap i frågor om hedersproblematik och mångfaldsfrågor.

– Vi behöver förstå vad som driver människor att utöva hedersrelaterat förtryck och våld. Vi behöver också kunskap om hur vi upptäcker när barn och unga är utsatta, menar Sevana.

Under de senaste veckorna har Sevana haft tre föreläsningar i Gävleborg på uppdrag av Gävleborgs Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Gästriklands Fotbollförbund och Hälsinglands Fotbollförbund. Vid sista föredraget i Bollnäs kom nära 90 deltagare.  

Sevana, har vanlig är den här problematiken kring det du benämner ”vardagsheder”?
– Frågan har blivit alltmer synlig eftersom det faktiskt finns mer kunskap om mångfaldsfrågor och hedersproblematik idag. Den målgrupp där vi kan se att problematiken är mest utbredd är bland unga tjejer med utlandsfödda föräldrar. Vissa av de här tjejerna lever med en hel del begränsningar i sin vardag. De kanske inte tillåts att delta i idrottsföreningarnas verksamhet till exempel.

När du säger att idrotten är en motkraft till hedersrelaterat förtryck, hur menar du då?
– Inom idrotten har vi möjlighet att nå de här barnen och ungdomarna och erbjuda dem en aktiv och sund fritid. Om vi kan få dem att delta i våra verksamheter har vi också möjlighet att se om någon far illa eller hamnar utanför. 

Hur kan vi nå de här barnen och ungdomarna?
– Vi behöver bli bättre på att synas och välkomna dem till idrottsrörelsen, framförallt tjejerna. Här måste vi kanske tänka nytt! Vi skulle kunna vara mer ute i skolorna – där har vi även möjlighet att nå föräldrarna. Ett samarbete mellan idrotten och skolan är oerhört värdefullt. Man kan ta chansen att öppna upp och bjuda in till idrottens verksamheter via föräldramöten till exempel. Vi kan arbeta med fler språk, kommunicera bättre och vara mer synliga i de områden där målgruppen finns. 

Vilka råd kan du ge till ledare och andra vuxna i de här frågorna?
– Det allra viktigaste rådet är att inte göra skillnad på barn och barn. Att vara öppen och välkomnande som förening och att inte vara rädd att ta upp den här typen av frågor. Var inte rädda för andra kulturer och andra religioner, arbeta på och våga ifrågasätta orättvisor. 

Var kan jag som föreningsledare få stöd om jag behöver?
– Man kan absolut ta kontakt med mig eller med sitt distriktsidrottsförbund om man behöver bollplank och stöd.

Har du frågor som rör hedersrelaterat förtryck av unga inom idrotten i Gävleborg kan du maila din fråga till Sevana, eller höra av dig till oss på Gävleborgs Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Gävleborg:

Sevana Bergström, integrationssamordnare Svenska Fotbollförbundet: This is a mailto link

Pia Hillgren, verksamhetsledare för projekt och inkludering, Gävleborgs idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Gävleborg: This is a mailto link

Vi vill även tipsa om SISU Idrottsutbildarnas webbsida ”Inkluderande idrott”. Det är en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar inom idrotten: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/ 

Föreläsningarna i Gävleborg arrangerades av Gävleborgs Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Gästriklands Fotbollförbund och Hälsinglands Fotbollförbund. På bilden ser du från vänster, Pia Hillgren, verkssamhetsledare för projekt och inkludering på Gävleborgs Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Gävleborg, föreläsaren Sevana Bergström och Klara Westerlund, handläggare för kulturmiljö och folkhälsa på Länsstyrelsen Gävleborg.

Skribent: Ingela Norberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Gävleborgs Idrottsförbund
Box 975
801 33 Gävle

Kontakt:Tel: 0723551605
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss