Hoppa till sidans innehåll

Gävleborgs Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Gävleborg. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Ockelboskolor med koll på rörelseförståelse

2019-01-08 11:19

Skolpersonal från Åbyggeby, Perslunda och Gäveränge skolor i Ockelbo har skolgården för sig själva denna första dag på vårterminen när Gävleborgs Idrottsförbund håller en utbildningsdag på temat rörelseförståelse. I blandade grupper hoppar de omkring, balanserar, leker och uppfinner nya sätt att röra sig tillsammans.
  • Uppdaterad: 08 JAN 2019 11:19

Aktiviteterna ute på Perslundaskolans skolgård sker under glada tillrop. Det är Stina Skoglund-Hansson från Gävleborgs Idrottsförbund som tillsammans med kollegorna Daniel Holm och Lars Nordh håller i utbildningspassen, som syftar till att Ockelbos skolbarn ska få ökad rörelseförståelse och bli mer aktiva i samband med skoldagen. 

Inom ramen för Rörelsesatsningen i skolan genomför Stina och hennes kollegor en rad utbildningsinsatser på pilotskolor i länet, och Ockelbo är först ut. Skolpersonalen får grundkunskaper kring rörelseförståelse, pedagogiska tips och får själva diskutera och prova på att utveckla flexibla rörelselekar som passar på skolrasterna.


Samordnare Stina Skoglund-Hansson, Gävleborgs Idrottsförbund, coachar skolpersonalen i workshop kring rörelseaktiviteter. 

Målet är att personalen på de deltagande skolorna ska få alla barn – även de mest inaktiva – att hitta glädjen i rörelse och hjälpa dem att lägga grunden för ett aktivt liv. Satsningen gäller barn från förskoleklass upp till årskurs 6. I de åren läggs grunden för många vanor som formar livet, och det är viktigt att barnen under de åren ökar sin rörelseförståelse för att kunna, vilja och våga använda sin kropp på olika sätt.


Jesper Hall är en av de aktivitetsledare som Gävleborgs Idrottsförbund anställt i samband med rörelsesatsningen. Jesper kommer att hålla i rörelseaktiviteterna vid de tre skolorna i Ockelbo under vårterminen till att börja med.

Barn blir sittande inne

Linda Olsson är elevassistent på Perslundaskolan, hon och kollegan Malin Åberg, som är idrottslärare, pustar ut efter ett av utbildningspassen ute på skolgården. De berättar att dagen redan gett dem flera idéer till hur de kan utforma rörelseövningar som stimulerar barnen på ett nytt sätt.

Vad tycker ni om rörelsesatsningen i skolan?
Linda: Det är både intressant och utvecklande så här långt. Bara att se hur man kan förändra vanliga lekar på ett enkelt sätt för att få fler att vilja röra sig är så bra!
Malin: Det är så mycket fokus på det konkreta skolarbetet idag. Jag upplever att man inte satsar lika mycket på rörelse längre i skolan, så det här är toppen! Som idrottslärare jobbar jag ju mycket med att hitta övningar som passar alla och där är det svårt att räcka till. Här får jag inspiration att tänka nytt och hitta varianter så att fler barn kan stärkas utifrån sina behov. När vissa inte tycker att det är roligt och någon har ADHD eller ADD t.ex. så får jag här tips om hur jag kan göra aktiviteter som blir roligare för fler och där har plockat bort tävlingsmomentet.


Linda Olsson, elevassistent och Malin Åberg, idrottslärare – båda Perslundaskolan.

Märker ni att barn är mer stillasittande idag?
Linda: Ja, vi ser att många barn blir sittande inne och kommer inte ut på rasterna.

Har ni arbetat tidigare med den här typen av rörelseaktiviteter för barnen?
Linda: Nej det har vi nog inte direkt gjort, där ligger nog både Gäveränge och Åbyggegby bättre till tror jag.
Malin: Det har varit en utmaning hos oss att det krävs vuxna som är ute och styr upp aktiviteterna. Nu finns ju Jesper (aktivitetsledare) så det blir nog lättare att få till det nu.

Vad betyder det för barnen att de får röra sig mer under skoldagen?
Malin: Det finns ju bevis på att det blir lugnare när eleverna får röra på sig. Det blir inte heller lika mycket konflikter.
Linda: Att vi använder rörelse för att ge eleverna små avbrott i klassrummen är också bra tänker jag. Det är jobbigt för dem att sitta stilla för länge. 

Vad hoppas ni kommer att hända efter utbildningsdagen?
– Vi har ju utsett två personer på varje skola som ansvarar för samordningen av arbetet och jag hoppas att vi får tid och bra förutsättningar så att vi verkligen kan arbeta vidare nu när vi gått in i det här och utbildat oss. Det är det viktigaste nu, avslutar Malin innan hon och Linda hastar iväg för att hinna äta lunch innan nästa utbildningspass startar.

Rörelse och inlärning hör ihop

Rektor Carin Engblom ser fram emot att satsningen drar igång på allvar. I en enkät har alla barn fått svara på frågor om hur deras motionsvanor och rörelseaktiviteter ser ut idag. När enkätfrågorna ställs på nytt längre fram under satsningen hoppas hon att det ska synas att rörelsesatsningen gjort skillnad.


Carin Engblom, rektor för Perslundaskolan, Åbyggeby skola och Gäveränge skola, Ockelbo.

Varför tycker du att det är viktigt att den här satsningen görs här i kommunen?

– Det är roligt att vi får möjligheten att göra det här i Ockelbo. Att vi här i skolans värld, där vi ju har fördelen att vi möter alla barn, får hjälpa dem att finna glädjen i rörelse, särskilt de som inte naturligt kommer iväg på olika aktiviteter.

Vilken effekt hoppas du att det får?
– Rörelse och inlärning hör ju ihop. Resultaten kanske inte syns under den här första terminen men förhoppningsvis får vi i förlängningen se positiva resultat hos elever som börjat röra på sig mer och som får lära sig mer om sina kroppar och kan känna sig lyckade. Jag tror att man känner sig mer trygg och att rörelse på det här sättet ökar trivseln i skolan. Att vi lyckas locka ut alla barn på rasterna och att konflikterna minskar till exempel. På individnivå tänker jag att det stärker självförtroendet om man känner sin kropp bättre och vet vad den kan klara.

Vad är nyckeln för att lyckas med ett sådant här arbete tror du?
– Vi har bra grundförutsättningar med fina skolgårdar och möjligheter till rörelse. Sedan är det viktigt att vi avsätter tid och prioriterar det här arbetet. Det är ju lite så att ”det man lyser på, det händer”. Det är också viktigt att vi kontinuerligt följer upp och frågar oss hur det går. Det ska till exempel bli spännande att se utvecklingen i den enkät som eleverna har fått svara på om sina rörelsevanor.
– Någon kanske har provat att använda sina ben för att ta sig till skolan, istället för att få skjuts, säger Carin och ler. 
– Det känns väldigt kul det här! avslutar hon.Läs mer om Rörelsesatsning i skolan Gävleborg här:

Gävleborgs Idrottsförbunds webbsida med länkar till forskning, artiklar och inspirationsmaterial

Facebooksida: www.facebook.com/rorelsesatsningiskolangavleborg

Riksidrottsförbundets informationssida om den nationella satsningen

Skribent: Ingela Norberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Gävleborgs Idrottsförbund
Box 975
801 33 Gävle

Kontakt:Tel: 0723551605
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss