Hoppa till sidans innehåll

Gävleborgs Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Gävleborg. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Nu drar Stina igång rörelsesatsningen i X län

2018-08-30 10:06

Gävleborg är tidigt ute med att göra verkstad av regeringens satsning ”Samling för daglig rörelse”. I samverkan med kommuner och andra aktörer startar nu Gävleborgs Idrottsförbund en rörelsesatsning i skolan som ska ge mer rörelseglädje kopplat till skoldagen för elever i förskoleklass och upp t.o.m. årskurs 6. Målet är att ge barnen en grund för fysisk aktivitet som kan bestå under hela livet och i förlängningen förbättra såväl folkhälsan, det individuella välbefinnandet och skolresultaten.
  • Uppdaterad: 31 AUG 2018 14:50

Här i Gävleborg är det Kristina (Stina) Skoglund-Hansson, Gävleborgs Idrottsförbund, som är samordnare för rörelsesatsningen i länets skolor.

Stina, varför är rörelsesatsningen viktig just nu?

Vi vet att barn och unga rör sig alldeles för lite idag. Forskning visar att mellanstadiebarn sitter stilla i genomsnitt 8,5 timme per dag. I Sverige når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna upp till de rekommenderade 60 minuterna fysisk aktivitet per dag. Stillasittandet leder obevekligt till försämrad folkhälsa och barnen missar chansen att få med sig rörelseglädjen ut i livet. Inom idrottsrörelsen sticker vi ut hakan och säger att rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Det finns ett samband mellan att vara fysisk aktiv och ökad koncentration. Det måste tas tillvara på för barnens skull!

I satsningen pratas det om rörelseförståelse, vad är det?

God rörelseförståelse gör att du både kan, vill och vågar använda kroppen och röra dig. Det handlar om att bygga upp en kompetens – att du motoriskt klarar av flera olika kroppsrörelser. Det handlar även om ha motivation och självförtroende när det gäller att använda kroppen. Självförtroende stärker dig inifrån. Det ger dig förmåga att kunna uttrycka dig, lära känna din kropp, och förstå vad kroppen behöver. Självförtroendet byggs upp genom att lära sig nya rörelser och att du som individ känner att du utvecklas i egen takt och utan jämförelse med andra. Rörelseförståelse ska bygga på en känsla lust och glädje, inte utifrån prestation och teknik. Så självförtroende och rörelseförståelse går hand i hand, vilket kan motivera människor att fortsätta vara i rörelse hela livet.

Hur kommer vi att märka satsningen här i Gävleborg?

Vi kommer under hösten att gå ut med information till länets alla kommuner och skolor för att sedan göra riktade satsningar tillsammans med samverkande kommuner. Vår plan är att inleda satsningen i två kommuner, för att sedan utöka till fler. Vi börjar i de kommuner där vi noterat att antalet deltagartillfällen vid föreningsaktiviteter ligger lågt. I vårt län är det Nordanstig, Ljusdal och Ockelbo som är kandidater till att vara våra ”pilotkommuner”. Målet är att alla skolor i Gävleborg ska kunna ta del av satsningen på olika sätt och vi har därför förberett material att kunna bistå med.

Rörelsesatsningen i skolan kommer att starta med en utbildningsdag i Gävle den 12 september, där en av världens främsta ambassadörer för rörelseförståelse, Dr. Dean Kriellaars, kommer att hålla i en föreläsning följt av en workshop. Dean har utvecklat många metoder och program för barn och ungas rörelseutveckling som använts brett i Kanada. (Anmäl dig och dina kollegor här senast 3/9 2018.)

Hur ser konceptet ut?
Det är egentligen inget fast koncept utan vi hittar lösningar utifrån kommunernas och skolornas olika förutsättningar. Därför åker vi ut till kommuner och möter skolledningen och ser över nuläget. Vi arrangerar därefter lokala nätverksträffar med lärare, rektorer, kommunansvariga, föreningsledare och andra. Det är viktig för oss att vi samverkar med alla inblandade parter så att vi kan komma fram till arbetssätt som vi tillsammans tror på, och som blir hållbara i skolornas vardag på lång sikt. Vi vill i alla led tänka långsiktigt så att rörelseaktiviteter i fortsättningen alltid ska vara en självklar del av skolbarnens vardag.

Vi har även som mål att rekrytera ”aktivitetsledare” som blir en extra resurs för skolan i rörelsesatsningen. Aktivitetsledarna utbildas hos oss och bistår skolan med att arrangera och leda rörelseaktiviteter. Vi ser även till att lärare och skolpersonal på samverkande skolor får fortbildning kring rörelseförståelse så att de på egen hand kan arbeta med rörelseaktiviteter i skolan. Fortbildningen innehåller både praktiska moment och en grundförståelse för vikten av rörelseförståelse och hur man kan stötta barnen att hitta rörelseglädjen.

Har ni frågat barnen vad de vill?

Det är viktigt för oss att utgå från barnens perspektiv så att vi vet att vi satsar rätt! Genom att göra en elevenkät så samlar vi in barnens egen syn på vad man tycker om att göra på fritiden, om och hur man väljer att röra på sig, vilka rörelseaktiviteter som motiverar dem idag, vilka önskemål de har om aktiviteter i skolan o.s.v. Svaren blir vårt viktigaste arbetsunderlag för att arbeta vidare på varje skola. Kan vi tillgodose barnens behov och de får känna sig delaktiga i satsningen, så hoppas vi att det kan höja deras motivation att delta.

Hur ser intresset ut från skolan?

Det finns redan många goda exempel på skolor runt om i länet där man hittat egna lösningar för att aktivera elever under skoldagen. Vi får indikationer på att skolpersonal är intresserade och söker information och inspiration för att skapa aktiviteter för barn. Där kan vi från vårt håll bidra med erfarenhet och kompetens kopplat till barn/ungdomar och livslångt idrottande.

Vi har stor förståelse för att lärare och övrig skolpersonal har mycket på sitt bord redan och vi vill inte belasta dem med ytterligare arbetsuppgifter. Genom Rörelsesatsningen i skolan kommer vi från Gävleborgs Idrottsförbund att tillföra egna resurser till redan befintlig verksamhet på skolorna. Vi ser att satsningen kan bli ett jättebra komplement till det arbete som lärare och annan skolpersonal redan gör.

Vilka kommer att leda aktiviteterna i skolan?

Det kan se olika ut på olika platser. Vi kan dels erbjuda resursstöd till skolans personal och till ledare inom skolidrottsföreningar, så att de själva kan genomföra aktiviteter och dels ska vi hjälpa till att rekrytera ledare utifrån som kan komma in och genomföra aktiviteterna i samband med skoldagen. Det kommer att finnas kunskap att hämta på vår hemsida för den som själv vill dra igång rörelseaktiviteter - föräldrar, föreningar, andra kommuner till exempel.

Vad hoppas du att detta ska leda till?

Framför allt hoppas jag att jag tillsammans med mitt arbetsteam kan ta fram bra och fungerande arbetsmetoder som får barn att känna rörelseglädje – att de upptäcker hur roligt och skönt det är att röra på sig. I de kommuner vi börjar att göra satsningen tror jag att vi kan få många goda ex som andra skolor kan ta del av. Att alla ska hitta någon form av koncept som passar den skolan man arbetar på. Skolan är en viktig plattform för barns fostran och utveckling, och det inkluderar även utvecklandet av den egna hälsan. Jag ser det som självklart att vi som idrottsförbund här i Gävleborg delar med oss av den kunskap vi har kring barn och ungas idrottande.

Om jag nu är lärare och känner att detta verkar toppen - vart vänder jag mig?

Börja med att gå in på vår hemsida och ta del av det material som finns där. Där kommer du att kunna få en bild av hur satsningen rullar på. Ta gärna kontakt med mig så bollar vi idéer! På lite längre sikt kommer vi att kunna erbjuda en grundläggande utbildning i rörelseförståelse för den som vill komma vidare och skapa aktiviteter på sin skola.   

Länk till Stinas kontaktuppgifter och mer information om Rörelsesatsningen i skolan.

Skribent: Ingela Norberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Gävleborgs Idrottsförbund
Box 975
801 33 Gävle

Kontakt:Tel: 0723551605
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss