Hoppa till sidans innehåll

Gävleborgs Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Gävleborg. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: MAXIM THORE

Stärkt samverkan och plats för idrott

2019-10-04 13:29

För att nå målet om en idrott för alla behöver vi långsiktig stabilitet, stark samverkan och plats för idrott. Ordförande Gudrun Ekblom och distriktsidrottschef Ann-Gerd Bergdahl fanns på plats vid Region Gävleborgs möte i Hållbarhetsnämnden för att lyfta några av de viktigaste frågorna för idrotten i Gävleborg.
  • Skapad: 04 OKT 2019 13:29

Varje dag arbetar våra idrottskonsulenter och projektledare på plats ute i länets föreningar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att barn, unga, vuxna och äldre ska kunna idrotta i en trygg, inkluderande och bra idrottsmiljö så länge som möjligt – helst hela livet.

– Vi bedriver ett oerhört mångfacetterat arbete där vi stödjer föreningarnas verksamhet på alla nivåer, men det finns viktiga frågor som vi själva inte kan påverka, säger Ann-Gerd Bergdahl. Det är mycket viktigt för oss att vi kan arbeta långsiktigt och då är stödet från Region Gävleborg en förutsättning. Att vi kommer in på planeringsstadiet i frågor som rör folkhälsa och hållbarhet är en nyckel. Att vi har plats att idrotta på, är en annan viktig fråga där vi själva inte sitter på lösningen – här krävs långsiktig samverkan med både region och våra kommuner, menar hon.

Beroende av dialog

Gudrun Ekblom lyfte bland annat idrott för äldre som är ett viktigt fokusområde.
- Vi vill kunna erbjuda idrott hela livet. Att fler äldre ska få känna rörelseglädje och gemenskap i förening tror vi är väldigt gynnsamt för en förbättrad folkhälsa, menar hon. Det är ett arbete där vi behöver gå hand i hand med regionen för att vårt arbete ska komma länets invånare till godo på bästa sätt.

Vi är helt säkra på att vi är överens med Region Gävleborg om att idrotten och det civila engagemanget inom idrottsrörelsen betyder mycket för Gävleborg. Vi vet att idrotten gör Gävleborg starkare och att en stark och levande idrottsrörelse bidrar med samhällseffekter i form av bättre folkhälsa, social hållbarhet, minskat utanförskap, ökat samhällsengagemang och utvecklingslust. Idrotten är också en fantastisk ledarskola - många unga får ta sina första trevande steg inom ledarskapsområdet på planen och i idrottshallen. Många av våra nyanlända vänner får sitt första uppdrag genom idrotten och stärker sina nätverk för att komma in i samhället snabbare. I det arbetet är vi beroende av dialog med viktiga aktörer och långsiktigt hållbara förutsättningar.

Kritiskt viktiga frågor

– Med dagens besök i nämnden ville vi ta tillfället i akt att prata om de delar som idrottsrörelsen i Gävleborg inte kan klara på egen hand, frågor där vi behöver samverka med regionen, säger Ann-Gerd. Vi har valt att fokusera på tre områden som vi ser som kritiskt viktiga för att idrottsrörelsen ska kunna möta de stora framtidsutmaningar vi har framför oss.

Vi vill säkra att det finns strategiska planer för tillgängliga anläggningar och idrottsytor i vårt distrikt. Att det finns plats för idrott helt enkelt. Vi vill hitta en stark, strategisk samverkan för en trygg och jämlik barn- och ungdomsidrott, så att vi lever upp till barnkonventionens mål och kan ge länets barn och unga en bra start i livet med jämlika möjligheter. Vi behöver också stärka vårt viktiga folkbildningsarbete och jobba för ett utvecklat ledarskap och starka föreningar som bidrar till folkhälsa och social hållbarhet i Gävleborg. I det senare fallet är det viktigt att stödet till idrottsrörelsens folkbildningsverksamhet är långsiktigt säkrat, att det räknas upp och speglar en ambition att nå målen om förbättrad folkhälsa och social hållbarhet – där vi vet att den ideella sektorn är viktiga samhällsaktörer. Att trygga ett levande föreningsliv är ingen individuell sport – det är en laginsats där vi behöver bra dialog, långsiktighet och modiga gemensamma beslut, säger Ann-Gerd.

Bygg för vår hälsa

– Förutom på regional nivå arbetar vi i styrelsen med stort fokus på att fördjupa vår samverkan med kommunerna i Gävleborg. Den långsiktiga planeringen på kommunal nivå är avgörande för att anläggningar och idrottsytor inte ska glömmas bort när hållbara samhällen ska byggas. En ny enkätundersökning bland Sveriges kommuner visar att bara 45 procent av kommunerna har gjort en analys av tillgång till idrottsytor i kommunen. Var fjärde kommun svarar att det är brist på lämpliga ytor/mark till anläggningar och idrottsytor. Ungefär hälften av kommunerna har ingen utvecklingsplan för idrottsanläggningar. Dessa siffror speglas även i Gävleborg, berättar Gudrun Ekblom. Sammantaget visar resultatet att idrottsytor glöms bort när fokus ligger på att bygga bostäder. Det riskerar att bygga in segregation och ohälsa när vi egentligen behöver bygga för vår hälsa. Det är jätteviktigt att det planeras för idrott från början, avslutar hon.

Skribent: Ingela Norberg
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Gävleborgs Idrottsförbund
Box 975
801 33 Gävle

Kontakt:Tel: 0723551605
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss