Hoppa till sidans innehåll

Gävleborgs Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Gävleborg. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Bollnäs Föreningsallians vill minska utanförskapet

2017-11-08 20:28

I Bollnäs kulturhus har Björn Lans sin lilla kontorshörna. Björn är projektledare för nystartade Bollnäs Föreningsallians, som i början av oktober beviljades nära 4,6 miljoner kronor från Arvsfonden. På bilden (från vänster): Linda Wallberg, Björn Lans, Tony Croon och Torbjörn Svensk.
  • Uppdaterad: 17 APR 2018 13:14

Björn berättar att allt startade med ett antal frågor som har diskuterats länge: Hur kan vi stötta civilsamhället på bästa sätt? Hur kan vi synliggöra alla fina verksamheter som finns i Bollnäs? Hur kan vi minska utanförskapet och vara en länk mellan föreningsverksamheten och t.ex. ungdomar eller nyanlända?

Tillsammans med initiativtagarna Torbjörn Svensk, Linda Wallberg och Tony Croon genomförde Björn en förstudie som visade på behovet av samordning och nätverkande för civilsamhällets aktörer i Bollnäs och med studien som grund lämnade de in sin ansökan till Arvsfonden för att starta projektet Civilsamhället i samverkan – Ett föreningsliv för alla. Projektets syfte är att minska utanförskapet genom att erbjuda olika aktiviteter i föreningsregi. Häromveckan kom det glädjande beskedet, ansökan beviljades, vilket betyder en stabil start för Bollnäs föreningsallians!

Spännande och inspirerande

Gävleborgs Idrottsförbund har funnits med som aktiv samverkanspart och bidragit med stöd. Pia Hillgren har agerat bollplank och gett råd och tips under förstudien och i ansökningsförfarandet.

– För vår del är också samverkan med många aktörer både inom och utanför idrottsrörelsen prioriterat och en självklarhet i arbetet mot idrottens strategi 2025, menar Pia. Att finnas med i samarbetet med Bollnäs Föreningsallians, att tillsammans utveckla nya arbetssätt och metoder känns både spännande och inspirerande!


En av de verksamheter som redan är igång är introduktionsturer med nyanlända för att visa runt på idrottsanläggningar i Bollnäs. 

Unik bredd

Björn Lans lyfter fram att Bollnäs Föreningsallians är unik i Sverige genom den breda samverkan som spänner över hela civilsamhällets bredd. Här finns föreningar och aktörer från idrotten, kulturen, kyrkan, nykterhetsrörelsen, hjälporganisationer o.s.v. Man har gjort en grundlig kartläggning, men fortsätter att hålla ögonen öppna för att även få med olika grupperingar som inte är organiserade i föreningsform.

 – Vi tycker även att vi har hittat ett bra samtalsklimat för att arbeta över gränserna när det gäller kommunens olika förvaltningar. Där kan det ju ibland vara vattentäta skott, menar Björn. Samverkan är en förutsättning. Vi sitter just nu i delade lokaler med Gävleborgs Idrottsförbund i Bollnäs kulturhus. Det är en fördel att ha närhet till många samverkansparter.

Medskapande är viktigt

Björn beskriver att projektet övergripande handlar om folkhälsa och integration och att det vilar på tre ben: aktiviteter, arrangemang och mötesplatser.

– Vi har inte spikat exakt vad det kommer att handla om, men prova-på-verksamheter, spontanidrott och aktiviteter som sänker trösklarna till föreningslivet är viktiga. Vi planerar även 3–4 större arrangemang per år som vi vill skapa tillsammans med ungdomar för ungdomar. Medskapandet är jätteviktigt för oss! Vi kommer att starta ett ungdomsråd med medlemmar i olika åldrar och med olika bakgrunder. Vi kanske inte vill ta den lättaste vägen, vi vill gräva lite djupare! Det är så lätt att säga att "nu har vi bjudit in alla" men har vi verkligen skapat förutsättningar för målgruppen att delta? Är det intressant för dem? Har de blivit tillfrågade?

– Med Arvsfondens stöd kan vi nu ha 2,5 tjänster under en period om 3 år, fortsätter Björn. Det innebär att vi har en grund att stå på. Sedan är tanken att all verksamhet ska finansieras på annat sätt, med externa medel. Långsiktigt är det bra att utgå ifrån att det här arbetssättet ska ha egen bärkraft när den första 3-årsperioden är slut. Vi har även satt ett mål att vi ska utöka med ytterligare två tjänster under perioden.


Björn Lans på kontoret i Bollnäs Kulturhus.

Fritidsbanken på gång

Bollnäs Föreningsallians arbetar även för att starta konceptet Fritidsbanken i Bollnäs. I Fritidsbanken kan man låna utrustning om man inte har själv. Vill du prova på att åka rullskridskor kan du kolla om det finns ett par att låna i Fritidsbanken. Det är ett beprövat koncept som finns på många platser i Sverige. Björn berättar att Bollnäs kommun kommer att stötta Fritidsbanken genom att stå för lokalhyran medan Gävleborgs Idrottsförbund finns med som stöd i processen kring uppbyggnaden. Fritidsbanken ger även arbetstillfällen för nyanlända till exempel. Det kan vara ett bra sätt att komma in i samhället snabbare.

Stöd från idrottsförbundet

– Vi söker just nu en lokal i bra läge där vi dels kan ha kontorslokaler, och dels kan arrangera mötesplatser och samla olika grupper. Vi har även sett behovet av en digital plattform för att sprida information om all den fantastiska föreningsverksamhet som arrangeras här i Bollnäs. Gävleborgs Idrottsförbund stöttar ekonomiskt, via inkluderingsstödet, både aktiviteter och skapandet av plattformen. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna bjuder vi in till gemensamma mötesplatser, inom kort har vi en processkväll inplanerad med föreningarna runt Solrosens IP till exempel.

Idéer är ingenting som Bollnäs Föreningsallians lider brist på! Nu startar Björn och hans kollegor den treåriga resan – håll utkik! Vill du komma i kontakt med Bollnäs Föreningsallians kan du kontakta Björn via mail: This is a mailto link

Har ni en idé på gång i er kommun som bygger på samverkan mellan idrottsföreningar och andra aktörer? Har ni fokus mot inkludering? Hör av er till Pia Hillgren på 070-350 75 48 eller This is a mailto link så kan vi kanske hitta samverkansformer och se hur vi kan stödja just er idé!

Skribent: Ingela Norberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Gävleborgs Idrottsförbund
Box 975
801 33 Gävle

Kontakt:Tel: 0723551605
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss